Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

GSM-X univerzálny komunikačný modul

UNIVERZÁLNY KOMUNIKAČNÝ MODUL

GSM-X

GSM-X je univerzálny komunikačný modul, ktorý ponúka bohaté funkcie a obsluhu viacerých kanálov komunikácie.

Je vhodný na realizáciu rôznych úloh, ktorých časť môže realizovať súbežne.

Všestranné použitie

Modul je vhodný pre mnohé už jestvujúce ako aj nové inštalácie. GSM-X môže prijímať informácie o udalostiach z pripojenej zabezpečovacej ústredne, aby ich následne mohol zasielať na PCO a zainteresovaným osobám cez sieť Ethernet* alebo GSM. Spojenie s ústredňou sa vykonáva prostredníctvom jej telefónneho komunikátora (modul simuluje PCO) alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov ústredne pripojených na vstupy modulu.

Modul môže slúžiť na realizáciu funkcií diaľkového ovládania, napr. na zapínanie stráženia alebo otváranie príjazdovej brány pomocou mobilnej aplikácie.

GSM-X môže „zmodernizovať” staršie zabezpečovacie systémy.

Kompatibilita so zabezpečovacími ústredňami
INTEGRAINTEGRA Plus

GSM-X spolupracuje so zariadeniami série INTEGRA a INTEGRA Plus, cez rozhranie RS-232. Môže vykonávať monitoring udalostí z týchto ústrední všetkými dostupnými kanálmi: audio, SMS, Ethernet* a GPRS. Dodatočne je pre ústredne série INTEGRA Plus dostupná funkcia automatického tvorenia SMS správ – obsah správ je načítavaný priamo z pamäte udalostí.

GSM-X umožňuje aj vzdialené spojenie so softvérom pre ústredne INTEGRAINTEGRA Plus:

 • DLOADX – program na konfiguráciu
 • GUARDX – program na administráciu zabezpečovacích systémov.

*Pri spolupráci GSM-X s GSM-X-ETH

Komunikácia

Zariadenie má telefón GSM. Vďaka tomu môže byť využívané všade tam, kde je dostupný signál mobilnej siete. GSM-X má konektory na 2 karty SIM a umožňuje využívanie služieb rôznych operátorov. V prípade problémov so spojením na jednej z kariet sa automaticky prepne na druhú a zachová pokračovanie komunikácie. Veľkou výhodou sú funkcie na obsluhu predplatených kariet SIM, ktoré umožňujú overiť stav kreditu a nastaviť oznamovanie o prekročení minimálneho stavu.

Modul je možné rozšíriť o ethernetový modul GSM-X-ETH, čo umožňuje prístup cez
– sieť Ethernet.

GSM-X Efektívny monitoring

*Pri spolupráci GSM-X s GSM-X-ETH

Efektívny monitoring

Modul dokáže realizovať spoľahlivý monitoring pomocou nasledujúcich kanálov spojenia:

 • cez GPRS – pomocou protokolov TCP alebo UDP
 • hlasovo – kanálom audio cez GSM
 • v textovej forme – SMS
 • cez sieť Ethernet (pri spolupráci s
  GSM-X-ETH) – s využitím TCP alebo UDP

V prípade sprístupnenia udalostí v technológii GPRS alebo cez sieť Ethernet (protokol TCP alebo UDP), modul obsluhuje dva formáty prenosu:

 • SIA-IP (na komunikáciu s ľubovoľným PCO)
 • SATEL (na komunikáciu so zariadeniami produkcie SATEL: PCO STAM-2 alebo konvertorom monitoringu TCP/IP do formátov audio SMET-256).

Obsluha niekoľkých kanálov prenosu v jednom zariadení, garantuje rýchle a spoľahlivé zaslanie informácií. Každý kanál je možné využívať nezávisle pomocou nadefinovania konkrétnych úloh na realizáciu.

Dual Path Reporting
(dvojkanálový monitoring)

GSM-X s pripojeným modulom GSM-X-ETH umožňuje realizáciu monitoringu dvomi nezávislými kanálmi: Ethernet a GPRS (možnosť nastavenia priority).
Zariadenie stále kontroluje stav spojení s PCO, a v prípade potreby nahradí jeden kanál druhým.

GSM-X má aj možnosť zaslania monitoringu na dva PCO, z ktorých môže mať každý v prípade potreby dve IP adresy.

GSM-X Dual Path Reporting
GSM-X Oznamovanie

Oznamovanie

Modul GSM-X umožňuje zasielanie oznamovania na maximálne 8 telefónnych čísiel. Táto funkcia môže byť realizovaná:

 • hlasovo – zabudovaným telefónnym komunikátorom
 • pomocou správ SMS
 • pomocou správ PUSH
 • pomocou služby CLIP.

Zariadenie môže zasielať oznamovanie niekoľkými nezávislými kanálmi. Informácia o udalosti bude zaslaná všetkými naprogramovanými kanálmi, vďaka čomu bude odovzdaná aj vtedy, keď niektorý z kanálov bude nedostupný.

Brána GSM

Modul môže úplne nahradiť analógovú linku. Generuje rovnaké napäťové stavy a rovnaké signály o stave spojenia (napr. obsadená linka) ako bežná analógová pevná linka, a po zostavení spojenia cez sieť GSM zasiela signály z ústredne. Keď linka nie je dostupná, presmeruje hlasové spojenia do siete GSM. V prípade klapkových ústrední plní úlohu dodatočnej vonkajšej linky, čo umožňuje optimalizovať náklady za spojenia (z pevnej linky do GSM). Modul môže taktiež filtrovať spojenia, generovať signál zvončeka a rozpoznávať číslo volajúceho (Caller ID).

Vzdialené ovládanie

GSM-X má 4 výstupy, ktoré je možné vzdialene ovládať a aktivovať z ľubovoľného miesta niekoľkými spôsobmi.

Okrem ovládania zabezpečovacích systémov je modul GSM-X vhodný aj na realizáciu funkcií automatiky: na ovládanie osvetlenia, brány, roliet alebo iných zariadení. Modul dokáže na želanie spustiť kúrenie, klimatizáciu, rekuperáciu, zavlažovanie a iné.

GSM-X Vzdialené ovládanie

Mobilný prístup

Aplikácia GX CONTROL umožňuje:

 • overiť stav vstupov a výstupov (pripojených zariadení)
 • prehliadať poruchy s možnosťou vymazania ich pamäte
 • prehliadať pamäť udalostí s možnosťou filtrovania
 • vzdialene ovládať výstupy modulu (pripojené zariadenia na výstupy).

Správy PUSH zaisťujú užívateľovi stály prístup k informáciám.

Čo je dôležité, konfigurácia aplikácie je veľmi jednoduchá, ako aj spojenie s modulom. Stačí pomocou aplikácie zaslať správu SMS do zariadenia, a užívateľ obdrží zodpovedajúce konfiguračné údaje. Iným jednoduchým spôsobom je naskenovanie QR kódu, ktorý je generovaný v programe GX Soft, alebo nakonfigurovanie aplikácie.

Konfiguračný program

GX Soft je moderný nástroj s prehľadným užívateľským rozhraním, určený na konfiguráciu a diagnostiku komunikačných modulov SATEL.

Spolupráca modulu s programom sa vykonáva lokálne (cez USB) alebo vzdialene (cez ethernet* alebo GPRS).

*Pri spolupráci GSM-X s GSM-X-ETH

Pohodlné a bezpečné spojenie

Využívanie bohatých funkcií GX CONTROL a GX Soft je možné vďaka spojeniu cez server SATEL. Konfigurácia komunikácie aplikácie a programu s modulom GSM-X zaberie iba krátku chvíľu a nevyžaduje využívanie verejnej IP adresy, ani zložité sieťové nastavenia. Zasielané údaje sú šifrované pomocou zložitého algoritmu, čo zaisťuje bezpečnosť prenosu.

Vzdialená aktualizácia firmvéru

GSM-X spolupracuje s programom UpServ, čo umožňuje vzdialenú aktualizáciu zariadenia. Umožňuje to inštalačnej firme rýchle zavedenie nových funkcií - z ľubovoľného miesta v ľubovoľnom momente – bez nutnosti výjazdu na objekt, na ktorom sú nainštalované komunikačné moduly, a bez nutnosti ich demontovania.

Univerzálny komunikačný modul

Komunikácia

 • simulácia telefónnej linky cez GSM – brána GSM
 • zabudovaný komunikátor audio
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • jednoduché rozšírenie o ethernetový modul GSM-X-ETH

Monitoring udalostí

 • Dual Path Reporting zhodný z EN 50136*
 • zdroje monitoringu:
  • monitoring audio zabezpečovacej ústredne
  • interné udalosti
  • narušenie vstupov
  • zmena stavu výstupov
 • kanály hlásenia:
  • audio (GSM)
  • SMS
  • Ethernet* (TCP/UDP)
  • GPRS (TCP/UDP)

*Pri spolupráci GSM-X s GSM-X-ETH

Solupráca s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou

 • programovateľné vstupy
 • výstupy s možnosťou diaľkového ovládania
 • konverzia monitoringu audio (PSTN) na: audio (GSM), SMS, Ethernet*, GPRS

Kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus

 • rýchly prenos údajov
 • monitoring udalostí z ústredne cez rozhranie RS-232
 • automatické zostavenie obsahu správ SMS z pamäte udalostí (INTEGRA Plus)
 • vzdialené ovládanie ústrední pomocou programu GUARDX
 • vzdialená konfigurácia ústrední pomocou programu DLOADX

*Pri spolupráci GSM-X s GSM-X-ETH

Oznamovanie

 • zdroje oznamovania:
  • monitoring audio zabezpečovacej ústredne
  • správy vo formáte PAGER
  • interné udalosti
  • narušenie vstupov
  • zmena stavu výstupov
 • spôsoby oznamovania:
  • hlasové
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Vzdialené ovládanie výstupov

 • SMS
 • CLIP
 • DTMF
 • mobilná aplikácia GX CONTROL
 • konfiguračný program GX Soft

Mobilná aplikácia GX CONTROL pre Android a iOS

 • overovanie stavu vstupov s možnosťou ich blokovania
 • ovládanie a overovanie stavu výstupov
 • prehľad porúch s možnosťou vymazania pamäte porúch
 • prehľad pamäte udalostí s možnosťou filtrovania
 • správy PUSH


Konfiguračný program GX Soft

 • prehľadné užívateľské rozhranie
 • úplná konfigurácia modulu
 • prehľad pamäte udalostí
 • diagnostika porúch

Charakteristika

GSM-X obsluhuje niekoľko kanálov komunikácie. Toto zariadenie môže slúžiť na realizáciu monitoringu v zabezpečovacích systémoch. Na tento cieľ využíva spojenie pomocou telefónneho komunikátora ľubovoľnej zabezpečovacej ústredne, alebo využíva zodpovedajúco naprogramované výstupy ústredne.

Dôležitou vlastnosťou komunikátora je možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, vďaka čomu môže byť monitoring realizovaný dvomi nezávislými kanálmi (ethernet a GPRS). Stála kontrola stavu spojenie s PCO a nahraditeľnosť kanálov spojenia zaručujú splnenie požiadaviek DP4 normy EN 50136 v rozsahu tzv. Dual Path Reporting.

GSM-X môže zasielať oznamovanie na 8 telefónnych čísiel niekoľkými spôsobmi: hlasovo, pomocou správ SMS a PUSH, alebo pomocou služby CLIP.

V prípade ústrední INTEGRAINTEGRA Plus môže byť spojenie s ústredňami realizované cez RS-232. Týmto spôsobom modul GSM-X realizuje monitoring a oznamovanie (obsah preberaný z pamäte udalostí – INTEGRA Plus), a taktiež diaľkové spojenie s programom DLOADXGUARDX.

Modul má funkciu automatického prepínania komunikácie na kanál GSM, v prípade poruchy analógovej telefónnej linky. GSM-X môže taktiež plniť úlohy brány GSM pre pobočkové telefónne ústredne (PBX).

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné ovládať diaľkovo pomocou SMS, CLIP, DTMF, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. Vďaka tomu môže byť modul GSM-X použitý na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu slúži program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne po pripojené na port mini-USB modulu, alebo diaľkovo cez GPRS alebo Ethernet*.

Diaľková aktualizácia firmvéru je možná vďaka spolupráce modulu GSM-X s programom UpServ.

Zabudovaný telefón GSM má konektory na dve karty SIM. V prípade problémov s dosahom siete operátora prvej karty sa modul automaticky prepne na druhú a tak zachová stálosť spojenia.

 • obsluha Dual Path Reporting zhodne s DP4 podľa EN 50136*
 • konvertovanie telefónneho monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* / GPRS
 • zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
 • oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána GSM
 • prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky
 • kompatibilita s ústredňami INTEGRAINTEGRA Plus:
  • rýchly prenos dát cez RS-232
  • konvertovanie monitoringu RS-232 / TCP/IP
  • automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus)
  • možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADXGUARDX
 • prijímač SMS a CLIP pre PCO STAM-2
 • 4 programovateľné vstupy (NO, NC)
 • 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov
 • konfigurácia nastavení modulu:
  • lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu
  • diaľkovo - počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet* alebo GPRS
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
 • možnosť pripojenia zdroja APS-612, APS-412, APS-1412
 • možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH

*pri spolupráci s GSM-X-ETH

EN-50136 DP 4
GSM-X

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-02-01
819 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-04-27
3.67 MB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2022-05-27
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-19
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2021-09-30
187 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
4
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Počet vstupov
4
Rozmer krytu
126 x 158 x 46 mm
Rozmery dosky elektroniky
141 x 70 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
100 mA
Maximálny odber prúdu
275 mA
Hmotnosť
255 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Počet napájacích výstupov
1
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Výstup AUX
300 mA / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij