Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Now available
update for INTEGRA CONTROL

monitor energy consummed by connected devices create shortcuts
control room temperature use voice commands
and more!

Discover other features

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

STAM-2 Pro

Program PCO s rozšírenými funkciami

STAM-2 Pro je rozšírená verzia programu STAM-2, na obsluhu PCO firmy SATEL. Je to aplikácia typu klient-server, a pracuje v prostredí Windows. Slúži na obsluhu kariet STAM-1 P, STAM-1 PE, STAM-1 R, STAM-1 RESTAM-1 K nainštalovaných v PC a modulov GSM. Umožňuje spravovanie signálov prijatých do PCO. Dodatočne spolupracuje s prijímačmi iných výrobcov, pracujúcich na základe protokolov VISONIC, SURGUARD a MESSER. Zaisťuje obsluhu prichádzajúcich udalostí niekoľkými operátormi na viacerých stanoviskách v sieti. Program spolupracuje so systémom vizuálnej verifikácie alarmu.

Program umožňuje obsluhu udalostí niekoľkými operátormi z viacerých stanovísk v sieti. Program spolupracuje so systémom vizuálnej verifikácie alarmu. Je možný príjem prenosov zasielaných telefónnou linkou, sieťou Ethernet (TCP/IP) alebo sieťou GSM (SMS a CLIP), od viac ako 50 000 účastníkov. Každý z účastníkov môže mať priradených niekoľko identifikátorov, pri čom každý účastník a jeho identifikátor môže mať nezávisle nadefinované rôzne kategórie prichádzajúcich kódov (alarm, zapnutie a vypnutie stráženia, porucha, test prenosu a pod.).

Program môže prijímať a určovať signály udalostí ako vyžadujúce zásah s automatickou signalizáciou alarmovej situácie. Umožňuje taktiež archiváciu a tvorenie hlásení pre jednotlivých účastníkov, operátorov a systému PCO. Do histórie udalostí sú zapisované všetky prijaté udalosti, nezávisle od prítomnosti identifikátora daného zariadenia v databáze. O bezpečnosť zapisovaných údajov sa stará funkcia kódovania.

Inštalácia programu sa môže vykonávať dvomi spôsobmi: ako program servera a ako program klienta.

Program STAM-2 je dostupný v dvoch verziách: základnej STAM-2 BASIC (s licenciou na 3 stanoviská) a STAM-2 Pro (licencia na 10 stanovísk), ktorá ponúka rozšírené možnosti základnej verzie rozšírené o možnosť tvorenia podrobných grafických máp monitorovaných objektov s rozmiestnením detektorov, zobrazením zdroja signálu pri alarme a ovládanie objektu pomocou virtuálnej klávesnice. Verzia Pro má taktiež tablo stavu objektov v podobe mapy chráneného územia. Dostupná je taktiež demoverzia s označením STAM-2 DEMO, ktorá umožňuje oboznámenie sa so všetkými funkciami programu.

 • obsluha účastníkov monitorovaných cez telefónnu linku, pomocou siete GSM alebo cez sieť Ethernet
 • program pracujúci v prostredí WINDOWS, umožňujúci činnosť viacerých operátorov na viacerých stanoviskách v sieti
 • spolupráca so systémom videoverifikácie alarmu
 • obsluha viac ako 50 000 účastníkov
 • možnosť prideľovania niekoľkých identifikátorov pre každého účastníka
 • rôzne kategórie kódov prijímaných od účastníkov, nezávisle definovanie pre každého účastníka a identifikátor
 • hlásenie situácií vyžadujúcich zásah
 • triedenie udalostí vyžadujúcich zásah
 • tvorenie hlásení pre účastníkov, operátorov a systém PCO
 • archivovanie udalostí
 • možnosť impotru údajov z programu STAM-1
 • licencia na 10 stanovísk
 • tvorenie podrobných plánov objektov s možnosťou umiestnenia detektorov
 • zobrazenie zdroja alarmu
 • ovládanie objektu pomocou virtuálnej LCD klávesnice
 • tabuľka stavov objektov v podobe mapy chráneného objektu

 

STAM-2 Pro
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-07-04
5.00 MB

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2013-05-28
16 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2013-08-16

Produkty

Program PCO
DEMO verzia programu STAM-2

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij