ACCO Server

Program na synchronizáciu činnosti ústredne kontroly vstupu

Program ACCO Server zodpovedá za komunikáciu medzi neobmedzeným počtom ústrední kontroly vstupu ACCO-NT. Ako výsledok vznikne systém, ktorý môže ovládať ľubovoľný počet objektov a tak tvoriť jeden rozsiahly globálny systém. Komunikácia sa vykonáva pomocou šifrovaného prenosu TCP/IP.

ACCO Server
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Produkty

Ústredňa systému kontroly vstupu

Informačné materiály

1adresár