Nové produkty z ponuky
SATEL sú už dostupné.

Spoznajte novinky, ktoré doplnia inštalácie
zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

SSPX

Konfigurátor ponúk

FUNKCIE KONFIGURÁTORA PONÚK SSPX:

1. Tvorenie a editovanie ponuky systémov požiarnej signalizácie:

 • možnosť rozmiestnenia zariadení systému požiarnej signalizácie CSP, na základe máp objektu pripravených vo formáte: JPG, BMP, PNG,
 • pridávanie a editovanie podlaží v objekte,
 • automatické kontrolovanie počtu a druhu zariadení na linke (zabezpečenie pred nesprávnym umiestnením na jednej linke detektorov a požiarnych hlásičov),
 • automatické kontrolovanie počtu použitých požiarnych sirén s výberom režimu činnosti,
 • informovanie užívateľa o prekročení maximálneho povoleného počtu zariadení v systéme,
 • možnosť uloženia projektu a jeho editovania po opätovnom spustení Konfigurátora.

2. Kalkulácia prúdovej bilancie zariadení použitých v projekte a výber akumulátora:

 • určenie sumárneho odberu prúdu v pohotovostnom režime a počas alarmu,
 • určenie minimálnej kapacity akumulátora potrebnej na správnu činnosť systému,
 • informácia o iných údajoch typu: pracovný režim sirén a miesto montáže akumulátora.

3. Výpočet nákladov na systém požiarnej signalizácie:

 • overovanie aktuálnych, výrobcom odporúčaných cien netto zariadení dostupných v konfigurátore,
 • pridávanie vlastných prvkov do ponuky, ako sú napríklad: kabeláž, montáž, servisný zásah a podobne,
 • zadávanie vlastným prvkom: názvu, počtu kusov, jednotiek, cien netto,
 • individuálne nastavenie: marže, rabatu a DPH pre jednotlivé pozície ponuky.

4. Generovanie ponúk projektov systémov požiarnej signalizácie obsahujúcich okrem iného:

 • úvodnú stránku,
 • mapu systému požiarnej signalizácie s rozmiestnenými zariadeniami,
 • cenovú ponuku,
 • popis a technické údaje zariadení v systéme v podobe katalógových kariet,
 • parametre systému,
 • možnosť uloženia ponuky a jej editovania po opätovnom spustení Konfigurátora.

5. Tlač ponúk.

6. Podrobný návod umožňujúci úplné využívanie možností Konfigurátora.

 

POŽIADAVKY:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8
SSPX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2014-05-30
poľský
dátum verzie: 2015-03-30
slovenský
dátum verzie: 2014-05-30

Produkty

Bodový multifunkčný detektor dymu a tepla
Bodový optický detektor dymu
Bodový detektor tepla triedy A1R
Ústredňa požiarnej signalizácie
Modul komunikácie s virtuálnym panelom
Signalizátor spustenia
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie diaľkovej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Skrinka na akumulátor
Konvenčná základňa pre požiarne detektory
Priemyselná základňa pre požiarne detektory
Konvenčné požiarne tlačidlo (interné)
Konvenčné požiarne tlačidlo (externé)
Montážna krabička pre ROP (balík 10 ks.)
Siréna (nízka základňa)
Siréna (vyskoká základňa)
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij