Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Now available
update for INTEGRA CONTROL

monitor energy consummed by connected devices create shortcuts
control room temperature use voice commands
and more!

Discover other features

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

ACCO-NT

Ústredňa systému kontroly vstupu

ACCO-NT je ústredňa kontroly vstupu, ktorá je prvkom systému kontroly vstupu ACCO NET. Prináša veľa nových riešení zároveň pre administrátora systému ako aj pre užívateľa. Centralizácia systému, možnosť integrovania ľubovoľného počtu objektov a ľubovoľného počtu ústrední v danom objekte, a taktiež možnosť administrácie systému pomocou internetového prehliadača, to je iba niekoľko príkladov nových funkcií systému.

Ústredňa ACCO-NT má možnosť programovania zložených logických operácií na výstupoch, vďaka čomu je možná realizácia neštandardných funkcií ovládania. Okrem toho ústredňa umožňuje obsluhu 8000 užívateľov (do 65 000 v celom systéme), a každému z nich je možné prideliť 4 identifikátory (karty, prívesky, DALLAS čipy a pod.) a bezdrôtový ovládač.

Jedna ústredňa ACCO-NT môže byť integrovaná s 8 systémami signalizácie vlámania a napadnutia založenými na ústredniach zo série INTEGRA.

 • obsluha do 255 modulov kontroly vstupu
 • možnosť vytvorenia do 255 skupín v 1 ústredni (v skupine je možné nadefinovať do 255 modulov kontroly vstupu)
 • možnosť pridania do 16 trás prechodov (v každej trase je možné nadefinovať do 16 skupín)
 • 8 programovateľných vstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 vstupov
 • 8 programovateľných výstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 výstupov
 • 2 vysokoprúdové výstupy na doske hlavnej ústredne realizujúcich funkciu napájania (zaťažiteľnosť každého výstupu: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
 • možnosť pripojenia do 32 expandérov priamo na ústredňu: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S
 • elektrické zabezpečenie všetkých vstupov a výstupov a komunikačných zberníc
 • konektor na pripojenie zálohovaného zdroja APS-412, APS-612 alebo APS-1412
 • konektor USB MINI-B umožňujúci konfiguráciu sieťových nastavení a aktualizáciu firmvéru ústredne
 • LED-ky informujúce o stave:
  • komunikácie medzi ústredňou a zbernicami RS-485, počítačom a serverom
  • sústavy napájania
  • karty microSD
 • udalosti sú zapisované do pamäte ústredne:
  • do 1 000 000 udalostí z ústredne
  • 100 000 udalostí z každého modulu kontroly vstupu
 • počet užívateľov: 8000 v ústredni (65 000 v celom systéme)
 • možnosť pridelenia užívateľovi:
  • kódu
  • pasívneho transpondéra (vo forme napr. bezdotykovej karty alebo prívesku)
  • DALLAS čipu
  • bezdrôtového ovládača
 • možnosť pridelenia jednému užívateľovi 4 identifikátorov a 1 ovládača
 • prístup do vybraných skupín v určenom časovom úseku
 • možnosť odblokovania alebo zablokovania skupiny v určenom čase alebo zhodne s kalendárom prístupu
 • realizácia logických funkcií na vstupoch a výstupoch
 • obsluha turniketov
 • možnosť ovládania výstupov ústredne pomocou bezdrôtových ovládačov
 • možnosť montáže ústredne do skrinky OPU-3 P alebo OPU-4 P

Pozor!

Ústredňa ACCO-NT vo verzii:

 • 1.14.026 spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.17.xxx
 • 1.14.023 spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.16.xxx
 • 1.13.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.15.xxx

Ústredňa kontroly vstupu ACCO-NT spolupracuje s kontrolérmi prechodu ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS výlučne vo verzii v3.00 alebo vyššej.

The ACCO NET system installer manual for version 1.7
is available only in English.

Download

ACCO-NT
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2022-03-07

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
502 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
150x68 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
75 mA
Maximálny odber prúdu
125 mA
Hmotnosť
86 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Počet nízkoprúdových výstupov typu OC
8
Počet programovateľných vstupov
8
Obsluhované pamäťové karty
microSD, micro SDHC
Zaťažiteľnosť výstupov OC
50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +EX
0,5 A / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu AUX
0.5 A / 12 V DC
Počet vysokoprúdových napájacích výstupov
2

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij