Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Zcela nové dotykové panely
INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonný procesor, zcela nové rozhraní, podpora
gest přejetím.
Seznamte se s novou úrovní
zabezpečení a řízení automatizace budov.

Hardwarový konfigurátor CONFX

Nová verze je nyní k dispozici!

 • Ještě užitečnější funkce
 • Pohodlnější a rychlejší projektování
 • Nový vzhled

ABAX 2 + Modbus RTU

Podpora otevřeného komunikačního protokolu

Nyní můžete snadno integrovat kontroléry ACU-220 a ACU-280,
např. se systémy automatizace nebo sběru dat.

SATEL na YouTube a Vimeo

přes 30 filmů a animací o nás a našich produktech

- přihlaste se k odběru kanálu a získejte aktuální informace!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Vlastnosti

Systém vzdáleného přístupu k monitorovací stanici STAM-2

STAM-VIEW

STAM-VIEW je rozšíření systému STAM-2, který umožňuje vzdálené prohlížení událostí přicházejících od vybraných uživatelů stanice. Tímto řešením může společnost vykonávající monitorování objektů doplnit svoji nabídku o možnost přístupu k přenášeným informacím v reálném čase, včetně historie sledovaných událostí. Pro uživatele systému, vlastníky monitorovaných prostor, to znamená možnost kdykoli vzdáleně zkontrolovat stav systému.

PROHLÉDNOUT SI DEMO

Výhody STAM-VIEW

Pro monitorovací stanice:

 • osvobození od povinnosti poskytovat telefonické informace o příchozích událostech
 • obohacení nabízených služeb, konkurenční výhoda
 • doplnit svoji nabídku o možnost přístupu k přenášeným informacím v reálném čase, včetně historie sledovaných událostí

Pro montážní společnosti:

 • snadné testování systému při uvádění do provozu
 • efektivně definovat úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů systému: administrátorů, instalačních techniků a koncových uživatelů
 • zlepšení postupů pro pravidelnou údržbu systému

Pro koncové uživatele:

 • schopnost vzdáleně kontrolovat stav systému pomocí počítače s prohlížečem a prostřednictvím mobilních zařízení
 • pocit kontroly a bezpečí
STAM-VIEW - MessagesSystém STAM-VIEW umožňuje instalačním technikům výrazně zefektivnit proces testování připojení a poskytuje nejen ověření správné konfigurace přenosových cest během instalace, ale také usnadňuje pravidelnou údržbu zabezpečovacího systému.

STAM-VIEW - UsersDíky hierarchické konfiguraci systémových účtů STAM-VIEW můžete efektivně definovat úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů systému: administrátorů, instalačních techniků a koncových uživatelů. Systém nabízí řadu nástrojů: filtrování, interní zprávy mezi uživateli, kontroly stavu a údajů (v závislosti na úrovni oprávnění), které významně usnadňují každodenní práci profesionálů v oboru a zvyšují atraktivitu nabídky firem zabývajících se dohledem objektů.

Vlastnosti systému STAM-VIEW

 • vylepšení systému monitorovací stanice o schopnost prohlížení vzdálených událostí
 • přístup do systému prostřednictvím webového prohlížeče
 • schopnost vzdáleně ověřovat stav systému
 • snadné testování systému při spuštění a pravidelná údržba
 • účinná ochrana před neoprávněným přístupem k údajům
 • schopnost filtrovat události zaznamenané stanicí
 • systém textových zpráv pro usnadnění interní komunikace
 • funkce pro vytváření záložních kopií
 • volitelné vizuální ověření poplachu

STAM-VIEW DEMO

STAM-VIEW umožňuje vzdáleně sledovat události odeslané od předplatitelů monitorovací stanice STAM-2.

Umožňuje uživatelům systému (vlastníkům monitorovaných zařízení) kontrolovat stav zabezpečovacího systému. Toho je dosaženo použitím počítače nebo mobilního telefonu s webovým prohlížečem. Podobně instalačnímu technikovi usnadní proces testování připojení. Nabízený nástroj zajišťuje nejen ověření správného nastavení přenosových cest, ale také usnadňuje pravidelnou údržbu zabezpečovacího systému. Takové řešení výrazně zvyšuje funkčnost monitorovací stanice a úroveň služeb poskytovaných společností.

Abyste si mohli plně otestovat funkčnost STAM-VIEW, připravili jsme demo verzi fungující se serverem STAM-2 nainstalovaného v prostorách naší společnosti. Připravené nastavení vám umožní otestovat možnosti monitorovací stanice STAM-2 a ústředny VERSA IP pomocí mobilní aplikace VERSA CONTROL.

Aktivace, nastavení a provoz STAM-2:

STAM-2 - Installation
1

Stáhněte a nainstalujte novou testovací verzi klienta STAM-2 v1.5.08.

STAM-2 - Settings
2

Spusťte program a přihlaste se pomocí následujících nastavení:
IP: 188.252.0.171
Port: 3000
Přihlášení: satel1, satel2,… satel10
Heslo: satel1, satel2,… satel10

STAM-2 - Events
3

Povolte historii událostí, kde můžete sledovat příchozí události ze zařízení.

STAM-2 - Operations
4

Poté, co obdržíte informace týkající se poplachové události, poruchy nebo nesprávného stavu systému, proveďte nezbytná opatření dříve určená správcem systému.

Testování rozšířených funkcí aplikace

Existuje další možnost monitorování prostřednictvím příslušné zabezpečovací ústředny, a to přepnutím přenosové cesty na zařízení ETHM nebo GPRS nabízených společností SATEL pro příslušný server.

Nastavení karet STAM:

 • Karta s adresou 0 - telefon STAM-1P,
  telefonní číslo (+48) 58 326 05 99
 • Karta s adresou 1 - Ethernet STAM-1RE, IP: 188.252.0.171
  • Rozšířený port: 12345, klíč: satel
  • Jednoduchý port: 54321, klíč: edbca

Spuštění STAM-VIEW

Ve webovém prohlížeči zadejte https://stamview.satel.pl.

V přihlašovacím okně zadejte následující údaje:

 • Uživatelské jméno: Administrator
 • Heslo: satel

Po přihlášení přidejte vlastního uživatele a přiřaďte mu seznam přístupných zařízení. Pokud ve STAM-2 nejsou nakonfigurována další zařízení, je přístup udělen pouze zařízení VERSA IP. Vzdálené ovládání této ústředny je možné pomocí mobilní aplikace VERSA CONTROL.

Vzdálené ovládání ústředny VERSA IP pomocí aplikace VERSA CONTROL

 • Spusťte aplikaci ve svém mobilním zařízení.
 • V přihlašovacím okně zadejte následující údaje:
  • MAC: 00 1B 9C 0C 10 38
  • ID: 4EA9046140462838
  • Heslo: 1111
 • Po přihlášení je možné: zastřežit a odstřežit, odpojit zónu, ovládání výstupu, kontrolovat poruchy a kontrolovat historii události.
 • Po aktivaci výstupu jej vraťte do původního stavu (posuňte indikátor doprava).

Pro účely rozšíření monitorovací stanice o STAM-VIEW, musí být připraven počítač fungující jako server, ve kterém bude nainstalováno správné prostředí. Za účelem zjednodušení požadovaného nastavení systému a zajištění maximální bezpečnosti dat je STAM-VIEW distribuován ve formě virtuálního stroje založeného na technologii VMWARE. Podrobný manuál vás provede celým procesem instalace krok za krokem, díky čemuž je pro snadné nastavení a spuštění systému zapotřebí jakýchkoli konkrétních znalostí IT.

Pro firmu SATEL je tradičně prioritou bezpečnost. To se týká také STAM-VIEW, který využívá dostupné technologie za účelem ochrany před pokusy o neoprávněný přístup a zajištění ochrany dat i stálé dostupnosti služeb.

Nabízíme také školení a workshopy týkající se instalace a správy monitorovací stanice STAM-2, které zahrnují představení systému STAM-VIEW. Účast na těchto školeních vám poskytne znalosti potřebné pro efektivní průběžnou správu tohoto systému, díky čemuž budete být schopen plně využít jeho schopností.

Charakteristika

STAM-VIEW je rozšířením systému STAM-2 o možnost dálkového zobrazení událostí přicházejících od vybraných uživatelů PCO. Díky tomuto řešení může služba zabývající se sledováním objektů rozšířit nabídku o průběžný přístup k zaslaným informacím, spolu s historií událostí. Pro uživatele systému (majitele sledovaných objektů) je tu možnost dálkového ověření stavu systému kdykoliv.

Instalačním technikům umožňuje systém STAM-VIEW nejen zjednodušit proces testování spojení ústředny s PCO po dobu instalace, ale taktéž ulehčuje pravidelnou údržbu zabezpečovacího systému.

Díky hierarchické konfiguraci účtů systému STAM-VIEW, je možné určit oprávnění jednotlivým uživatelům systému - administrátorovi, instalačním technikům a koncovým uživatelům. Systém nabízí řadu nástrojů - filtrování, interní komunikaci mezi uživateli, přehledy stavů a údajů (závisí na oprávnění) díky tomu se ulehčí každodenní činnost a zvýší se atraktivita nabídky služeb zabývajících se monitorováním.

Vlastnosti systému STAM-VIEW:

 • rozšíření systému PCO o možnost dálkového přehledu událostí
 • přístup do systému pomocí internetového prohlížeče
 • možnost ověření stavu systému na dálku
 • ulehčení testování systému při pravidelné údržbě
 • zabezpečení před neoprávněným přístupem k údajům
 • možnost filtrování událostí zaznamenaných v PCO
 • systém vnitřní komunikace pomocí textových zpráv,
 • funkce ulehčující vytváření záložních kopií
 • optická kontrola poplachu
STAM-VIEW

Informační materiály

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij