Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

externý duálny detektor - záclona

AGATE/AOCD-260

AGATE/AOCD-260

Úlohou zabezpečovacieho systému je ochrana celého priestoru: zároveň interiéru objektu, ako aj pozemku okolo neho. Bezpečnosť okolia objektu ako aj pozdĺž oplotenia pozemku zaisťujú detektory - záclony, ktoré patria do skupiny detektorov obvodovej ochrany.

Použitie detektorov na
obytných, obchodnýchpriemyselných objektoch:

 • ochrana pozdĺž externej steny budovy
 • ochrana pozdĺž ohrady pozemku
 • ochrana príjazdovej alebo garážovej brány
 • ochrana exteriérov a interiérov bežných a balkónových okien a terás
 • zisťovanie vniknutia do chráneného priestoru
 • ochrana zohľadňujúca prechod pre zvieratá
AGATE/AOCD-260

Malé rozmery krytov detektorov - záclon AGATEAOCD-260 ukrývajú najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú vytvorenie virtuálnej steny či už v exteriéroch alebo interiéroch budov. Detektor AGATE je drôtový detektor, ktorý môže byť prvkom ľubovoľného zabezpečovacieho systému. Detektor AOCD-260 je určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2.

Konštrukcia detektora

AGATE/AOCD-260

Kryty detektorov sa vyrábajú pomocou technológie dvojzložkového vstrekovania. Vyrábajú sa z plastu vysokej kvality a termoplastickej elastickej zložky. Takéto riešenie zaisťuje zariadeniam krytie IP54, čo umožňuje ich použitie aj v exteriéroch.

Konštrukcia krytu taktiež obsahuje prvky zvyšujúce odolnosť zariadenia na mechanické vplyvy. Boli použité okrem iného prvky ako špeciálne vyhĺbenie pre šošovku, ktoré ju chráni pred náhodným alebo cieleným pretlačením. Bola použitá aj dvojitá sabotážna ochrana: pred otvorením a odtrhnutím detektora. Sabotážna ochrana je realizovaná kontaktom na doske elektroniky a sabotážnym prvkom v zadnej časti krytu detektora.

AGATE a AOCD-260 majú dva kanály detekcie: IR a mikrovlny, ktorých citlivosť je možné nezávisle plynule regulovať. Vďaka tomu je možné prispôsobiť detektor zároveň funkcii realizovanej zariadením, ako aj charakteristike zabezpečovaného objektu a potrebám užívateľa

Detektory so záclonovou charakteristikou majú úzky uhol detekcie a dlhý dosah – uhol je: 10° a dosah 14 m pre AGATE a 6° a 10 m pre AOCD-260. Priestor kontrolovaný detektorom má šírku približne 1 m.

AGATE/AOCD-260

Odolnosť na nepriaznivé atmosférické podmienky a zmeny teploty

Duálna technológia detekcie v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť týchto zariadení na falošné alarmy. Detektory ponúkajú stabilnú činnosť v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneh, hmla alebo silný vietor. Zariadenia sú charakteristické aj vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu ich vzhľad zostáva bez zmien počas mnohých rokov.

AGATE/AOCD-260

Detektory ponúkajú bezproblémovú činnosť v širokom rozsahu teplôt od -40°C do +55°C. Zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Jednoduchá montážkonfigurácia

V prípade štandardného použitia sa odporúča montáž detektora vo výške 2,4 m, so širokouhlou šošovkou nadol. Je možná aj iná výška montáže, ak bude zariadenie využité napr. na ochranu okna alebo brány.

Detektor je možné inštalovať priamo na stenu. Pri zabezpečení steny budovy s viacerými oknami je lepšie použiť konzolu, ktorá umožňuje inštaláciu zariadenia v pravom uhle 90°.

Keď je vyžadované oddialenie detektora od steny na vzdialenosť aj niekoľkých centimetrov, treba použiť modulovú konzolu BRACKET E. Zvlášť ak sa v blízkosti zariadenia nachádza napr. lampa, ktorá môže obmedziť dosah detektora. Špeciálna konzola pre detektory AGATE/AOCD-260 umožňuje ich montáž taktiež pomocou konzoly BRACKET A a BRACKET B (odporúčaných na montáž do exteriérov).

Všetky spomenuté konzoly sú prispôsobené na montáž na stenu alebo strop. Okrem toho majú konzoly BRACKET E a BRACKET B uzatvorenú konštrukciu, ktorá umožňuje ukrytie vodiča a tak upravenie estetiky inštalácie.

Dištančná konzola BRACKET E je dostupná v bielej – BRACKET E a šedej farbe – BRACKET E GY.

AGATE/AOCD-260
AGATE/AOCD-260

Detektor môže taktiež slúžiť na zisťovanie vstupu do chráneného priestoru, ktorý nie je zabezpečený žiadnym iným spôsobom (oddeleného stenou, zatvorenými dverami a podobne). Zariadenie je možné inštalovať aj nízko a hore nohami. Takéto riešenie zaisťuje ochranu a súčasne tvorí medzeru pre voľný pohyb napr. malého psa.

AGATE

MODERNÁ
OCHRANA EXTERIÉROV

AGATE/AOCD-260

Konštrukcia detektora AGATE spĺňa požiadavky normy EN 50131-2-4 pre Grade 3. Vďaka tomu je možné toto zariadenie použiť na zabezpečenie interiérov objektov zvlášť vystavených nebezpečenstvu vlámania, v ktorých je vyžadovaná vysoká úroveň ochrany, napr. v obchodoch s klenotmi a v miestnostiach verejného úžitku.

Zhodne s normou EN 50131-2-4 je v detektore AGATE realizovaná funkcia aktívneho antimaskingu v kanáli IR, ktorá zaisťuje profesionálnu ochranu okrem iného pred:

zakrytím stálymi prekážkami, v tom aj takými, ktoré odrážajú svetlo, napr. čierne a lakované časti nábytku,
zalepením priesvitným materiálom, napr. priesvitná lepiaca páska alebo fólia,
zastriekaním farbou alebo bezfarebným lakom.

Vďaka aktívnemu antimaskingu IR sú pokusy o sabotáž zariadenia okamžite zisťované a zodpovedajúca informácia je zaslaná do zabezpečovacej ústredne. V závislosti od konfigurácie systému môže byť oznamovanie o vzniknutej situácii zaslané užívateľovi, inštalačnému technikovi, strážnej službe alebo napr. polícii.

Šošovka detektora AGATE je zabezpečená priehľadným plastom (reflektorom). Pokus zakrytia detektora spôsobí zmenu uhla lomu lúčov IR, čo je okamžite zistené a signalizované detektorom.

AOCD-260

BEZDRÔTOVÁ
OCHRANA ZÁCLONOU

AGATE/AOCD-260
AGATE/AOCD-260

AOCD-260 je detektor so záclonovou charakteristikou určený na činnosť v rámci obojsmerného systému ABAX 2/ABAX. V systéme ABAX 2 je obsluhovaný kontrolérmi ACU-220ACU-280, alebo opakovačom ARU-200, v systéme ABAX je obsluhovaný kontrolérmi ACU-120, ACU-270, ústredňou INTEGRA 128-WRL, alebo opakovačom ARU-100. Vďaka režimu šetrenia energie môže pracovať až 8 rokov* bez nutnosti výmeny batérie. Čo je dôležité, stav batérie je stále kontrolovaný, a v prípade zistenia nízkeho napätia detektor zašle do kontroléra zodpovedajúcu informáciu.

* v režime ECO, v závislosti od pracovných podmienok (iba v ABAX 2)

Tabuľka vlastností

AGATE AOCD-260
Dva kanály detekcie: PIR+MW + +
Aktívny antimasking IR realizovaný pri použití v interiéri +
Utesnený kryt s krytím IP54 + +
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) + +
Zosilnený plastový kryt + +
Digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teplôt od -40°C do +55°C + +
Trojfarebná LED-ka + +
Činnosť v rámci bezdrôtového systému ABAX 2 / ABAX +
Možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneh, hmla, silný vietor) + +
Vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie + +
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou potenciometrov na doske elektroniky +
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou programu DLOADX alebo ABAX 2 Soft +
Nízky odber prúdu + +
Rohová konzola (90°) + +
Možnosť montáže bez dodatočnej konzoly + +
Možnosť montáže na nastaviteľných konzolách BRACKET A, BRACKET B a na dištančnej konzole BRACKET E + +

Charakteristika

AGATE je externý detektor pohybu - záclona, ktorý patrí do skupiny zariadení obvodovej ochrany. Je vhodný na účinné zabezpečenie nielen exteriérov chráneného objektu, ale aj interiérov, k ktorých panujú ťažké alebo špecifické podmienky prostredia (napr. výrobné haly, chodby s prievanom). Detektor AGATE má dva kanály detekcie pohybu: PIR a MW. Detektor AGATE má aktívny antimasking IR (pre použitie v interiéri). Vďaka tomu spĺňa náročné požiadavky bezpečnosti Grade 3 určené normou EN 50131 – detektor je možné používať na zabezpečenie interiérov objektov so zvýšeným rizikom: banky, múzeá, klenotníctva a podobne.

Duálna technológia v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť na falošné alarmy a zároveň stabilnú činnosť v sťažených poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor. Zariadenie umožňuje správnu činnosť v širokom rozsahu teploty: od -40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Detektor AGATE má úzky uhol detekcie, ktorý je iba 10 stupňov, a má dosah 14 m. Citlivosť kanálov detekcie je nastaviteľná pomocou dvoch nezávislých potenciometrov umiestnených na doske elektroniky.

Na výrobu krytu detektora sa použila technológia dvojzložkového vstrekovania plastu. Vďaka tomu má detektor tesný kryt s triedou krytia IP54, ktorý zaisťuje elektronike detektora AGATE ochranu pred atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora má taktiež vysokú mechanickú odolnosť a odolnosť na žiarenie UV.

Konštrukcia detektora AGATE umožňuje jeho montáž priamo na stenu alebo plochý povrch. Je možná taktiež montáž pomocou špeciálnej rohovej konzoly (stále natočenie o 90°). Pri inštalácii detektora v interiéroch je možné využiť taktiež nastaviteľné konzoly BRACKET A a BRACKET B.

 • dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
 • aktívny antimasking IR realizovaný pri použití v interiéroch
 • utesnený plastový kryt s krytím IP54
 • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
 • konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou potenciometrov na doske
 • nízky odber prúdu
 • možnosť montáže priamo na plochý povrch alebo pomocou rohovej konzoly
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
AGATE

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-01-27
721 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-04-27
454 KB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-11-27
220 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,2...3 m/s
Pracovná teplota
-40...+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
21 mA
Maximálny odber prúdu
25 mA
Hmotnosť
92 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
44 x 105 x 40 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
24,125 GHz
Čas štartovacieho režimu
45 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Stupeň zabezpečenia (montáž priamo na stenu)
Grade 3

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij