Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Detektory

Detektory

Detektory sú jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré majú vplyv na kvalitu a spoľahlivosť zabezpečovacieho systému. Preto sú na ich správny výber a vhodné použitie potrebné teoretické poznatky a skúsenosti.
Na uľahčenie oboznámenia sa s touto skupinou produktov boli detektory rozdelené do kategórií podľa funkcií a použitia.

 

 

 

DETEKTORY DO EXTERIÉRU

Dtektory do exteriéru

Úlohou ochrany exteriéru je zabezpečenie vonkajšieho priestoru a prvkov nachádzajúcich sa v tomto priestore. Na ochranu sa používajú zariadenia prispôsobené na činnosť v sťažených poveternostných podmienkach zachovávajúce spoľahlivú detekciu a nemeniteľné funkcie počas mnohých rokov.

Detektory pohybu

Tieto detektory umožňujú zistenie prítomnosti nežiadúcich narušiteľa ešte predtým, ako spôspbí škody v budove. Sú určené na zabezpečenie veľkých priestorov: jedno zariadenie môže kontrolovať plochu až 100 m2. Detektory je možné inštalovať priamo na stenu, alebo pomocou špeciálnych konzol, ktoré umožňujú lepšie prispôsobenie poľa detekcie a tvaru terénu. Modely so zabudovaným detektorom súmraku je možné využívať aj na ovládanie prvkov domácej automatizácie, ako sú osvetlenie alebo rolety.

Detektory pohybu

 

DETEKTORY OBVODOVEJ OCHRANY

DETEKTORY OBVODOVEJ OCHRANY

Úlohou detektorov obvodovej ochrany je zisťovať pokus o vniknutie do chráneného priestoru a preto tento druh detektorov slúži ako prvá línia ochrany. V tejto kategórii sú najčastejšie používané magnetické kontakty otvorenia okien a dverí.

Czujki kurtynowe

Detektory pohybu - záclony

Tieto zariadenia umožňujú vytvorenie virtuálneho neviditeľného plotu – tzv. „záclony”, ktorej narušenie spustí alarm. Ich pomocou je možné zabezpečiť ohradenie pozemku, steny objektu, okná a podobne. Detektory majú dva kanály detekcie: IR a mikrovlny, ktorých citlivosť je možné nezávisle regulovať. Vďaka tomu je možné činnosť detektorov prispôsobiť realizovaným funkciám, charakteristike zabezpečovaného objektu a potrebám užívateľov.

 

Magnetické kontakty

Vzhľadom na požiadavky estetiky a montáže je v ponuke firmy SATEL dostupná celá škála detektorov, od miniatúrnych kontaktov montovaných priamo do rámu okna alebo dverí až po veľké magnety v kovovom kryte odolné na mechanický tlak, napríklad na prejazd auta. V tejto skupine produktov sa nachádzajú magnetické kontakty so svorkovnicou alebo s pripojenými vodičmi. Dostupné sú tiež magnetické kontakty vo viacerých farbách, vďaka čomu sú po nainštalovaní prakticky neviditeľné.

Magnetické kontakty

 

Akustické detektory rozbitia okna

Akustické detektory rozbitia okna

Ich úlohou je zisťovať charakteristický zvuk sprevádzajúci rozbitie okna a preto sa vynikajúco hodia na ochranu miestností s viacerými oknami. Jeden detektor môže zabezpečiť miestnosť s viacerými oknami. Detektory rozbitia okna firmy SATEL využívajú technológiu mikroprocesorovej analýzy dvoch frekvencií, vďaka čomu sú odolné na bežné zdroje hluku, ktoré môžu rušiť činnosť bežných detektorov.

 

Vibračné detektory

Sú určené na zisťovanie pokusu o násilné prelomenie mechanických zabezpečení. Vďaka svojej konštrukcii sú schopné zistiť pokus o vlámanie ešte pred tým, ako sa narušiteľom podarí prekonať tieto zabezpečenia. Vibračné detektory firmy SATEL využívajú piezoelektrické senzory s digitálnym spracovaním signálu, preto majú vysokú odolnosť voči zdrojom falošných poplachov.

Vibračné detektory

 

Aktíve IR bariéry

Aktíve IR bariéry

Tieto zariadenia sú najvyspelejšími zariadeniami obvodovej ochrany. Na zistenie narušenia využívajú lúče IR, ktoré sú neustále vysielané medzi vysielačom a prijímačom. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom môžu aktívne IR bariéry slúžiť na spoľahlivé zabezpečenie aj veľkých miestností. V prípade detektorov z ponuky SATEL umožňuje ochrana pred vplyvom poveternostných podmienok používať tieto zariadenia aj v exteriéroch.

 

 

DETEKTORY PRIESTOROVEJ OCHRANY INTERIÉROV

DETEKTORY PRIESTOROVEJ OCHRANY INTERIÉROV

Zariadenia z tejto skupiny slúžia na zisťovanie narušenia vo vnútri chránených priestorov. Najpoužívanejšie zariadenia v tejto skupine sú detektory pohybu dostupné vo viacerých modeloch a variantoch. Na zistenie pohybu môžu detektory zabezpečovacieho systému využívať fyzikálne javy. V inštalačnej praxi sa ale najčastejšie používajú pasívne detektory IR v kombinácii s mikrovlnnými detektormi využívajúcimi Dopplerov jav (v tzv. duálnych detektoroch).

 

Pasívne detektory pohybu (PIR detektory)

PIR detektory využívajú jav, ktorý spôsobuje, že každý objekt vyžaruje infračervené žiarenie. Konštrukcia týchto detektorov využíva špeciálny polovodičový senzor, ktorý je spolu s príslušnou optickou sústavou schopný registrovať zmeny intenzity IR žiarenia objektov v porovnaní s teplotou pozadia.

Czujki podczerwieni

Vďaka analýze takéhoto signálu sú pasívne IR detektory schopné zistiť človeka pohybujúceho sa v dosahu ich detekcie. Detektory pohybu typu PIR vďačia za svoju popularitu jednoduchosti použitia. Sú najčastejšie používanými detektormi v systémoch signalizácie vlámania a napadnutia.

 

 

Duálne detektory

Duálne detektory využívajú spojenie niekoľkých spôsobov detekcie v jednom zariadení. Najčastejšie používané PIR detektory spojené s detektorom mikrovĺn (MW) umožňujú zistiť narušiteľa pomocou nezávislých fyzikálnych javov, čím zaručujú spoľahlivosť detekcie aj v sťažených podmienkach. Práve z tohto dôvodu sa často používajú na zabezpečenie miestností, v ktorých môže vznikať prievan alebo rýchle zmeny teploty, napríklad v garážach, nevykurovaných halách alebo v skladoch.

Czujki dualne

 

 

OSTATNÉ DETEKTORY V ZABEZPEČOVACOM SYSTÉME

OSTATNÉ DETEKTORY V ZABEZPEČOVACOM SYSTÉME

Moderné zabezpečovacie systémy v dnešnej dobe nespĺňajú iba funkciu zistenia pokusu o vlámanie. Systémy firmy SATEL sa úspešne používajú pri rozpoznávaní ohrození, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie alebo môžu spôsobiť veľké materiálne škody. Na vytvorenie rozšíreného systému s mnohými funkciami sa do systému dopĺňajú ďalšie špeciálne detektory, ktoré rozširujú rozsah zabezpečenia.

 

Detektory plynu

Úlohou detektorov plynov je zistiť a upozorniť na prítomnosť plynov, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo dokonca aj život človeka. V tejto skupine sa nachádzajú detektory CO, ktorý môže vznikať v miestnostiach, kde prebieha proces spaľovania pri nedostatočnom prísune kyslíka. Vzhľadom na to, že CO je životu veľmi nebezpečný a bez zápachu, je veľkým ohrozením pre osoby nachádzajúce sa v miestnosti. Rovnako vysoké nebezpečenstvo je spojené s únikom výbušných plynov, napríklad zemného plynu alebo propán-butánu bežne používaného v  domácnostiach alebo ako palivo v automobiloch. Detektory plynov série DG z ponuky firmy SATEL sú vynikajúcim riešením na upozorňovanie výskytu nebezpečných plynov. Detektor uspávacích plynov môže obyvateľov domu ochrániť pred pokusom vlámania po vypustení uspávacích plynov, napríklad výparov chloroformu.

DG-1 TCM DG-1 LPG DG-1 CO DG-1 ME

 

Detektor zaplavenia

Zaplavenie bytu spôsobené poruchou vodovodnej inštalácie môže spôsobiť materiálne škody nielen v jednom byte, ale aj u susedov. Je preto vhodné zvážiť použitie vhodného detektora, ktorý môže nielen upozorniť na únik vody, ale v rozšírených zabezpečovacích systémoch aj odpojiť prívod vody pomocou elektricky ovládaného ventilu.

Detektor zaplavenia FD-1

 

Detektor dymu a tepla

Detektor dymu a tepla

Vznik ohňa je veľmi veľkým nebezpečenstvom, preto je vhodné zvážiť doplnenie zabezpečovacieho systému detektormi zisťujúcimi aj minimálne množstvo dymu, ktorý sa tvorí v počiatočnej fáze horenia. Detektor TSD-1 vďaka spojeniu optického senzora dymu s citlivým detektorom tepla ponúka spoľahlivé zistenie vznikajúceho požiaru. Pomocou komunikácie dostupnej v moderných zabezpečovacích ústredniach môže zabezpečovací systém včas privolať pomoc a tak zabrániť značným materiálnym stratám.

 

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij