STAM-2 EP

Upgrade zo STAM-2 BASIC na verziu PRO

STAM-2 EP je program na rozšírenie základného programu STAM-2 BASIC na verziu STAM-2 Pro, ktorý ponúka veľa dodatočných funkcií. Dodatočne zvyšuje počet dostupných stanovísk z 3 na 10.

  • Program umožňujúci upgrade STAM-2 BASIC na verziu PRO
STAM-2 EP
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu