Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

inovatívne externé
duálne detektory pohybu

OPAL a OPAL Plus

Pri plánovaní zabezpečovacieho systému treba pamätať, že je možné zisťovať narušiteľa nie len v interiéri chráneného objektu, ale aj v exteriéri. Taktiež dôležité -
ak nie najdôležitejšie - je to, aby bol narušiteľ zistený ešte predtým, ako napácha škody v budove. Na tento účel sa používajú zariadenia, ktoré zisťujú pokus vniknutia do chráneného objektu.
Túto funkciu ponúkajú najnovšie detektory firmy
SATEL: OPAL a OPAL Plus.

 • spoľahlivá detekcia
 • jednoduchá montáž a konfigurácia
 • spoľahlivá činnosť v exteriéroch
 • presná diaľková konfigurácja
 • spoľahlivá činnosť
 • antimasking detektora mikrovĺn
 • odolnosť na pohyb zvierat
 • sabotážna ochrana pred odtrhnutím detektora a otvorením krytu
 • vysoká odolnosť na nepriaznivé atmosférické podmienky
 • možnosť použitia v systémoch domácej automatizácie vďaka zabudovanému detektoru súmraku
 • možnosť výberu metódy montáže vďaka konzolám: guľovej a rohovej
 • pohodlná diaľková konfigurácia citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1 (OPAL Plus)

Použitie

domy
systémy automatizácie
priemyselné haly

Detektory zo série OPAL zaisťujú dokonalú ochranu exteriérov budov rôzneho typu a určenia. Tieto zariadenia sú vhodné aj na ochranu interiérov v priemyselných objektoch, v ktorých sú sťažené alebo špecifické podmienky prostredia (napr. v halách, skladoch a podobne).

Detektor OPAL Plus má okrem toho detektor súmraku ovládajúci výstup typu OC, ktorý umožňuje jeho využitie v zabezpečovacích systémoch s funkciami domácej automatizácie - bez nutnosti inštalácie dodatočných detektorov súmraku. Signál z nízkoprúdového výstupu je možné priviesť priamo na relé v rozvádzači alebo na ovládač domácej automatizácie. Detektor môže taktiež spolupracovať so systémom KNX pomocou zabezpečovacej ústredne zo série INTEGRA. Funkcie detektora OPAL Plus teda umožňujú pohodlné ovládanie napr. roliet, osvetlenia exteriérov budov, garážovej brány a podobne. Moment činnosti týchto zariadení je možné vybrať vďaka presnej regulácii citlivosti.

 

Dosah

Detektory zo série OPAL majú uhol detekcie až 100 stupňov a dosah viac ako 15 metrov. Detektor chráni aj priestor pod sebou, vďaka čomu je zistený pokus priblíženia sa pod detektor s cieľom jeho zničenia alebo poškodenia. Programové vybavenie detektorov zo série OPAL je vypracované tak, aby pohyb malých domácich zvierat nespôsoboval falošné alarmy.

Odolnosť na nepriaznivé poveternostné podmienky

OPAL a OPAL Plus využívajú technológiu PIR a MW. Duálna technológia v spojení s algoritmom adaptácie detektora na podmienky prostredia zaisťujú vysokú odolnosť na falošné alarmy, a zároveň stabilnú činnosť v sťažených atmosférických podmienkach, ako sú dážď, sneženie, silné slnečné svetlo a silné prietoky vzduchu. Zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované. Mnohomesačné testy potvrdili odolnosť detektorov na extrémne výkyvy počasia. Tieto zariadenia zaisťujú správnu činnosť v širokom rozsahu teplôt od -40°C do +55°C.

Konštrukcia detektora

Vysoká kvalita OPAL a OPAL Plus je výsledkom spojenia najnovších technológií a mnohoročných skúseností špecialistov firmy SATEL v projektovaní a výrobe zariadení pre systémy signalizácie vlámania a napadnutia. Pričinila sa k tomu konštrukcia detektorov - zároveň elektroniky ako aj krytu.

Na výrobu krytov detektorov zo série OPAL bola použitá technológia vstrekovania dvojzložkového materiálu. Vďaka spojeniu dvoch kvalitných materiálov vznikol kryt spĺňajúci triedu krytia IP54. Kryt chráni elektroniku detektora pred vplyvmi, ktoré môžu mať na detektor deštruktívny vplyv, napríklad pred dažďom alebo vlhkosťou. Detektory OPAL a OPAL Plus sú taktiež charakteristické vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu má detektor rovnaký vzhľad a farbu aj po mnohých rokoch prevádzky.

Zjednodušenia a dodatočné prvky

Diaľková konfigurácia citlivosti

Veľkým zjednodušením pre inštalačných technikov inštalujúcich detektor OPAL Plus je funkcia diaľkovej zmeny citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača IR OPT-1. Vďaka tomu je nastavenie citlivosti detektora pohodlná a nevyžaduje si viacnásobné otváranie krytu. Ovládač je napájaný batériou CR2032, ktorá zaručuje niekoľko tisíc povelov na nastavenie detektora.

Spôsoby montáže

Konštrukcia detektora zo série OPAL umožňuje jeho priamu montáž na plochý povrch, napr. v prípade využívania odolnosti na pohyb malých zvierat. Na optimálne pokrytie chráneného priestoru pomocou natočenia detektora je možné využiť set konzol s označením BRACKET C.

Guľová konzola zaisťuje možnosť regulácie uhla nachýlenia detektora v dvoch osách: do 60° vertikálne a do 90° horizontálne. Uľahčuje to nastavenie optimálnej polohy detektora vzhľadom k chránenému priestoru. V prípade potreby stáleho nastavenia detektora pod uhlom 45° vzhľadom na stenu, je možné použiť rohovú konzolu.

Vedenie vodičov

V prípade zariadení inštalovaných v exteriéroch je zvlášť dôležité zaručenie bezpečia a spoľahlivosti ich činnosti. Z tohto dôvodu sú vyššie spomenuté konzoly skonštruované tak, aby bol vodič, ktorým je detektor pripojený na zabezpečovaciu ústredňu, vedený v konzole. Vďaka tomu je celá inštalácia zároveň bezpečná, ako aj estetická.

Ochranná strieška

V prípade potreby zabezpečenia detektora pred atmosférickými vplyvmi a znečistením je možné použiť ochrannú striešku HOOD C. Montáž striešky je veľmi jednoduchá – stačí ju iba nasadiť na detektor bez použitia náradia.

Sabotážna ochrana

Bez ohľadu na to, ktorá konzola bude použitá, budú detektory zo série OPAL vždy zabezpečené pred otvorením a odtrhnutím zo steny. Túto funkciu zabezpečujú: dva sabotážne kontakty na doske elektroniky a špeciálne naprojektovaný kontakt s možnosťou montáže do konzoly alebo na zadnú stenu krytu detektora (v prípade použitia rohovej konzoly).

Antimasking detektora mikrovĺn

Detektory zo série OPAL majú funkciu antimaskingu detektora mikrovĺn. Vďaka tomu zisťujú výskyt objektov pohybujúcich sa v ich bezprostrednej blízkosti, čo umožňuje zmariť pokus ich zakrytia.

Popis rozdielov a vlastností

OPAL OPAL Plus OPAL Pro AOD-210
Dva kanály detekcie: PIR+WM + + + +
Aktívny antimasking IR zhodný s normou EN 50131-2-4 pre Grade 3 - - +* -
Antimasking kanálu mikrovĺn + + - -
Zabudovaný detektor súmraku umožňujúci použitie detektora v systémoch automatizácie - + + +
Zabudovaný prijímač signálu IR z ovládača OPT-1 - + + -
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1 bez nutnosti otvárania krytu detektora - + + -
Konfigurácia citlivosti detektora súmraku pomocou tlačidiel na PCB - + + -
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na PCB + + + -
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie a detektora súmraku z programu DLOADX - - - +
Zosilnený plastový kryt + + + +
Utesnený kryt s krytím IP54 + + + +
Digitálna kompenzácia teploty + + + +
Vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie + + + +
Možnosť činnosti v nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď, sneh, hmla, silný vietor) + + + +
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) + + + +
Nízky odber prúdu + + + +
Rohová konzola (45°) + + + +
Guľová konzola (do 60° vertikálne a do 90° horizontálne) + + + +
Ochranná strieška + + + +
Ochrana vodičov vďaka ich vedeniu vo vnútri konzoly + + + +
Možnosť montáže bez dodatočnej konzoly + + + +
Biely kryt predný zadný + + + +
Šedý kryt predný zadný + + + +

* pre použitie v interiéroch

Charakteristika

OPAL je externý duálny detektor pohybu, ktorý je vhodný zároveň na zabezpečenie exteriérov ako aj interiérov chránených objektov, v ktorých panujú sťažené špecifické podmienky (napr. haly, chodby a pod.). Detektor OPAL obsahuje detektory PIR a MW, a má funkciu antimaskingu MW. Duálna technológia v spojení algoritmu adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú veľkú odolnosť na falošné alarmy, a tým zaisťujú stabilnú činnosť v sťažených atmosférických podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor. Zariadenie ponúka správnu činnosť v širokom rozhraní teplôt: od -40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Detektor OPAL má uhol detekcie až 100 stupňov a dosah prekračujúci 15 metrov. Chránený je aj priestor pod detektorom, vďaka čomu je odhalený každý pokus podlezenia detektora s úmyslom jeho poškodenia alebo odtrhnutia. Programové vybavenie detektorov série OPAL je pripravené tak, aby pohyb malých zvierat nespúšťal falošné alarmy.

Na výrobu krytu bola použitá technológia vstrekovania dvojzložkovej hmoty. Vďaka tomu vznikol kryt s triedou ochrany IP54, ktorý elektronike detektora OPAL zabezpečuje ochranu pred škodlivými atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora je charakteristický vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV. Na dodatočné zabezpečenie zariadenia pred atmosférickými zrážkami a nečistotami, je možné na kryt namontovať ochrannú striešku HOOD C (bielu) alebo HOOD C GY (šedú).

Konštrukcia detektora OPAL umožňuje jeho montáž priamo na plochý povrch (stenu). Ak má byť detektor nachýlený horizontálne alebo vertikálne, treba použiť špeciálne konzoly zo setu BRACKET C (biela) alebo BRACKET C GY (šedá): rohová alebo guľová.

Na oddialenie detektora od steny aj o niekoľko centimetrov, je nutné použitie konzoly BRACKET E.

Detektor OPAL sa vyrába v dvoch farbách: bielej (OPAL) a šedej (OPAL GY).

 • dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
 • konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na PCB
 • kvalitný plastový kryt s ochranou IP54
 • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
 • digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teploty od -40°C do +55°C
 • možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneženie, hmla, silný vietor)
 • vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka využitiu algoritmu automatickej adaptácie
 • ochrana priestoru pod detektorom
 • možnosť odolnosti na pohyb malých zvierat
 • nízky odber prúdu
 • možnosť montáže priamo na stenu alebo pomocou:
  • konzoly zo setu BRACKET C
   • rohová konzola: stály uhol 45°
   • guľová konzola: rozsah do 60° vertikálne a do 90° horizontálne
  • dištančnej konzoly BRACKET E:
   • BRACKET E-1 (GY) – konzoly na uchytenie BRACKET E-2B
   • BRACKET E-2B (GY) – konzola na uchytenie externých detektorov série OPAL
   • BRACKET E-3 (GY) – podložka (výška 30 mm)
   • BRACKET E-4 (GY) – podložka (výška 20 mm)
   • BRACKET E-5 (GY) guľová konzola pre externé detektory série OPAL: rozsah 60° vertikálne a do 90° horizontálne
   • BRACKET E-6 – sabotážny kontakt (1 prepínač NO/NC, dĺžka vodičov 50 cm)
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
OPAL

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-03-17
917 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-04-27
454 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2019-11-04
1.12 MB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-40...+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
12 mA
Maximálny odber prúdu
20 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
65 x 138 x 58 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
24 GHz
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-4
Grade 2
Čas štartovacieho režimu
40 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Hmotnosť detektora (bez konzoly)
174 g
Alarmové výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Sabotážne výstupy (NC)
100 mA / 30 V DC
Výstupy antimaskingu (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Odpor kontaktu relé (alarmový výstup)
34 Ω
Odpor kontaktu relé (výstup maskingu)
34 Ω

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij