Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

ETHM-A

UNIVERZÁLNY MODUL MONITORINGU

Monitoring, ovládanie a oznamovanie o stave systému pomocou jedného zariadenia

Čo je ETHM-A?

ETHM-A je univerzálny modul monitoringu, ktorý umožňuje zasielanie informácií po sieti ethernet. Vďaka tomu, že modul môže pracovať v lokálnej sieti, nie je nutné presmerovanie údajov cez internet, alebo vytváranie databázy. Všetko sa vykonáva v lokálnej sieti, ktorá je chránená firewallom. ETHM-A negeneruje dodatočné náklady spojené s kartou SIM, alebo telefónnym paušálom tak, ako v prípade iných komunikačných modulov GSM.


Modul nájde uplatnenie v jestvujúcich, ako aj v nových inštaláciách, nakoľko umožňuje monitoring zariadení a zasielanie informácií o udalostiach v systéme alebo zasielanie zhromaždených údajov.

V zabezpečovacom systéme

Pripojený na zabezpečovaciu ústredňu modul zasiela informácie o udalostiach, ktoré sú zaznamenané zabezpečovacím systémom. ETHM-A môže spolupracovať s ľubovoľným PCO (pomocou protokolu SIA-IP) alebo s PCO produkcie SATEL.

V internete vecí

Prijaté informácie od pripojených zariadení môže modul zasielať na ďalšie spracovanie, archiváciu alebo vizualizáciu. Na komunikáciu sa využívajú otvorené komunikačné protokoly MQTT, JSON a JSON/HTTP

Autonómne

ETHM-A môže sám alebo na príkaz užívateľa ovládať prvky automatizácie pripojené na výstupy modulu. Modul je možné naprogramovať tiež tak, aby po prijatí informácií z pripojených detektorov vykonal konkrétne činnosti.

Na čo je možné využiť modul?

Hlavná vlastnosť: univerzálnosť. Vstupy modulu ETHM-A je možné naprogramovať na činnosť s inými zariadeniami, napríklad s analógovými detektormi, alebo s analógovo-digitálnymi prevodníkmi. ETHM-A prekonvertuje prijatý analógový signál na ľubovoľnú jednotku (napr. teplotu) alebo inú fyzikálnu veličinu. Zariadenie má zbernicu digitálnych detektorov typu 1-Wire. Umožňuje to pripojiť až 8 detektorov, pri maximálnej dĺžke zbernice do 30 m.

Ako to pracuje?

Na monitoring a oznamovanie ETHM-A využíva niekoľko druhov protokolov a formátov prenosu. Umožňuje to nie len činnosť v lokálnych sieťach, ale aj pripojenie modulu na internet. Vďaka tomu užívatelia systémov, ktoré monitoruje ETHM-A, získavajú prístup k informáciám prijatým modulom prakticky z každého miesta s prístupom na internet.

Kde sa dá využiť ETHM-A?

Je to ideálne riešenie pre miesta, ktoré vyžadujú stály monitoring parametrov rôzneho druhu. ETHM-A je vhodný napr. na miestach bez signálu mobilnej siete, kde je potrebné zabezpečiť spoľahlivú komunikáciu.

Slnečné a veterné elektrárne

ETHM-A môže monitorovať poveternostné podmienky, teplotu, úroveň znečistenia slnečných panelov, alebo stav akumulátorov.

Ako získať diaľkový prístup do systému?

S modulom ETHM-A je to jednoduché a pohodlné. Na tento účel sa využívajú programové riešenia určené pre naše komunikačné moduly.

GX CONTROL

Mobilná aplikácia pre užívateľov zariadení so systémom Android a iOS. Umožňuje overiť stav zariadení v systéme, zobraziť hodnoty načítavané detektormi, prehliadať udalosti a omnoho viac. Keď systém zaregistruje udalosť, aplikácia zobrazí správu PUSH.

GX Soft

Program určený na konfiguráciu a diagnostiku komunikačných modulov SATEL – okrem iného aj ETHM-A. Prehľadné rozhranie umožňuje rýchle a jednoduché programovanie činnosti modulu.

Je diaľkové spojenie bezpečné?

Bezpečnosť komunikácie medzi programom GX Soft a aplikáciou GX CONTROL s komunikačným modulom ETHM-A zaisťuje spojenie cez server SATEL. Konfigurácia komunikácie medzi zariadením a programami zaberie len niekoľko minút a nevyžaduje použitie verejnej adresy IP, ani zložité sieťové nastavenia. Zasielané údaje sú šifrované s využitím zložitého algoritmu.

Ako prebieha aktualizácia firmvéru ETHM-A?

Počítač so súborom firmvéru ETHM-A

Server diaľkovej aktualizácie firmvéru UpServ

Spoznajte iné komunikačné moduly SATEL

Hľadáte iný spôsob na komunikáciu pre Váš systém?
Spoznajte iné zariadenia a získajte viac informácií.

Charakteristika

ETHM-A je univerzálny modul monitoringu, ktorý môže pracovať autonómne, v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia alebo v systémoch automatizácie. Modul umožňuje zasielanie informácií po sieti ethernet.

V zabezpečovacích systémoch môže tento modul slúžiť na realizáciu monitoringu. Spolupracuje s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou, pripojenou na modul pomocou jej komunikátora. ETHM-A je možné taktiež prepojiť s ústredňou pomocou zodpovedajúco naprogramovaných výstupov ústredne pripojených na vstupy modulu.

ETHM-A má 8 vstupov, ktoré je možné naprogramovať ako NO, NC alebo analógové na činnosť so zariadeniami s výstupmi NO alebo NC, analógovými detektormi alebo s digitálno-analógovými konvertormi. Dodatočne má zbernicu digitálnych detektorov typu 1-Wire. Zbernica umožňuje pripojenie max. 8 detektorov (napr. teploty) pri maximálnej dĺžke zbernice do 30 m. Vďaka tomu môže modul zhromažďovať a zasielať v rámci IoT údaje rôzneho typu, napr. aktuálnu teplotu, stupeň vlhkosti a iné.  ETHM-A môže taktiež zasielať na PCO udalosti, ktoré vznikli v zabezpečovacom systéme (napr. zapnutie stráženia, alarm a iné).

ETHM-A má 4 tranzistorové výstupy (OC). Je možné ich ovládať diaľkovo, napr. pomocou mobilnej aplikácie GX CONTROL, počítača s nainštalovaným programom GX Soft alebo v rámci IoT.

Modul umožňuje zasielanie správ PUSH na mobilné zariadenia s nainštalovanou aplikáciou GX CONTROL a umožňuje taktiež zasielanie správ e-mail.

Programovanie a konfigurácia sa vykonáva pomocou počítača s nainštalovaným programom GX Soft. Spojenie modulu s programom sa vykonáva lokálne (USB) alebo diaľkovo (ethernet). Firmvér modulu ETHM-A môže byť aktualizovaný diaľkovo pomocou programu UpServ.

 • konverzia monitoringu audio (SIA/DTMF/pulzný)
 • oznamovanie: PUSH/E-mail
 • 8 programovateľných vstupov (NO/NC/analógové)
 • zbernica digitálnych detektorov 1-Wire (max. 8 detektorov)
 • možnosť konfigurácie reakcie na prekročenie naprogramovaných prahových hodnôt:
  • na analógových vstupoch
  • z detektorov 1-Wire
 • 4 výstupy typu OC ovládané:
  • diaľkovo pomocou mobilnej aplikácie GX CONTROL
  • lokálne/diaľkovo pomocou programu GX Soft
  • diaľkovo v rámci IoT
  • lokálne pomocou 8 vstupov modulu
 • obsluha otvorených komunikačných protokolov:
  • MQTT
  • JSON
  • JSON/HTTP
 • konfigurácia nastavení modulu pomocou programu GX Soft:
  • lokálne cez USB
  • diaľkovo cez ethernet
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru pomocou programu UpServ
ETHM-A

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-03-16
2.40 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-03-08
440 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2022-03-28
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-19

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-01-17
210 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
4
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Počet vstupov
8
Rozmer krytu
83 x 60 x 26 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
60 mA
Maximálny odber prúdu
80 mA
Hmotnosť
76 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Maximálne povolené napätie na vstupe AC
25 V AC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij