Nové produkty z ponuky
SATEL sú už dostupné.

Spoznajte novinky, ktoré doplnia inštalácie
zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

HARDVÉROVÝ KONFIGURÁTOR

Hardvérový konfigurátor CONFX je jednoduchým a pohodlným nástrojom pre každodenné použitie, uľahčujúcim projektovanie zabezpečovacích systémov založených na zariadeniach firmy SATEL. Program má prehľadné a intuitívne užívateľské rozhranie, vďaka ktorému proces hardvérovej konfigurácie systému prebieha rýchlo a efektívne.

CONFX má široké možnosti tvorenia a editovania hardvérovej konfigurácie zabezpečovacích systémov založených na ústredniach série INTEGRA, VERSA a PERFECTA a modulu MICRA.

Spoznajte možnosti programu CONFX

CONFX logo

pomáha v každodennej práci!

Režim kontroly kompatibility systému

Program priebežne overuje, či sú zariadenia, ktoré majú byť pridané do systému, kompatibilné s už pridanými v projekte. Napríklad po vybratí modelu ústredne (pri zapnutom režime kompatibility) program neumožní pridávanie zariadení, ktoré s ňou nie sú kompatibilné.

Rôzne varianty inštalácie

V každom momente je možné vymeniť ústredňu za inú – bez nutnosti vymazávania všetkých zariadení, či ukončovania projektu. Pri nekompatibilných zariadeniach program zobrazí informáciu o nutnosti ich výmeny.

Prúdová bilancia

CONFX vypočítava prúdovú bilanciu konfigurovaného systému. Umožňuje výber kritérií hodnôt výpočtu spotreby prúdu, navrhuje celkovú kapacitu akumulátorov monitoruje výkony zdrojov v tvorenej inštalácii a informuje užívateľa o jeho prekročení.

Iné funkcie užitočné počas projektovania:

vizualizácia dosahu detektorov

možnosť slobodného pridávania zariadení (pri zapnutom režime kompatibility)

možnosť vytvorenia projektu bez vybraného plánu objektu

prehľadné zobrazenie vlastností a technických parametrov daného prvku

overenie možnosti umiestnenia daného zariadenia vo vybranej skrinke

Jednoduché vyhľadávanie

Filtrovanie produktov na zozname umožňuje zobrazovanie prvkov v danej kategórii, ktoré sú vybavené jednotlivými „značkami”:

 • Grade 2
 • Grade 3
 • Novinka
 • Do vyčerpania zásob
 • Archívny produkt
 • Už čoskoro
 • Bezdrôtový.

Individuálny vzhľad

Veľkou výhodou je taktiež možnosť definovania a personalizácie jednotlivých prvkov systému, napr. vzhľadu bodov/zariadení na mape objektu, a taktiež pridávanie vlastného loga v tvorených projektoch a dokumentácii.

Rýchla cenová ponuka

Výpočet nákladov na zabezpečovací systém v programe CONFX je neobyčajne jednoduchý. Program umožňuje overenie aktuálnych, výrobcom odporúčaných cien netto zariadení dostupných v konfigurátore.

Marža, výšky rabatu a hodnoty DPH pre jednotlivé pozície nákladov môžu byť nastavované individuálne. Je možné taktiež pridávať vlastné prvky do ponuky (napr. kabeláž alebo cena za montáž/konfiguráciu), zadať im názov, počet, jednotky mier, ceny netto a taktiež importovať vlastné cenníky.

Pripravený na stretnutie s klientom

Konečnou etapou pri práci s daným projektom je možnosť vygenerovania súboru PDF, ktorý – v závislosti od potrieb – môže obsahovať nasledujúce prvky:

 • plán objektu
 • rozmiestnenie zariadení
 • popis a technické údaje prvkov zabezpečovacieho systému
 • cenovú ponuku.

Dokument je prehľadným zhrnutím objednávky, užitočným počas jednania z klientom.

Jednoduché a pohodlné konfigurovanie systému umožní:

možnosť práce na dotykovom displeji

intuitívne ovládanie pomocou klávesových skratiek

možnosť rozšírenia pracovného priestoru na ľubovoľné rozmery

práca na niekoľkých projektoch súčasne pomocou kariet/záložiek (ako v internetovom prehliadači)

práca na základe plánov objektu alebo bez nich

jednoduché pridávanie a editovanie poschodí

možnosť prispôsobenia veľkosti ikon

činnosť s operačným systémom Windows a macOS*
*pripravujeme

pomoc

Podrobný manuál umožňuje pohodlné využívanie funkcií konfigurátora a úplné využitie jeho možností.

Systémové požiadavky:

Zariadenie so systémom Windows 7 (x86, x64) alebo novší

Procesor Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 alebo novší

Min. 512 MB pamäte RAM

Bezplatne stiahnuť program CONFX

Iba na portáli support.satel.eu

support.satel.eu
download now

Charakteristika

NAJDÔLEŽITEJŠIE FUNKCIE KONFIGURÁTORA:

Tvorenie a editovanie projektov zabezpečovacích systémov:

 • možnosť prípravy hardvérovej konfigurácie zabezpečovacieho systému založeného na ústredniach určenej série (INTEGRA, VERSA alebo PERFECTA) alebo na zabezpečovacom module MICRA
 • projektovanie systému na základe plánov objektu pripravených vo formáte: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF,
 • pridávanie a editovanie poschodí na objekte,
 • možnosť rozmiestnenia zariadení zabezpečovacieho systému na pláne,
 • možnosť prehľadu zariadení dostupných pre vybranú sériu ústrední (možnosť blokovania funkcie pridávania zariadení, keď nie je možnosť jeho pripojenia do tvoreného systému vzhľadom na nemožnosť spolupráce s vybranou ústredňou alebo modulom),
 • možnosť priradenia zariadení do skupín,
 • možnosť uloženia projektu a jeho editovania po opätovnom spustení konfigurátora.

Výpočet prúdovej bilancie pre zariadenia použité v projekte:

 • možnosť výberu kritérií hodnoty počítania odberu prúdu,
 • výpočet celkovej kapacity akumulátorov potrebných na napájanie zabezpečovacieho systému,
 • možnosť informovania o prekročení výkonu zdrojov.

Výpočet ceny zabezpečovacieho systému:

 • overovanie aktuálnych, výrobcom odporúčaných cien netto zariadení dostupných v konfigurátore
 • import vlastných cenníkov a ich použitie v danej ponuke
 • pridávanie vlastných položiek do ponuky, ako napríklad: kabeláž, cena za montáž, servisný zásah a podobne,
 • zadávanie názvov pre vlastné položky: názvy položiek, počty kusov, jednotky mier, cien netto
 • individuálne nastavovanie marže: rabat a DPH pre jednotlivé položky ponuky.

Generovanie cenových ponúk projektov obsahujúcich okrem iného:

 • plán objektu a rozmiestnenia zariadení,
 • popis a technické informácie zariadení v systéme,
 • prúdovú bilancia systému,
 • ceny vybraných zariadení,
 • logo firmy.

Tlač ponúk

POŽIADAVKY:

 • počítač s operačným systémom MS Windows 7 (x86, x64) alebo novším
 • procesor Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 alebo novší
 • aspoň 512 MB pamäte RAM
CONFX

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2021-11-02
nemecký
dátum verzie: 2021-11-02
poľský
dátum verzie: 2021-11-02
ruský
dátum verzie: 2021-11-02
španielský
dátum verzie: 2021-11-02

Informačné materiály

1adresár

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij