Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

ABAX2 - logo

NOVÝ bezdrôtový systém

Bezdrôtové bezpečie a komfort

Úlohou zabezpečovacieho systému ABAX 2 je ochrana objektu – budovy, ako aj priestoru okolo nej. Tento systém je možné úspešne využiť na realizáciu domácej automatizácie. Vďaka tomu je možné získať originálne spojenie: bezpečnosti a komfortu.

ABAX 2 sa ideálne osvedčí ako bezdrôtové riešenie pre zabezpečovacie systémy založené na ústredniach INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA. V spojení s týmito zariadeniami ponúkajú užívateľom najviac možností a funkcií. ABAX 2 môže taktiež spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou alebo ovládačom a utomatizácie, a t aktiež – v u rčitých prípadoch – pracovať autonómne.

Vďaka využitiu šifrovanému, obojsmernému rádiovému prenosu, ponúka systém ABAX 2 úroveň zabezpečovania dosiahnuteľný jedine v tradičných drôtových inštaláciách.

Moderné mechanizmy šetrenia energie umožňujú niekoľkoročné používanie zariadení napájaných z batérie

Systém ABAX 2

je pre Vás, ak:

Nemáte čas a chuť na prestavbu

ABAX 2 je rýchly a jednoduchý spôsob na zaistenie bezpečia.

Často meníte interiér

V každom momente je možné zmeniť miesto montáže bezdrôtových zariadení – bez vplyvu na spoľahlivosť ich činnosti.

Systém ABAX 2

je pre Vás, ak:

Vyskytne sa potreba rozšírenia systému

Inštaláciu je možné rozšíriť kedykoľvek. Pri systéme ABAX 2 môžete rozšíriť inštaláciu o ďalšie zariadenia, čím sa rozšíri rozsah ochrany o ďalšie funkcie.

Systém ABAX 2

je pre Vás, ak:

Kladiete dôraz na kvalitu a detaily

Zariadenia pracujúce v rámci bezdrôtového systému ABAX 2 spĺňajú požiadavky noriem týkajúcich sa bezpečnosti (EN 50131 Grade 2). Okrem toho všetky produkty značky SATEL prechádzajú mnohými etapami kontroly kvality. Dbáme taktiež na to, aby výroba našich zariadení mala čo najmenší dopad na životné prostredie.

Systém ABAX 2

je pre Vás, ak:

Očakávate solídne a spoľahlivé riešenia

Vďaka funkcii šetrenia energie môže systém ABAX 2 pracovať aj niekoľko rokov bez nutnosti výmeny batérií – v určitých prípadoch až 8 rokov.*

*Činnosť bez výmeny batérie skoro 8 rokov – v režime ECO, v závislosti od produktu a jeho pracovných podmienok.


FAKTOV O BEZDRÔTOVOM SYSTÉME ABAX 2

 • Systém ABAX 2 má veľký dosah rádiovej komunikácie, ktorý môže byť až 2000 m na otvorenom priestranstve. Je to 4-krát lepší dosah, ako v prípade predchádzajúceho bezdrôtového systému ABAX.
 • V systéme ABAX 2 je využívaná diverzifi kácia kanálov prenosu – vo využívanom frekvenčnom pásme sú vyhradené 4 kanály, v ktorý je stále monitorovaná úroveň rušení. Komunikácia sa vykonáva tou cestou, kde je úroveň rušení v danej chvíli najnižšia – výber sa vykonáva automaticky. Zaisťuje to vysokú účinnosť a spoľahlivosť komunikácie medzi zariadeniami. V porovnaní s iními bezdrôtovými systémami, je systém ABAX 2 viac odolný na pokusy zarušenia.
 • Čas činnosti zariadení napájaných z batérie je oproti iným systémom predĺženy na maximálnu možnú mieru. Niektoré prvky môžu neprerušovane pracovať až 8 rokov. Systém informuje o približujúcej sa nutnosti výmeny batérie.
 • Zasielanie údajov medzi zariadeniami sa vykonáva s oveľa vyššou rýchlosťou. V porovnaní so systémom ABAX, to urýchľuje činnosť systému a umožňuje obsluhu mnohonásobné vyššieho počtu zariadení v tej istej oblasti.
 • Zariadenia systému ABAX 2 môžu nájsť uplatnenie aj v automatizácii budov.

Bezdrôtové bezpečie a komfort

 

Váš bezpečný priestor

Nové objekty

Chcete začať využívať podkrovie? Pristavili ste k svojmu domu garáž? Alebo ste v skleníku začali pestovať exotické rastliny? Chcete zabezpečiť ďalšie priestory? Tak Vás čaká montáž, alebo rozšírenie zabezpečovacieho systému. Inštalácia nových zariadení (pracujúcich v rámci systému ABAX 2) je veľmi jednoduchá. Vyhnete sa všetkým nepríjemným činnostiam spojených s prípadnou prestavbou.

Zabezpečenie na poslednú chvíľu

Dovolenka sa nezadržateľne blíži, a Vy chcete narýchlo zabezpečiť svoj dom? A možno ani nemáte zabezpečovací systém? Prázdniny sú za rohom, ale Vy nemáte čas. Ešte nie je neskoro. Nebojte sa, dovolenku si užijete v pohode a pokojne! Pri výbere bezdrôtových riešení ABAX 2, môže inštalačný technik nainštalovať, nakonfi gurovať a spustiť zabezpečovací systém behom jedného dňa.

Vždy v bezpečí

Plánujete alebo vykonávate úpravy domu alebo záhrady? Pamätajte, že narušenie doterajšieho rozloženia nábytku a stien môže mať značný vplyv na činnosť zabezpečovacieho systému. Z tohto dôvodu je vhodné počas každej väčšej úpravy, osloviť inštalačnú fi rmu.

Ako pracuje system ABAX 2

Bezdrôtový system ABAX 2

Úlohou bezdrôtového systému ABAX 2 je ochrana objektu – zároveň interiéru ako aj exteriéru. Tento system je možné úspešne využívať aj na realizáciu domácej automatizácie… Pozrieť film

Šifrovanie AES

AES (z angl. Advanced Encryption Algorithm) je jedným z najbezpečnejších štandardov šifrovania údajov. Jeho využitie v systéme ABAX 2 zaisťuje vysokú úroveň zabezpečenia komunikácie… Pozrieť film

Štyri kanály komunikácie ABAX 2

Viete, prečo je komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2 taká spoľahlivá, rýchla a bezpečne? Pozrieť film

Vyššia úroven zabezpecenia, nižšie náklady

Osvetlenie

Stáva sa, že niekedy pri odchode z domu ponecháte v izbe alebo kúpeľni zapnuté svetlo? Výsledkom je zvýšená spotreba elektrickej energie. Môžete tomu zabrániť. Pri zapnutí stráženia zabezpečovacieho systému môžu bezdrôtové ovládače ASW-210 umiestnené pod vypínačmi, automaticky vypnúť napájanie osvetlenia. V ovládaní externého osvetlenia – tak, aby bolo funkčné iba keď je tma - môžu asistovať bezdrôtové detektory vybavené detektorom súmraku: ADD-200AOD-210. Tieto detektory zašlú do ústredne informácie o tom, že sa zotmelo, vďaka čomu môže byť osvetlenie zapnuté. Dané osvetlenie je možné taktiež diaľkovo zapnúť alebo vypnúť napr. pomocou mobilnej aplikácie – tej istej, ktorá sa používa na ovládanie zabezpečovacieho systému.

 

Elektrické zariadenia

Ovládanie zariadení pripojených na zásuvky 230V (prostredníctvom ovládačov ASW-200) napomáha v šetrení elektrickej energie. Zariadenia, ktorých činnosť nie je v danej chvíli potrebná, môžu byť vypínané automaticky (napr. pri zapnutí stráženia) alebo diaľkovo, čo umožní obmedziť spotrebu

 

Kúrenie

Detektory ADD-200AXD-200 (pracujúce ako detektory teploty), môžu hlásiť prekročenie zadaných prahov teploty, a tak sa pričiniť k efektívnejšej činnosti kúrenia a klimatizácie. Pri zaslaní informácie do zabezpečovacej ústredne o tom, že v danej miestnosti je chladno, môže byť zapnuté kúrenie. Keď teplota dosiahne požadovanú hodnotu - ústredňa automaticky vypne kúrenie. Keď systém ABAX 2 spolupracuje s ústredňami zo série INTEGRA Plus, môžu byť na ovládanie kúrenia/klimatizácie využívané informácie o teplote zasielané inými zariadeniami bezdrôtového systému (väčšina z nich má zabudovaný detektor teploty).

AXD-200 môže taktiež pracovať ako magnetický kontakt, ktorý sa montuje na oknách. Keď bude otvorené okno, môže zabezpečovacia ústredňa vypnúť kúrenie v danej miestnosti, aby sa zbytočne nemíňala energia počas vetrania.

 

Úplná a spoľahlivá ochrana

 

A

Vonkajšia
ochrana

B

Obvodová
ochrana

C

Vnútorná
ochrana

D

Dodatočná
ochrana

E

Domáca
automatizácia

A A A B B B B B C C C D D D D D E E E
A

Vonkajšia ochrana

Váš pozemok zabezpečia externé duálne detektory AOD-210 alebo detektory so záclonovou charakteristikou AOCD-260. Zariadenia určené na činnosť v exteriéroch sú charakteristické odolnosťou na nepriaznivé poveternostné vplyvy a zaisťujú vysokú účinnosť detekcie narušenia, pri minimálnom riziku falošných alarmov.

AOD-210

AOD-210

AOCD-260

AOCD-260

B

Obvodová ochrana

Pozdĺž hraníc pozemku, ohrady, okien a vstupov do budovy, môžu pracovať externé detektory so záclonovou charakteristikou AOCD-260. Z vnútornej strany okien a dverí, a taktiež na prechodoch vo vnútri budov, je možné namontovať detektor so záclonovou charakteristikou ACD-220. Okná a dvere je možné zabezpečiť taktiež univerzálnym detektorom AXD-200, pracujúcim ako magnetický kontakt alebo ako vibračný detektor. Okná a jednotlivé sklenené steny alebo dvere, môžu byť taktiež strážené detektormi rozbitia okna AGD-200.

AOCD-260

AOCD-260

ACD-220

ACD-220

AXD-200

AXD-200

AGD-200

AGD-200

C

Vnútorná ochrana

Na zabezpečenie miestností je možné použiť detektory PIR APD-200. Ale sú miesta (napr. obývačka s krbom, kotolňa, chodba, garáž a pod.), v ktorých sa môžu vyskytovať rýchle zmeny teploty, alebo prietok vzduchu – tam sú vhodnejšie duálne detektory APMD-250, vybavené dvomi kanálmi detekcie: PIR a mikrovlny. Oba detektory majú funkciu Pet, a tak sa Váš pes môže voľne pohybovať po miestnostiach, v ktorých je zapnuté stráženie.

Prechody mimo budovu môžu byť taktiež kontrolované detektormi so záclonovou charakteristikou AOCD-260 a detektormi AXD-200 pracujúcim ako magnetické kontakty.

Cenné predmety môžu byť dodatočne zabezpečené detektormi AXD-200 pracujúcimi v režime zisťovania premiestnenia. Ak niekto napr. zloží obraz zo steny - bude o tom informovať zabezpečovacia ústredňa.

APD-200

APD-200

APMD-250

APMD-250

AOCD-260

AOCD-260

AXD-200

AXD-200

D

Dodatočná ochrana

Detektor dymu a tepla ASD-200 a detektor dymu ASD-250 (s certifi kátom zhody s normou EN 14604 pre autonómne detektory) zareagujú už na prvé náznaky požiaru. Dom je dobré vybaviť aj detektorom CO s označením ACMD-200, ktorý zistí nebezpečnú úroveň tohto plynu a spustí alarm. Na zistenie úniku vody je možné využiť univerzálny detektor AXD-200 pracujúci v režime detektora zaplavenia (s pripojenou sondou FPX-1). Na privolanie okamžitej pomoci slúži tlačidlo APB-200, ktoré po stlačení zašle informáciu vybraným bezpečnostným službám, o ohrození, napr. pri ohrození zločincom.

ASD-200

ASD-200

ASD-250

ASD-250

ACMD-200

ACMD-200

AXD-200

AXD-200

FPX-1

FPX-1

APB-200

APB-200

E

Domáca automatizácia

Na realizáciu funkcie automatizácie budov je možné využiť bezdrôtové ovládače ASW-200 a ASW-210, ako aj expandéry drôtových vstupov a výstupov ACX-210 alebo ACX-220.

Umožňujú ovládanie rôznych zariadení, napr. vybraných svetelných bodov, roliet alebo zavlažovania.

Využitie v domácej automatizácii nájdu aj detektory ADD-200AOD-210. Vďaka tomu, že majú zabudované detektory súmraku, môžu hrať úlohu napr. v ovládaní činnosti osvetlenia. Detektor teploty ADD-200 a taktiež v zodpovedajúcom režime pracujúci detektor AXD-200, môžu do zabezpečovacej ústredne zasielať informácie o prekročení naprogramovaných prahov teplôt. Na základe týchto informácií môže ústredňa reagovať naprogramovaným spôsobom a tak prispôsobiť úroveň kúrenia potrebám obyvateľov. Keď systém ABAX 2 spolupracuje s ústredňou zo série INTEGRA Plus, môžu byť na ovládanie kúrenia/klimatizácie využívané aj informácie o teplotné zasielané inými zariadeniami bezdrôtového systému (väčšina z nich má zabudovaný detektor teploty).

ASW-200 (E/F)

ASW-200

ASW-210

ASW-210

ACX-210

ACX-210

ACX-220

ACX-220

ADD-200

ADD-200

AOD-210

AOD-210

AXD-200

AXD-200

Kompatibilita systémov ABAX 2 a ABAX

 

Pri uvádzaní nového bezdrôtového systému firma SATEL pamätala na spätnú kompatibilitu – nové zariadenia spolupracujú s kontrolérmi systému ABAX.

Spolupráca medzi kontrolérmi a zariadeniami systémov ABAX 2 a ABAX, je nasledujúca:

 • do kontrolérov systému ABAX 2 je možné prihlásiť jedine zariadenia systému ABAX 2. Do nových kontrolérov nie je možné prihlásiť zariadenia ABAX.
 • do kontrolérov systému ABAX je možné prihlásiť zariadenia oboch systémov: ABAX 2 a ABAX. Ale treba pamätať, že zariadenia nového systému ABAX 2 nebudú umožňovať všetky ich funkcie, napr. rádiová komunikácia sa bude vykonávať iba v jednom kanáli frekvenčného pásma 868 MHz, a dosah rádiovej komunikácie bude max. 500 m na otvorenom priestranstve.

Spolupráca medzi zariadeniami v rámci systémov ABAX 2 a ABAX*

kontroléry systému ABAX 2

+

zariadenia systému ABAX 2

 • všetky funkcie zariadení
 • komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz - 4 kanály
 • väčší dosah na otvorenom priestranstve
  • detektory, sirény a expandéry - max. 2000 m
  • obojsmerné ovládače - max. 1200 m
  • LCD klávesnice - max. 800 m
 • až 8 rokov činnosti zariadení napájaných z batérie bez nutnosti výmeny batérie

kontroléry systému ABAX

+

zariadenia systému ABAX

zariadenia systému ABAX 2

 • obmedzené funkcie zariadení ABAX 2
 • komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz - 1 kanál
 • dosah - do 500 m na otvorenom priestranstve
 • bez obsluhy opakovača ARU-200

*Podrobná tabuľka kompatibility zariadení ABAX a ABAX 2 - kliknúť na stiahnutie

Produkty ABAX 2

 

Široká škála zariadení systému ABAX 2 obsahuje okrem iného externé a interné detektory pohybu a sirény, detektory rozbitia skla, detektory dymu, zaplavenia vodou, teploty, ovládače na realizáciu funkcií smart home a iné. Dostupné sú aj bezdrôtové klávesnice na ovládanie zabezpečovacích systémov založených na ústredniach INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij