INT-KNX

Modul integrácie so systémom KNX

 

Zoznámte sa s nástupcom INT-KNX !

 

INT-KNX 2

Modul integrácie so systémom KNX

OVER

INT-KNX umožňuje spojiť funkcie zabezpečovacieho systému založeného na ústredni INTEGRA so systémom KNX. Vďaka tomu je možné nielen ovládať zariadenia KNX pomoocu ústredne INTEGRA, ale taktiež jestvuje možnosť spätného odovzdania informácií zo systému KNX do ústredne. Takýmto spôsobom je možné spojiť široké možnosti systému INTEGRA s možnosťami KNX a tým v značnej miere rozšíriť možnosti danej inštalácie.

Vlastnosti:

  • ovládanie zariadení KNX pomocou systému INTEGRA,
  • prjímanie informácií zo systému KNX ústredňou INTEGRA,
  • pripojenie na zbernicu KNX pomocou zbernicového modulu BTM
  • konfigurácia činnosti modulu pomocou programu DloadX

Obsah klmpletu:
Modul INT-KNX, prechodka RJ11/BTM, návod na obsluhu

archívny produkt
INT-KNX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-06-25
248 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2014-12-15

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
57 x 80 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
35 mA
Maximálny odber prúdu
35 mA
Hmotnosť
140 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93 ±3%

Informačné materiály