PAS-DALLAS

DALLAS čip

PAS-DALLAS je pasívny transponder 125 kHz pracujúci v štandarde Dallas iButton. Spolupracuje s čítačkami Dallas čipov, napr. CZ-DALLAS, vďaka čomu môže byť používaný v zabezpečovacích systémoch so série INTEGRA a systémoch kontroly vstupu ACCOACCO NET. Užívateľovi systému umožňuje využívať kontrolu, a administrátorovi umožňuje okrem iného identifikáciu jednotlivých užívateľov a registráciu ich času práce.

Zariadenie sa dodáva vo forme čipu umiestneného v plastovom držiaku. Držiak umožňuje používať transponder ako prívesok na kľúče, čo zmenšuje riziko jeho straty.

  • čip štandardu Dallas iButton využívajúci spojenie typu 1-Wire
  • spolupracuje s čítačkami čipov CZ-DALLAS
PAS-DALLAS
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu