Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

externý duálny detektor pohybu PIR+MW

OPAL Pro

Zewnętrzne dualne czujki ruchu PIR+MW - OPAL Pro

Pri plánovaní zabezpečovacieho systému treba pamätať na zabezpečenie nielen interiéru, ale aj exteriéru zabezpečovaného objektu. Veľmi dôležité – a možno najdôležitejšie – je zistenie narušiteľa ešte predtým, ako spôsobí škody na budove. Pokus vniknutia do chráneného objektu spoľahlivo zisťujú detektory zo série OPAL.

Spoľahlivá detekcia
vďaka modernej konštrukcii

 • spoľahlivá činnosť
 • aktívny antimasking IR
 • imunita na pohyb zvierat
 • sabotážna ochrana zabezpečujúca detektor pred odtrhnutím a otvorením krytu
 • vysoká odolnosť na nepriaznivé poveternostné podmienky
 • možnosť použitia v systémoch domácej automatizácie vďaka zabudovanému detektoru súmraku
 • možnosť výberu metódy montáže vďaka konzolám: rohovej a guľovej
 • pohodlná, diaľková konfigurácia citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1

Použitie

OPAL Pro - zastosowanie

OPAL, OPAL Plus a OPAL Pro zaisťuje dokonalú ochranu exteriérov budov rôzneho typu a určenia. Tieto zariadenia sa osvedčili aj na ochranu interiérov priemyselných budov, kde sú sťažené alebo špecifické podmienky prostredia (napr. vo výrobných halách alebo chodbách).

Detektor zo série OPAL je možné použiť aj na realizáciu zabezpečovacích systémov s funkciami domácej automatizácie. Umožňuje to detektor súmraku, ktorý majú detektory OPAL Plus a OPAL Pro. Pomocou neho je možné ovládať priamo relé nachádzajúce sa v elektrickom rozvádzači, alebo iné ovládače domácej automatizácie. Tieto detektory môžu taktiež pomocou zabezpečovacích ústrední zo série INTEGRA spolupracovať so systémom KNX, a tak umožniť jednoduché a pohodlné ovládanie napr. roliet, osvetlenia, garážovej a príjazdovej brány a podobne. Moment spustenia vonkajšieho osvetlenia môže byť nastavený vďaka možnosti precízneho nastavenia detektora súmraku.

Dosah činnosti

Uhol detekcie detektorov OPAL je až 100°, a dosah prekračuje 15 m. Je chránený aj priestor pod detektorom, vďaka čomu je zistený každý pokus narušiteľa o podlezenie detektora s cieľom jeho poškodenia alebo odtrhnutia. Detektor je okrem toho naprojektovaný tak, aby pohyb malých domácich zvierat nespôsoboval spúšťanie falošných alarmov.

OPAL Pro - zasięgi działania

Odolnosť na nepriaznivé poveternostné podmienky

Externé detektory produkcie SATEL ponúkajú stabilnú činnosť nezávisle od toho, či pracujú v daždi, na priamom slnku, pri silnom vetre alebo v extrémne nízkych alebo vysokých teplotách. Túto činnosť zaisťuje spojenie duálnej technológie detekcie spolu s algoritmom automatickej adaptácie k poveternostným podmienkam a automatická kompenzácia zmien teploty okolia. Odolnosť detektorov zo série OPAL na nepriaznivé poveternostné vplyvy bola potvrdená dlhotrvajúcimi testami.

Ochrana pred maskingom

OPAL Pro - antymasking

OPAL Pro má aktívny antimasking IR, vďaka ktorému zisťuje pokusy napr. zastriekania šošovky farbou alebo lakom, a taktiež zakrytia predmetmi z rôzneho materiálu, rôznej priehľadnosti a farby.

Konštrukcia detektora

OPAL Pro - konstrukcja

Vysoká kvalita detektorov zo série OPAL je výsledkom spojenia najmodernejších technológií a mnohoročných skúseností špecialistov firmy SATEL v oblasti projektovania a produkcie zariadení systémov signalizácie vlámania a napadnutia. Dôkazom toho je samotná konštrukcia detektorov – zároveň dosky s elektronikou ako aj samotného krytu.

OPAL Pro - obudowa

Kryty detektorov sa vyrábajú pomocou technológie dvojzložkového vstrekovania. Vyrábajú sa z plastu vysokej kvality a termoplastickej elastickej zložky. Takéto riešenie zaisťuje zariadeniam krytie IP54. Takýto kryt chráni elektroniku zariadenia pred javmi, ktoré môžu mať deštruktívny vplyv, ako sú napr. dážď, sneh, hmla a vlhkosť. Kryt detektora je charakteristický vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu zostáva jeho vzhľad nezmenený počas dlhých rokov.

Vylepšenia a dodatočné prvky

Diaľková konfigurácia citlivosti

Veľkým uľahčením pre inštalačného technika je funkcia diaľkovej zmeny citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku v detektoroch OPAL Plus a OPAL Pro pomocou ovládača IR s označením OPT-1. Vďaka nemu je regulácia pohodlná, nevyžaduje si viacnásobné zásahy do zariadenia a otváranie krytu. Ovládač je napájaný batériou CR2032, ktorá stačí na zaslanie niekoľko tisíc ovládacích signálov.

Spôsoby montáže

Konštrukcia detektora série OPAL umožňuje jeho priamu montáž na plochý povrch, napr. v prípade využívania možnosti imunity na pohyb malých domácich zvierat. Niekedy je na získanie optimálneho pokrytia priestoru potrebná inštalácia detektora pod iným uhlom, a vtedy je možné využiť konzolu s označením BRACKET C.

Guľová konzola zaisťuje možnosť regulácie uhla naklopenia detektora v dvoch osách: do 60° vertikálne do 90° horizontálne. Uľahčuje to vyhľadanie optimálnej polohy vzhľadom na chránený priestor. Ak objekt vyžaduje nastavenie detektora nastálo pod uhlom 45° vzhľadom na stenu, je možné použiť rohovú konzolu.

Vedenie vodičov

V prípade zariadení nainštalovaných v exteriéri je veľmi dôležité zaistiť ich bezpečnosť a spoľahlivosť činnosti. Z toho dôvodu sú konzoly naprojektované tak, aby bol vodič, ktorým je detektor pripojený na zabezpečovaciu ústredňu, vedený v ich vnútri. Vďaka tomu je celá inštalácia zároveň bezpečná, ako aj estetická.

Sabotážna ochrana

Bez ohľadu na to, ktorá konzola je použitá, budú detektory zo série OPAL vždy zabezpečené pred otvorení a odtrhnutím zo steny. Zaisťujú to dva sabotážne kontakty: kontakt na doske elektroniky a taktiež špeciálny kontakt určený na montáž do guľovej konzoly, alebo v zadnej časti krytu detektora (v prípade použitia rohovej konzoly).

Popis rozdielov a vlastností

OPAL OPAL Plus OPAL Pro AOD-210
Dva kanály detekcie: PIR+MW + + + +
Aktívny antimasking IR zhodný s normou EN 50131-2-4 pre Grade 3 - - +* -
Antimasking kanálu mikrovĺn + + - -
Zabudovaný detektor súmraku umožňujúci použitie detektora v systémoch automatizácie - + + +
Zabudovaný prijímač signálu IR z ovládača OPT-1 - + + -
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1 bez nutnosti otvárania krytu detektora - + + -
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na PCB - + + -
Konfigurácia citlivosti detektora súmraku pomocou tlačidiel na PCB + + + -
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie a detektora súmraku z programu DLOADX - - - +
Zosilnený plastový kryt + + + +
Utesnený kryt s krytím IP54 + + + +
Digitálna kompenzácia teploty + + + +
Vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie + + + +
Možnosť činnosti v nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď, sneh, hmla, silný vietor) + + + +
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) + + + +
Nízky odber prúdu + + + +
Rohová konzola (45°) + + + +
Guľová konzola (do 60° vertikálne a do 90° horizontálne) + + + +
Ochrana vodičov vďaka ich vedeniu vo vnútri konzoly + + + +
Možnosť montáže bez dodatočnej konzoly + + + +
Biely kryt predný zadný + + + +
Šedý kryt predný zadný + + + +

* pre použitie v interiéroch

Charakteristika

OPAL Pro je externý duálny detektor pohybu, ktorý je vhodný zároveň na zabezpečenie exteriérov ako aj interiérov chránených objektov, v ktorých panujú sťažené špecifické podmienky (napr. haly, chodby a pod.). Detektor OPAL Plus obsahuje detektory PIR a MW, a má funkciu antimaskingu IR (pri použití v interiéroch). Vďaka tomu získal detektor certifikát zhody s náročnými požiadavkami bezpečnosti Grade 3 určených normou EN 50131 – detektor je možné používať na zabezpečenie interiérov objektov so zvýšeným rizikom: banky, múzeá, klenotníctva a podobne.

Duálna technológia v spojení algoritmu adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú veľkú odolnosť na falošné alarmy, a tým zaisťujú stabilnú činnosť v sťažených atmosférických podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor. Zariadenie ponúka správnu činnosť v širokom rozhraní teplôt: od -40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Detektor OPAL Plus má uhol detekcie až 100 stupňov a dosah prekračujúci 15 metrov. Chránený je aj priestor pod detektorom, vďaka čomu je odhalený každý pokus podlezenia detektora s úmyslom jeho poškodenia alebo odtrhnutia. Programové vybavenie detektorov série OPAL Plus je pripravené tak, aby pohyb malých zvierat nespúšťal falošné alarmy. Detektor OPAL Plus má okrem toho detektor súmraku ovládajúci výstup typu OC, ktorý umožňuje jeho použitie taktiež v zabezpečovacích systémoch s funkciami domácej automatizácie - bez nutnosti inštalovania dodatočných detektorov súmraku. Signál z nízkoprúdového výstupu je možné pripojiť priamo na relé v rozvádzači alebo na ovládač domácej automatizácie. Detektor môže pomocou zabezpečovacej ústredne z série INTEGRA taktiež spolupracovať so systémom KNX. Funkcie detektora OPAL Plus teda umožňujú jednoduché a pohodlné ovládanie napr. roliet, osvetlenia exteriérov budov, garážovej brány a podobne, a moment činnosti je možné vybrať vďaka presnej regulácii citlivosti detektora. Veľkou výhodou pre inštalačného technika je funkcia vzdialenej zmeny citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1, čo eliminuje nutnosť viacnásobného otvárania krytu detektora na zmenu nastavení.

Na výrobu krytu bola použitá technológia vstrekovania dvojzložkovej hmoty. Vďaka tomu vznikol kryt s triedou ochrany IP54, ktorý elektronike detektora OPAL Plus zabezpečuje ochranu pred škodlivými atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora je charakteristický vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV. Na dodatočné zabezpečenie zariadenia pred atmosférickými zrážkami a nečistotami, je možné na kryt namontovať ochrannú striešku HOOD C (bielu) alebo HOOD C GY (šedú).

Konštrukcia detektora OPAL Plus umožňuje jeho montáž priamo na plochý povrch (stenu). Ak má byť detektor nachýlený horizontálne alebo vertikálne, treba použiť špeciálne konzoly zo setu BRACKET C (biela) alebo BRACKET C GY (šedá): rohová alebo guľová.

Na oddialenie detektora od steny aj o niekoľko centimetrov, je nutné použitie konzoly BRACKET E.

Detektor OPAL Plus sa vyrába v dvoch farbách: bielej (OPAL Pro) a šedej (OPAL Pro GY).

 • dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
 • funkcia antimaskingu IR na použitie v ineteriéroch
 • konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na PCB
 • zabudovaný prijímač signálu z ovládača OPT-1
 • vzdialená konfigurácia citlivosti kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1 bez nutnosti otvárania krytu
 • kvalitný plastový kryt s ochranou IP54
 • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
 • digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teploty od -40°C do +55°C
 • možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneženie, hmla, silný vietor)
 • vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka využitiu algoritmu automatickej adaptácie
 • ochrana priestoru pod detektorom
 • možnosť odolnosti na pohyb malých zvierat
 • nízky odber prúdu
 • možnosť montáže priamo na stenu alebo pomocou:
  • konzoly zo setu BRACKET C
   • rohová konzola: stály uhol 45°
   • guľová konzola: rozsah do 60° vertikálne a do 90° horizontálne
  • dištančnej konzoly BRACKET E:
   • BRACKET E-1 (GY) – konzoly na uchytenie BRACKET E-2B
   • BRACKET E-2B (GY) – konzola na uchytenie externých detektorov série OPAL
   • BRACKET E-3 (GY) – podložka (výška 30 mm)
   • BRACKET E-4 (GY) – podložka (výška 20 mm)
   • BRACKET E-5 (GY) guľová konzola pre externé detektory série OPAL: rozsah 60° vertikálne a do 90° horizontálne
   • BRACKET E-6 – sabotážny kontakt (1 prepínač NO/NC, dĺžka vodičov 50 cm)
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
OPAL Pro GY

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-03-24
892 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-04-27
454 KB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-03-26
172 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,2...3 m/s
Pracovná teplota
-40...+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
17 mA
Maximálny odber prúdu
30 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
65 x 138 x 58 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
24 GHz
Čas štartovacieho režimu
40 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Hmotnosť detektora (bez konzoly)
178 g
Stupeň zabezpečenia
Grade 3
Alarmové výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Sabotážne výstupy (NC)
100 mA / 30 V DC
Výstupy antimaskingu (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Odpor kontaktu relé (alarmový výstup)
34 Ω
Odpor kontaktu relé (výstup maskingu)
34 Ω
Výstupy detektora súmraku D/N (výstup typu OC)
50 mA / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij