Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Zcela nové dotykové panely
INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonný procesor, zcela nové rozhraní, podpora
gest přejetím.
Seznamte se s novou úrovní
zabezpečení a řízení automatizace budov.

Hardwarový konfigurátor CONFX

Nová verze je nyní k dispozici!

 • Ještě užitečnější funkce
 • Pohodlnější a rychlejší projektování
 • Nový vzhled

ABAX 2 + Modbus RTU

Podpora otevřeného komunikačního protokolu

Nyní můžete snadno integrovat kontroléry ACU-220 a ACU-280,
např. se systémy automatizace nebo sběru dat.

SATEL na YouTube a Vimeo

přes 30 filmů a animací o nás a našich produktech

- přihlaste se k odběru kanálu a získejte aktuální informace!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Vlastnosti

UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

GPRS-A

GPRS-A je univerzální přenosový modul, vybavený GSM telefonem, podporující přenos dat ve 2G technologii.

Zařízení může fungovat jako část zabezpečovacího nebo automatizačního systému.

Zajišťuje efektivní přenos ze zabezpečovací ústředny na monitorovací stanici a předává zprávy příslušným firmám o vybraných událostech.

Díky nastavitelným vstupům, které podporují digitální a analogové signály, lze komunikátor použít k dohledu jakýchkoliv senzorů měřících fyzikální veličiny a předává zprávy o překročení úrovní.

Modul podporuje předplacené karty SIM, a je vybaven funkcemi pro zjišťování kreditu na účtu a nastavení informující o poklesu pod nastavené minimum na účtu.

GPRS-A univerzální přenosový modul

Přizpůsobení na míru

Modul lze použít v mnoha nových i existujících systémech. GPRS-A umí přijímat informace o událostech z připojené ústředny a přenášet je na monitorovací stanice hlídacích agentur nebo jiných osob pomocí GSM sítě. Modul se propojuje s ústřednou pomocí telefonního komunikátoru (modul simuluje monitorovací stanici) nebo pomocí příslušně nastavených výstupů ústředny propojených na vstupy modulu.

Modul může zajišťovat také vzdálené ovládání funkcí, jako je zastřežení systému nebo otevření brány a to pomocí mobilní aplikace. Stavy výstupů lze měnit automaticky v závislosti na nastavení příslušných událostí.

GPRS-A umožní vdechnout „nový život“ i do starších systémů. Modul může také fungovat jako autonomní zařízení pro sledování stavů různých technologií, automatizačních systémů, atd.

GPRS-A Zasílání událostí

Zasílání událostí

K zasílání událostí lze efektivně využívat přenosy přes:

 • GPRS – přes protokoly TCP nebo UDP
 • SMS zprávy.

V případě přenosu událostí pomocí technologie GPRS, modul podporuje dva přenosové formáty:

 • SIA-IP (ve spojení s jakýmkoliv pultem centrální ochrany)
 • SATEL (ve spojení se zařízeními vyráběnými firmou SATEL: monitorovací stanice STAM-2 nebo TCP/IP převodníkem SMET-256 pro audio formáty).

Zasílání notifikačních zpráv

GPRS-A modul umožňuje zaslat notifikační zprávy až na 8 telefonních čísel. Tuto funkci lze zajistit pomocí:

 • SMS zpráv
 • PUSH notifikací
 • CLIP službou (prozvoněním).

Zařízení může zaslat notifikace uživateli několika nezávislými cestami. Upozornění na událost lze přenést přes všechny nastavené kanály, a tak se informace dostane k uživateli i v případě, že selže jeden z kanálů.

Vzdálené ovládání

GPRS-A má 4 výstupy – 2 relé a 2 typu OC. Výstupy lze vzdáleně ovládat a aktivovat z jakéhokoliv místa několika způsoby:

 • pomocí SMS zpráv (z 8 čísel)
 • z mobilní aplikace GX CONTROL
 • z počítače se spuštěným programem GX Soft
 • pomocí bezplatné služby CLIP (z až 10 000 čísel).
GPRS-A Vzdálené ovládání

Spojení s detekčními, měřícími a ostatními zařízeními

Vstupy modulu lze nastavit jako NO, NC nebo analogový, tak aby se dali propojit se zařízením s výstupy NO nebo NC, nebo také s různými analogovými senzory a převodníky z digitálního na analogový výstup, a tím se rozšiřují možnosti použití modulu.

Modul přepočítá přijatý analogový signál na libovolnou měrnou jednotku, včetně teploty nebo jiných fyzikálních veličin.

GPRS-A Shromažďování informací z mnoha modulů

Shromažďování informací z mnoha modulů na jednom místě umožňuje například vytvořit nástroj pro dohled nad solárními elaktrárnami.

Mobilní přístup

Aplikace GX CONTROL umožňuje:

 • ověření stavu vstupů a výstupů (připojených senzorů nebo zařízení)
 • zobrazení stavů z analogových vstupů a digitálních senzorů
 • zobrazení poruch s možností smazání paměti
 • zobrazení historie událostí s možností filtrování
 • vzdálené ovládání výstupů modulu (zařízení připojená k nim).

PUSH notifikace dávají neustálý přístup k informacím.

Důležité je, že nastavení aplikace je velmi jednoduché, a jednoduché je i připojení k modulu. Stačí odeslat SMS z aplikace do zařízení a přijmout konfigurační data v odpovědi. Dalším, stejně pohodlným způsobem je skenování QR kódu, který je generován v aplikaci GX Soft nebo v již nastavené aplikaci.

Software

GX Soft GX Soft je všestranný nástroj s jednoduchým a čistým rozhraním určeným pro konfiguraci a diagnostiku komunikačních modulů SATEL. Modul a program lze spojit lokálně (přes RS-232 (TTL)) nebo vzdáleně (přes GPRS).

Snadné a bezpečné spojení

Díky službě spojení přes server SATEL lze snadno využít bohaté funkcionality GX CONTROL a GX Soft . Spojení mezi aplikací / programem a modulem GPRS-A zabere pouze pár sekund a nevyžaduje veřejnou IP adresu ani pokročilé nastavování sítě. Data jsou kódována sofistikovaným algoritmem pro zajištění bezpečnosti přenosu.

Vzdálená aktualizace firmwaru

GPRS-A je podporován programem UpServ, který umožňuje vzdálenou aktualizaci zařízení. Instalačním firmám to umožňuje rychle a snadno přidat nové funkce z jakéhokoliv místa a kdykoliv, bez nutnosti přímé návštěvy objektu a bez demontáže modulu.

UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

Spojení s jakoukoliv ústřednou

 • programovatelné zóny
 • výstupy s možností vzdáleného ovládání
 • konverze hlasového přenosu (PSTN) na formáty: SMS, GPRSPodpora otevřených komunikačních protokolů (přes GPRS):

 • MQTT
 • JSON/HTTP
 • MODBUS RTU

Vzdálené ovládání výstupů

 • SMS
 • CLIP
 • mobilní aplikací GX CONTROL
 • konfiguračním programem GX Soft
 • IoT


Konfigurační program GX Soft

 • intuitivní rozhraní
 • plná konfigurace modulu
 • zobrazení historie událostí
 • plná diagnostika

GPRS-A

UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

Kde koupit?
GPRS-A univerzální přenosový modul

Charakteristika

GPRS-A je univerzální přenosový modul, vybavený GSM telefonem, podporující přenos dat ve 2G technologii. Zařízení je rozšířením zabezpečovacího nebo automatizačního systému.

V zabezpečovacích systémech může modul fungovat pro přenos událostí ve spojení s jakoukoliv zabezpečovací ústřednou. K ústředně se připojuje pomocí telefonního komunikátoru nebo pomocí příslušně nastavených výstupů.

Zařízení má 8 vstupů, které lze nastavit jako digitální (NO, NC) nebo analogové. Vstupy analogové lze použít v automatizačních systémech a sledování široké škály externích zařízení, jako jsou senzory teploty, tlaku a vlhkosti.  Dále má modul 1-drátovou pro připojení až 8 teplotních senzorů DS-T1. Modul může zasílat přes GPRS naměřená data pomocí otevřených protokolů TMQTT, JSON, JSON/HTTP a MODBUS RTU. Umožňuje vytvoření serveru pro sběr dat z několika modulů, jejich zpracování a vizualizaci - např. sledování parametrů prostředí pro skupinu chladírenských boxů, skladů nebo výrobních hal. Tímto se přibližuje konceptu nazvaného Internet věcí (IoT). Pokud signál na vstupu překročí nastavenou mez, modul GPRS-A může přenést tuto informaci na monitorovací stanici nebo zaslat zprávu příslušnému uživateli.  Dále můžete nastavit automatickou reakci změnou stavu vybraných výstupů, např. zapnutím topení v návaznosti na zjištění poklesu teploty.

Modul umožňuje informovat až 8 uživatelů několika cestami: pomocí zpráv SMS nebo PUSH notifikací, nebo prozvoněním (CLIP služba).

Zařízení má 4 programovatelné výstupy, které lze ovládat pomocí SMS, CLIP, mobilní aplikací GX CONTROL nebo konfiguračním softwarem GX Soft. GPRS-A lze tak použít pro vzdálené ovládání zabezpečovacího systému nebo jiných zařízení připojených k modulu.

Programování a konfigurace modulu je možné přes program GX Soft nainstalovaný na počítači. Počítač lze připojit lokálně k modulu pomocí portu RS-232 (TTL), nebo vzdáleně přes GPRS.

Pomocí programu UpServ lze modul GPRS-A aktualizovat (firmware) na dálku.

 • konverze telefonních přenosových formátů na SMS / GPRS
 • zaslání informací až na 8 telefonních čísel
 • zasílání informací: SMS/CLIP/PUSH
 • vstup pro sledování přítomnosti AC napět
 • 8 programovatelných vstupů (NO/NC/analogový)
 • sběrnice pro 1-drátový teplotní senzor (až 8 senzorů)
 • možnost nastavení reakce na překročení hodnot na vstupech
 • 4 výstupy(2 relé, 2 OC) ovládatelné pomocí SMS / CLIP (až 10 000 telefonních čísel) / GX CONTROL / GX Soft
 • IoT - podpora otevřených protokolů MQTT, JSON, JSON/HTTP, MODBUS RTU přes GPRS
 • možnost kontroly stavu kreditu na předplacených kartách a zaslání informace o nízkém stavu kreditu
 • konfigurace pomocí programu GX Soft:
  • lokálně přes RS-232 (TTL)
  • vzdáleně přes GPRS
 • podpora mobilní aplikace GX CONTROL
 • možnost připojení příslušného napájecího zdroje: APS-412, APS-612
 • možnost vzdálené aktualizace firmware
EN-50136 SP 5
GPRS-A

Dokumentace

manuál
datum aktualizace: 2022-09-07
2.99 MB
Rychlý instalační manuál
datum aktualizace: 2022-06-27
454 KB

Software

univerzální
datum verze: 2021-12-10
vícejazyčný
datum verze: 2018-03-02
vícejazyčný
datum verze: 2022-07-19
vícejazyčný
datum verze: 2022-07-26

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2020-11-20
505 KB
EN-50136 SP 5
datum aktualizace: 2021-09-30
184 KB

Technická data

Třída prostředí
II
Počet výstupů typu OC
2
Napájecí napětí (±15%)
12 V DC
Počet vstupů (zón)
8
Rozměr krytu
83 x 65 x 23 mm
Rozsah pracovních teplot
-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu
80 mA
Max. proudová spotřeba
220 mA
Hmotnost
110 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Počet reléových výstupů typu NO
2
Výstupy O1...O2 (typ OC)
50 mA / 12 V DC
Výstupy O3...O4 (relé, typ NO)
1000 mA / 30 V DC
Maximální povolené napětí na vstupu AC
25 V AC

Informační materiály

1katalog

3leták - montážník

5karta produktu

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij