MZ-1 L

Modul montážnych svoriek

MZ-1 L je univerzálny modul montážnych svoriek určený na použitie v nízkonapäťových elektrických inštaláciách, ako sú zabezpečovacie systémy. Slúži na spájanie niekoľkých vodičov bez nutnosti spájkovania, čo značne zjednodušuje inštalačné práce. Na uľahčenie identifikácie spojov sú svorky očíslované.

MZ-1 L má 6 svoriek (skrutky) s maximálnym napätím 24 V AC/DC a prúdom do 500 mA. Modul má dodatočne sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu.

Modul MZ-1 so svorkovnicou sa vyrába v dvoch verziách veľkosti svorkovnice: MZ-1 L (veľká svorkovnica) a MZ-1 S (malá svorkovnica).

Modul sa dodáva v bielom plastovom kryte.

  • zjednodušenie vykonávania prepojení v nízkoprúdových inštaláciách, ako sú napríklad zabezpečovacie inštalácie
  • svorkovnica
MZ-1 L
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-13
131 KB

Technické informácie

Počet svoriek
6
Maximálne povolené napätie na svorkách
24 V DC/AC
Sabotážny kontakt
Áno
Rozmer krytu
89 x 28 x 30 mm
Rozmery svorokových otvorov
2 mm
Hmotnosť
46 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu