Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

NOVÁ SÉRIA DETEKTOROV PIR A PIR + MW

SLIM LINE SLIM LINE logo

Jeden kryt, veľa zariadení

Elegantný kryt je vyrobený z materiálu vysokej kvality. Jednotný vzhľad všetkých detektorov sťažuje identifikáciu konkrétneho modelu nainštalovaného v systéme a zjednocuje vzhľad všetkých detektorov nainštalovaných v objekte.

SLIM-PIR · SLIM-PIR-PET · SLIM-PIR-LUNA · SLIM-PIR-LUNA-PET · SLIM-PIR-PRO
SLIM-DUAL · SLIM-DUAL-PET · SLIM-DUAL-LUNA · SLIM-DUAL-LUNA-PET · SLIM-DUAL-PRO

Zoznámte sa s charakteristikou detektorov SLIM LINE

Spoľahlivé zisťovanie pohybu

Unikátna šošovka

Každý detektor má modernú šošovku naprojektovanú v Japonsku - špeciálne pre firmu SATEL. Nová konštrukcia zaisťuje veľký priestor detekcie s rozmermi až 20 m x 24 m, a uhol videnia 90°.

Japonská
optika
priestor detekcie
20x24m
uhol videnia
90°

Tvar šošovky a materiál, z ktorého je vyrobená zaisťuje, že je výnimočne odolná na deformácie.

Obszar detekcji Priestor kontrolovaný detektorom LUNA (okrem modelov PET) a PRO so širokouhlou šošovkou (WD)

Moderný algoritmus detekcie

Veľa rokov skúseností v oblasti výroby detektorov pohybu a využívanie najmodernejších technológií umožňuje stvorenie algoritmu detekcie novej generácie. Vďaka tomu detektory SLIM LINE zaisťujú spoľahlivé zisťovanie narušiteľov v celom kontrolovanom priestore, bez spúšťania falošných alarmov.

Digitálna kompenzácia teploty

Detektory SLIM LINE dynamicky prispôsobujú algoritmus detekcie pohybu zmenám teploty okolia, vďaka čomu nemajú tieto zmeny vplyv na spoľahlivosť činnosti detektorov.

Rýchla výmena šošovky

Možnosť jednoduchej výmeny predného krytu so šošovkou spôsobuje, že detektory SLIM LINE* je možné rýchlo a pohodlne prispôsobiť požiadavkám objektu, napr. tvaru chráneného priestoru. Štandardne sa detektory dodávajú so širokouhlou šošovkou (WD) - okrem nej sú taktiež dostupné šošovky záclony (CT) a dlhého dosahu (LR).

* okrem detektorov PET

DUAL – dva kanály detekcie:
PIR a MW

Duálne detektory majú okrem detektora PIR aj detektor mikrovĺn (MW), čo výrazne zvyšuje odolnosť na falošné alarmy spúšťané rýchlymi zmenami teploty, alebo prietokmi vzduchu v chránenej miestnosti.

Ochrana priestoru pod detektorom

Integrované nastaviteľné zrkadlo v modeloch LUNA* a PRO, umožňuje spoľahlivú kontrolu priestoru priamo pod detektorom.

* okrem detektorov PET

Signalizácia pokusov zakrytia detektora

Detektory SLIM LINE vo verzii PRO má funkciu aktívneho antimaskingu využívajúceho žiarenie IR. Vďaka tomu môžu byť signalizované pokusy zalepenia detektora páskou, alebo zastriekanie sprejom.

Pozrite si prezentáciu detektorov SLIM LINE

Pohodlná a rýchla montáž

1

Praktický mechanizmus otvárania a zatvárania krytu

Na otvorenie krytu postačí plochý skrutkovač, zatvorenie krytu je možné bez použitia akéhokoľvek nástroja.

Otwieranie i zamykanie obudowy

2

Odpojiteľná svorkovnica

Vo verziách LUNA a PRO boli použité odpojiteľné svorkovnice. Pri demontovaní dosky elektroniky nie je potrebné odpájanie vodičov. Umožňuje to taktiež rýchlu výmenu modelu detektora.

Listwa zaciskowa

3

Zabudované rezistory

Všetky detektory SLIM LINE majú zabudované rezistory určené na spoluprácu so zabezpečovacími ústredňami SATEL (1,1 kΩ). Modely LUNA a PRO majú dodatočne rezistory urýchľujúce inštaláciu v systémoch využívajúcich iné hodnoty rezistorov (4,7 kΩ, 5,6 kΩ).

4

Nastaviteľná montážna konzola

Konštrukcia detektorov SLIM LINE umožňuje montáž priamo na plochý povrch. Ak je na optimálne prispôsobenie detektora chránenej miestnosti potrebné namontovanie detektora v inom uhle, je možné využiť konzolu BRACKET D. Konzola umožňuje nastaviť uhol naklonenia detektora v dvoch osách: do 35° horizontálne a do 90° vertikálne. Na splnenie požiadavky normy EN 50131 pre Grade 3, majú modely PRO sabotážny kontakt.

Regulowany uchwyt

Dodatočný zdroj svetla

Moduly označené ako LUNA majú biele LED-ky. Vďaka tomu môžu tieto detektory plniť úlohu napr. osvetlenia reagujúceho na pohyb na chodbe, ktoré môže fungovať pri výpadku napájania v sieti. Funkciu osvetlenia je možné ovládať diaľkovo. Môže byť aktivovaná na naprogramovaný čas po zistení pohybu detektorom.

Dve úrovne citlivosti

Je možné diaľkové prepínanie medzi úrovňami citlivosti detektorov. Umožňuje to meniť nastavenia detekcie pohybu napr. v závislosti od stavu skupiny, do ktorej je detektor priradený. Ak skupina nestráži, môže detektor zapínať osvetlenie pri zaregistrovaní najmenšieho pohybu. Keď skupina stráži, môže detektor využívať nastavenia eliminujúce falošné alarmy.

OPT-1

Diaľková konfigurácia

Veľkým uľahčením pre inštalačného technika je možnosť diaľkovej konfigurácie parametrov činnosti detektorov LUNA a PRO pomocou diaľkového ovládača OPT-1. Vďaka tomu je možné nastavenia (citlivosť, režim činnosti, spôsob svietenia LED-iek) meniť pohodlne, bez nutnosti otvárania krytu detektora.

Jedna LED-ka - veľa farieb

Detektory SLIM LINE majú možnosť výberu farby svietenia LED-iek. V závislosti od modelu, je možné vybrať spomedzi štyroch, alebo siedmich farieb.

V prípade potreby je možné LED indikátor natrvalo vypnúť.

Technické informácie

Tabuľka na porovnanie

zhoda s Grade 2 podľa EN 50131

zhoda s Grade 3 podľa EN 50131

konfigurácia parametrov činnosti: potenciometre

konfigurácia parametrov činnosti: tlačidlá a ovládač

rezistory - 1,1 kΩ

rezistory - 4,7 kΩ, 5,6 kΩ

odpojiteľná svorkovnica

kryt na ochranu elektroniky

počet farieb LED-ky na výber

aktívny antimasking IR

kontrola priestoru pod detektorom

zabudované osvetlenie LED

funkcia imunity na pohyb malých zvierat

SLIM-PIR 4
SLIM-PIR-PET 4
SLIM-PIR-LUNA 7
SLIM-PIR-LUNA-PET 7
SLIM-PIR-PRO 7
SLIM-DUAL 4
SLIM-DUAL-PET 4
SLIM-DUAL-LUNA 7
SLIM-DUAL-LUNA-PET 7
SLIM-DUAL-PRO 7

Šošovky

priestor detekcie so šošovkou WD (štandardná)

priestor detekcie so šošovkou LR

priestor detekcie so šošovkou CT

SLIM-PIR 15 m x 20 m, 90° 25 m x 3,6 m 16 m x 2 m
SLIM-PIR-PET 12 m x 13 m, 90° n/a
SLIM-PIR-LUNA 20 m x 24 m, 90° 30 m x 3,6 m 22 m x 2 m
SLIM-PIR-LUNA-PET 12 m x 13 m, 90° n/a
SLIM-PIR-PRO 20 m x 24 m, 90° 30 m x 3,6 m 22 m x 2 m
SLIM-DUAL 15 m x 20 m, 90° 20 m x 3,6 m 16 m x 2 m
SLIM-DUAL-PET 12 m x 13 m, 90° n/a
SLIM-DUAL-LUNA 20 m x 24 m, 90° 28 m x 3,6 m 22 m x 2 m
SLIM-DUAL-LUNA-PET 12 m x 13 m, 90° n/a
SLIM-DUAL-PRO 20 m x 24 m, 90° 28 m x 3,6 m 22 m x 2 m

Charakteristika

Detektor SLIM-PIR-PET zisťuje pohyb v chránenom priestore .

 • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2
 • zisťovanie pohybu pomocou detektora PIR
 • nastaviteľná citlivosť detekcie
 • digitálny algoritmus detekcie pohybu
 • digitálna kompenzácia teploty
 • širokouhlá šošovka naprojektovaná špeciálne pre detektory zo séri SLIM LINE
 • imunita na pohyb zvierat s hmotnosťou 20 kilogramov
 • zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)
 • LED-ky na signalizáciu
 • výber farby svietenia LED-ky (dostupné 4 farby)
 • diaľkové zapínanie/vypínanie LED-ky
 • kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
 • sabotážna ochrana pred otvorením krytu
5 years warranty
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
SLIM-PIR-PET

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-11-24
882 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-06-05
443 KB
montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2022-03-25
233 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
85 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-03-26
170 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
8 mA
Maximálny odber prúdu
23 mA
Hmotnosť
100 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
62 x 137 x 42 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Rezistory
2 x 1,1 kΩ
Čas štartovacieho režimu
30 s
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-2
Grade 2
Priestor detekcie
12 m x 13 m, 90°
Alarmové výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Sabotážne výstupy (NC)
100 mA / 30 V DC
Odpor kontaktu relé (alarmový výstup)
26 Ω

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij