INT-VG

Hlasový modul

INT-VG je modul, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacích systémov VERSAINTEGRA pomocou klávesnice telefónu a hlasového menu. Pomocou tohto modulu je možné nielen zapnúť/vypnúť stráženie, ale taktiež overiť stav systému, či ovládať zariadenia pripojené na zabezpečovaciu ústredňu. Modu okrem toho plní úlohu hlasového modulu so 16 správami na oznamovanie pri určených udalostiach v zabezpečovacom systéme.

Vlastnosti:

 • halsové menu diaľkového ovládania pomocou ľubovoľného telefónu s tónovou voľbou DTMF
 • uloženie správ počas konfigurácie s použitím technológie konverzie textu na hlasové správy
 • diaľkové zapínanie/vypínanie stráženia a ovládanie výstupov na obsluhu zariadení automatizácie
 • diaľkové overenie stavu systému
 • funkcie MAKRO uľahčujúce automatické vykonávanie sekvencií činností
 • konfigurácia modulu pomocou bezplatného programu VG-SOFT v slovenskom jazyku
 • možnosť uloženia 16 správ na telefónnne oznamovanie
 • spolupráca s ústredňami INTEGRAVERSA

 

POZOR!

 • S ústredňami INTEGRA v1.09 a staršími modul umožňuje jedine funkcie hlasového modulu. Úplné funkcie modulu sú dostupné od verzie INTEGRA v1.10.
 • Firmvér v1.02 - spolupracuje iba s modulmi INT-VG, ktoré majú firmvér v1.02 alebo starší. Na spojenie s modulom je potrebná inštalácia ovládača virtuálneho portu SATEL Virtual COM Port Driver, ktorý je možné stiahnuť z: SATEL Virtual COM Port Driver.zip.
 • Firmvér v1.07 - spolupracuje iba s modulmi INT-VG, ktoré majú firmvér v1.04 alebo novší. Na spojenie s takým modulom nie je potrebná inštalácia ovládača.

 

INT-VG
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2018-01-11
143 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2018-06-20
viacjazyčný
dátum verzie: 2012-04-20
poľský, anglický, bulharský, český, dánsky, fínsky, francúzky, holandský, španielský, nemecký, nórsky, portugalský, ruský, rumunský, slovenský, maďarský, talianský
dátum verzie: 2020-06-08

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB

Technické informácie

Maximálny odber prúdu
35 mA
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
27 mA
Trieda prostredia
II
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Rozmery dosky elektroniky
57 x 80 mm
Hmotnosť
32 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu