DB-100

Konvenčná základňa pre požiarne detektory

Základňa detektorov systému CSP umožňuje jednoduchú montáž a demontáž detektorov, bez nutnosti odpojenia vodičov. Značným spôsobom uľahčuje pravidelnú údržbu systému a servisnú výmenu zariadení.

  • kompatibilita s detektormi DMP-100, DRP-100DCP-100
  • možnosť zablokovania detektora v konektore zamedzujúca jeho demontáž bez použitia náradia,
  • dodatočná svokra ochranného vodiča (PE) uľahčujúca vykonanie inštalácie pomocou tienených vodičov
DB-100
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2022-03-25
189 KB

Certifikáty

Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2013-09-20
1,010 KB

Informačné materiály

3leták - inštalačná firma

5karta produktu