DCSP

Program na programovanie ústrední CSP

  • práca v prostredí Windows
  • programovanie ústrední CSP série 100 a série 200
  • program umožňuje skoršie pripravenie konfiguračného súboru ústredne v režime off-line
  • editovanie názvov zón, vstupov a výstupov relé
  • editovanie hlásenia zobrazovaného na LCD displeji počas dohľadu (týka sa CSP série 200)
  • zobrazenie pamäte udalostí systému
  • zobrazenie pamäte alarmov
  • program umožňuje export pamäte udalostí a pamäte alarmov do súboru .csv
  • priame pripojenie na počítač cez port RS-232 ústredne
DCSP
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, anglický, nemecký, španielský, talianský, holandský, nórsky, ruský
dátum verzie: 2017-05-18

Produkty

Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie