VIVER-SOFT

Program na konfiguráciu modulu VIVER

  • práca v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7
  • konfigurácia nastavení modulu videoverifikácie VIVER
  • komunikácia s modulom VIVER prostredníctvom portu RS-232
  • náhľad obrazu z kamier pripojených na modul
  • program v poľskom a anglickom jazyku
VIVER-SOFT
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, anglický
dátum verzie: 2011-10-19

Produkty

Modul videoverifikácie alarmu

Informačné materiály

1adresár