STAM-2 DEMO

DEMO verzia programu STAM-2

STAM-2 DEMO je demoverzia programu STAM-2 Pro umožňujúca oboznámenie sa so všetkými jeho funkciami.

STAM-2 DEMO umožňuje pripojenie na server PCO STAM-2, ktorý sa nachádza v sídle firmy SATEL, a ktorý je dostupný pre externých užívateľov. Týmto spôsobom je možné spravovanie informácií prijímanými modulmi tohto PCO.

Program umožňuje obsluhu udalostí niekoľkými operátormi z viacerých stanovísk v sieti. Program spolupracuje so systémom vizuálnej verifikácie alarmu. Je možný príjem prenosov zasielaných telefónnou linkou, sieťou Ethernet (TCP/IP) alebo sieťou GSM (SMS a CLIP), od viac ako 50 000 účastníkov. Každý z účastníkov môže mať priradených niekoľko identifikátorov, pri čom každý účastník a jeho identifikátor môže mať nezávisle nadefinované rôzne kategórie prichádzajúcich kódov (alarm, zapnutie a vypnutie stráženia, porucha, test prenosu a pod.).

Program môže prijímať a určovať signály udalostí ako vyžadujúce zásah s automatickou signalizáciou alarmovej situácie. Umožňuje taktiež archiváciu a tvorenie hlásení pre jednotlivých účastníkov, operátorov a systému PCO. Do histórie udalostí sú zapisované všetky prijaté udalosti, nezávisle od prítomnosti identifikátora daného zariadenia v databáze. O bezpečnosť zapisovaných údajov sa stará funkcia kódovania.

 • obsluha účastníkov monitorovaných cez telefónnu linku, pomocou siete GSM alebo cez sieť Ethernet
 • program pracujúci v prostredí WINDOWS, umožňujúci činnosť viacerých operátorov na viacerých stanoviskách v sieti
 • spolupráca so systémom videoverifikácie alarmu
 • obsluha viac ako 50 000 účastníkov
 • možnosť prideľovania niekoľkých identifikátorov pre každého účastníka
 • rôzne kategórie kódov prijímaných od účastníkov, nezávisle definovanie pre každého účastníka a identifikátor
 • hlásenie situácií vyžadujúcich zásah
 • triedenie udalostí vyžadujúcich zásah
 • tvorenie hlásení pre účastníkov, operátorov a systém PCO
 • archivovanie udalostí
 • možnosť impotru údajov z programu STAM-1

Nižšie sa nachádza krátky návod na používanie programu DEMO

Spustenie, konfigurácia a obsluha STAM-2:

 • Stiahnuť a nainštalovať testovaciu verziu klienta STAM-2 v1.5.08 (screen 1)
 • Spustiť program (screen 2) a prihlásiť sa (screen 3) pomocou nižšie uvedených údajov:
  • IP: 188.252.0.171
  • Port: 3000
  • Login: satel1, satel2, … satel10
  • Heslo: satel1, satel2, … satel10
 • Zapnúť históriu udalostí, kde je možné sledovať udalosti prichádzajúce z objektov na PCO (screen 4).
 • Po prijatí alarmovej udalosti, poruchy alebo chybného stavu stráženia vykonať jeho obsluhu (screen 7), vykonať nasledujúce činnosti, ktoré nadefinoval administrátor systému.

 

Testovanie rozšírených možností aplikácie

Dodatočne jestvuje možnosť monitoringu ľubovoľnej zabezpečovacej ústredne cez pevnú linku alebo pomocou zariadenia ETHM alebo GPRS produkcie SATEL na server.

Údaje pre karty STAM:

 • Karta s adresou 0 - telefónna STAM-1P, tel. +48 58 522 66 74
 • Karta s adresou 1 - ethernetová STAM-1RE, IP:188.252.0.171
  • Rozšírený port: 12345, kľúč: satel
  • Jednoduchý port: 54321, kľúč: edbca
STAM-2 DEMO
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2013-05-28
16 MB

Produkty

Program PCO s rozšírenými funkciami
Komplet
Komplet
Upgrade zo STAM-2 BS
Program PCO
Upgrade zo STAM-2 BASIC na verziu PRO

Informačné materiály

1adresár