ACCO-NT

Ústredňa systému kontroly vstupu

ACCO-NT je ústredňa kontroly vstupu, ktorá je prvkom systému kontroly vstupu ACCO NET. Prináša veľa nových riešení zároveň pre administrátora systému ako aj pre užívateľa. Centralizácia systému, možnosť integrovania ľubovoľného počtu objektov a ľubovoľného počtu ústrední v danom objekte, a taktiež možnosť administrácie systému pomocou internetového prehliadača, to je iba niekoľko príkladov nových funkcií systému.

Ústredňa ACCO-NT má možnosť programovania zložených logických operácií na výstupoch, vďaka čomu je možná realizácia neštandardných funkcií ovládania. Okrem toho ústredňa umožňuje obsluhu 8000 užívateľov (do 65 000 v celom systéme), a každému z nich je možné prideliť 4 identifikátory (karty, prívesky, DALLAS čipy a pod.) a bezdrôtový ovládač.

Jedna ústredňa ACCO-NT môže byť integrovaná s 8 systémami signalizácie vlámania a napadnutia založenými na ústredniach zo série INTEGRA.

 • obsluha do 255 modulov kontroly vstupu
 • možnosť vytvorenia do 255 skupín v 1 ústredni (v skupine je možné nadefinovať do 255 modulov kontroly vstupu)
 • možnosť pridania do 16 trás prechodov (v každej trase je možné nadefinovať do 16 skupín)
 • 8 programovateľných vstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 vstupov
 • 8 programovateľných výstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 výstupov
 • 2 vysokoprúdové výstupy na doske hlavnej ústredne realizujúcich funkciu napájania (zaťažiteľnosť každého výstupu: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
 • možnosť pripojenia do 32 expandérov priamo na ústredňu: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S
 • elektrické zabezpečenie všetkých vstupov a výstupov a komunikačných zberníc
 • konektor na pripojenie zálohovaného zdroja APS-412, APS-612 alebo APS-1412
 • konektor USB MINI-B umožňujúci konfiguráciu sieťových nastavení a aktualizáciu firmvéru ústredne
 • LED-ky informujúce o stave:
  • komunikácie medzi ústredňou a zbernicami RS-485, počítačom a serverom
  • sústavy napájania
  • karty microSD
 • udalosti sú zapisované do pamäte ústredne:
  • do 1 000 000 udalostí z ústredne
  • 100 000 udalostí z každého modulu kontroly vstupu
 • počet užívateľov: 8000 v ústredni (65 000 v celom systéme)
 • možnosť pridelenia užívateľovi:
  • kódu
  • pasívneho transpondéra (vo forme napr. bezdotykovej karty alebo prívesku)
  • DALLAS čipu
  • bezdrôtového ovládača
 • možnosť pridelenia jednému užívateľovi 4 identifikátorov a 1 ovládača
 • prístup do vybraných skupín v určenom časovom úseku
 • možnosť odblokovania alebo zablokovania skupiny v určenom čase alebo zhodne s kalendárom prístupu
 • realizácia logických funkcií na vstupoch a výstupoch
 • obsluha turniketov
 • možnosť ovládania výstupov ústredne pomocou bezdrôtových ovládačov
 • možnosť montáže ústredne do skrinky OPU-3 P alebo OPU-4 P

Pozor!

Ústredňa ACCO-NT vo verzii:

 • 1.14.026 spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.17.xxx
 • 1.14.023 spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.16.xxx
 • 1.13.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.15.xxx

Ústredňa kontroly vstupu ACCO-NT spolupracuje s kontrolérmi prechodu ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS výlučne vo verzii v3.00 alebo vyššej.

The ACCO NET system installer manual for version 1.7
is available only in English.

Download

dostupné do vyčerpania zásob
ACCO-NT
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2019-07-03
univerzálny
dátum verzie: 2023-03-21

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
848 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
150x68 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
75 mA
Maximálny odber prúdu
125 mA
Hmotnosť
86 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Počet nízkoprúdových výstupov typu OC
8
Počet programovateľných vstupov
8
Obsluhované pamäťové karty
microSD, micro SDHC
Zaťažiteľnosť výstupov OC
50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +EX
0,5 A / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu AUX
0.5 A / 12 V DC
Počet vysokoprúdových napájacích výstupov
2

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu