Virtual PSP

Vitruálny panel diaľkovej vizualizácie stavu systému

Virtuálny panel zobrazuje stav systému požiarnej signalizácie. Je zobrazovaný v internetovom prehliadači. Toto riešenie umožňuje kontrolu stavu systému požiarnej signalizácie z ľubovoľného počítača na ľubovoľnom mieste. Virtuálny panel je dostupný ak je na ústredňu požiarnej signalizácie pripojený modul CSP-ETH.

  • zobrazenie alarmov z jednotlivých vstupov
  • zobrazenie zoznamu aktuálnych porúch
  • zobrazovanie aktuálnych blokovaní a testov
Virtual PSP
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

3leták - inštalačná firma

5karta produktu