ACCO-NT Firmware

Firmvér ústredne kontroly vstupu ACCO-NT

Pozor!

Ústredňa ACCO-NT vo verzii:

  • 1.14.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.16.xxx
  • 1.13.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.15.xxx
  • 1.12.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.14.xxx
ACCO-NT Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
univerzálny
dátum verzie: 2023-03-21
univerzálny
dátum verzie: 2022-03-07
univerzálny
dátum verzie: 2020-07-31
univerzálny
dátum verzie: 2019-07-24
univerzálny
dátum verzie: 2018-10-01

Produkty

Ústredňa systému kontroly vstupu

Informačné materiály

1adresár