Komunikácia a oznamovanie / Telefónne oznamovanie

INT-VG

INT-VG

  Hlasový modul
INT-VMG

INT-VMG

  Modul hlasových správ
DT-1

DT-1

  Telefónny komunikátor
archívny produkt
ISDN-MOD

ISDN-MOD

  Komunikačný modul ISDN
archívny produkt
ISDN-SEP

ISDN-SEP

  Separátor ISDN
archívny produkt
SM-2

SM-2

  Hlasový modul