CZ-EMM

Čítačka bezdotykových kariet

Čítačka transponderov 125kHz – bezdotykových kariet a príveskov. Umožňuje realizovať funkcie kontroly vstupu pomocou zabezpečovacích ústrední INTEGRA a kontrolérov prechodu ACCOACCO NET.

  • montáž priamo na stenu alebo na rám dverí
  • formát prenosu: EM Marin
  • obsluha štandardných kariet 125 kHz
  • voliteľná dištančná podložka CZ-EMM POD
CZ-EMM
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-04-27
356 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-02-25
430 KB
montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2013-12-09
49 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB

Technické informácie

Pracovná frekvencia
0,125 MHz
Rozmer krytu
80 x 120 x 16 mm
Pracovná teplota
-20…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Maximálny odber prúdu
50 mA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu