ACU-100 Firmware

Firmvér pre modul ACU-100

Program na aktualizáciu firmvéru modulu ACU-100 vo verzii 4.xx

Kontrolér s programovou verziou 4.04 zo dňa 2019-06-10 obsluhuje časť zariadení systému ABAX 2.

Kontrolér s programovou verziou 4.03 zo dňa 15.05.2014 obsluhuje zariadenia ABAX (detektory a sirény) s programovou verziou 5.00.

ACU-100 Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-06-10

Produkty

Kontrolér bezdrôtového systému

Informačné materiály

1adresár