Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Komunikácia
a oznamovanie

Základnou úlohou spoľahlivého zabezpečovacieho systému je oznamovanie o zistení ohrozenia. Práve z tohto dôvodu plnia zariadenia z oblasti „Komunikácia a oznamovanie" veľmi dôležitú úlohu v systéme, nezávisle od používanej technológie.

Široké možnosti použitia umožňujú okrem iného vykonávanie efektívneho oznamovania zainteresovaným osobám, zasielanie informácií firmám realizujúcim ochranu osôb a majetku, ako aj diaľkovú konfiguráciu a ovládanie zabezpečovacieho systému a taktiež ovládanie prvkov domácej automatizácie.

Strážne služby

Súkromné osoby

Firmy

Komunikácia prostredníctvom
mobilných sietí

Moduly s mobilným telefónom zaisťujú komunikáciu na miestach, kde nie je prístup do pevnej siete ethernet. Stačí iba dosah mobilnej siete.

GPRS-A LTE

Univerzálna konštrukcia týchto modulov spôsobuje, že môžu spolupracovať prakticky s každou zabezpečovacou ústredňou, ľubovoľného výrobcu. Dokážu taktiež pracovať autonómne, napr. pri kontrole procesov automatizácie na miestach, kde nie je potrebný zabezpečovací systém.

Monitoring

Komunikácie s využitím mobilných sietí môže slúžiť na realizáciu monitoringu, zasielaní údajov na pulty centralizovanej ochrany (PCO). Môže sa to vykonávať niekoľkými spôsobmi: hlasovým kanálom, pomocou správ SMS alebo prenosom údajov s využitím protokolov TCP/UDP.

Oznamovanie

V oblasti oznamovania sa okrem bežných hlasových správ veľmi dobre osvedčili správy SMS a oznamovanie PUSH realizované na mobilné zariadenia. Prostredníctvom týchto správ môžu moduly zasielať presné a zrozumiteľné informácie o najdôležitejších udalostiach v systéme.

Diaľkové ovládanie

Každý s modulov má skupinu ovládaných výstupov, pomocou ktorých je možné ovládať činnosť zabezpečovacieho systému, a realizovať funkcie automatizácie: ovládať osvetlenie, kúrenie, rolety, alebo brány. Spúšťanie jednotlivých funkcií môže byť realizované niekoľkými spôsobmi, napr. zaslaním správy SMS, pomocou mobilnej aplikácie, počítača alebo pomocou služby CLIP.

Vyskúšať aplikáciu GX CONTROL

Mobilný prístup

Moduly GSM-X, GSM-X LTE, GPRS-AGPRS-A LTE môžu byť obsluhované pomocou aplikácie GX CONTROL nainštalovanej v mobilných zariadeniach.

Je to veľmi výhodné riešenie, ktoré umožňuje ovládanie a okamžité overenie stavu správ za ľubovoľného miesta na svete. Na konfiguráciu je určený program GX Soft s prehľadným užívateľským rozhraním.

Vitajte vo veku IoT

Univerzálne moduly monitoringu GPRS-A LTEGPRS-A, môžu okrem svojich základných komunikačných funkcií, slúžiť na monitorovanie parametrov z pripojených analógových alebo digitálnych detektorov. Zhodne s myšlienkou internetu vecí (IoT), môžu byť tieto údaje priebežne zasielané ďalej s využitím otvorených komunikačných protokolov – na použitie v databázach, hláseniach, vizualizáciách a pod.

INTEGRA 256 Plus + GSM-X LTE + GSM-X-ETH

Dual Path Reporting

Univerzálne komunikačné moduly GSM-X LTEGSM-X ponúkajú rad iných, dodatočných možností.

V prípade poruchy pevnej telefónnej linky, použijú mobilnú sieť, ako záložný kanál spojenia. Môžu taktiež plniť úlohu tzv. „brány GSM” alebo umožniť vzdialený prístup do konfigurácie (DLOADX) a správy (GUARDX) ústrední INTEGRA a INTEGRA Plus.

Počas spolupráce s GSM-X-ETH (dodatočný ethernetový modul), môžu vykonávať veľmi spoľahlivý Dual Path Reporting, s využitím prenosu údajov cez sieť ethernet alebo cez mobilnú sieť.

Modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus

INT-GSM je zbernicový modul, umožňujúci ústredniam série INTEGRA a INTEGEA Plus komunikáciu cez mobilnú sieť.

Zariadenie umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL, správ SMS a pomocou služby CLIP. Zasiela správy PUSH, SMS a e-mail (INTEGRA Plus), a zasiela taktiež udalosti na PCO (GPRS a SMS)

INT-GSM spolupracuje s ethernetovým modulom ETHM-1 Plus ako záložný kanál spojenia pre sieť ethernet. Takáto spolupráca umožňuje realizovať Dual Path Reporting. Komunikátor zaisťuje taktiež diaľkový prístup ku konfigurácii (DLOADX) a ovládanie (GUARDX) zabezpečovacieho systému.

Viac o INT-GSM

Ethernetové
komunikátory

ETHM-1 Plus + ETHM-2

Široké možnosti v oblasti komunikácie ponúkajú ethernetové komunikátory (pracujúce v sieti ethernet). Umožňujú nielen spoľahlivé zaslanie informácií na PCO, ale môžu realizovať aj dodatočné funkcie.

Ich pomocou je možné napr. diaľkové ovládanie a spravovanie systému pomocou počítača alebo smartfónu. Tieto komunikátory taktiež umožňujú oznamovanie pomocou správ e-mail. Vďaka tejto funkcii môžu užívatelia dostávať informácie o aktuálnych udalostiach v systéme.

V prípade systémov založených na ústredniach série INTEGRA a INTEGRA Plus, s pripojeným modulom ETHM-1 Plus, je možné diaľkové programovanie ústrední cez sieť internet, pomocou programu DLOADX.

Tento modul umožňuje taktiež diaľkové ovládanie systému pomocou programu GUARDX a mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL.

DLOADX + GUARDX

Ak vznikne nutnosť centrálneho ovládania viacerých systémov založených na týchto ústredniach, komunikácia pomocou ETHM-1 Plus alebo INT-GSM umožňuje využitie integračného programu INTEGRUM. Je možné taktiež vykonávanie integrácie takýchto zabezpečovacích systémov so systémom kontroly vstupu ACCO-NET.

Telefónne
komunikátory

Najjednoduchšími zariadeniami, z pohľadu použitej technológie, sú tie, ktoré využívajú drôtovú telefónnu linku. Tieto zariadenia zaisťujú možnosť realizácie všetkých základných funkcií, od hlasového oznamovania, až po realizáciu monitoringu v rôznych formátoch.

V prípade väčšiny zabezpečovacích ústrední SATEL, sú tieto komunikátory integrované na hlavnej doske, vďaka čomu môžu využívať nimi ponúkané možnosti bez nutnosti použitia dodatočných zariadení.

Telefónny komunikátor DT-1

Funkcie niektorých ústrední s telefónnym komunikátorom môžu byť rozšírené pomocou dodatočných modulov. Jednými z najpopulárnejších sú hlasové moduly, ktorých úlohou je prehrávanie hlasovej správy, informujúcej užívateľa o vybranej udalosti v systéme.

Hlasový modul SM-2

V ponuke sú dostupné taktiež moduly umožňujúce interaktívne ovládanie systému pomocou hlasového menu. V tomto prípade je možné spustiť požadovanú funkciu pomocou klávesov telefónu.

Hlasový modul INT-VG

KOMUNIKAČNÉ MODULY

úplná ponuka produktov SATEL

Kde nakupovať?
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij