APS-30

Napájací zdroj

Zálohovaný zdroj APS-30 je určený na napájanie zariadení zabezpečovacích systémov, videovrátnikov, priemyselnej televízie, systémov kontroly vstupu a podobne, napájaných napätím 12 V DC. Pulzný zdroj s vysokou efektivitou použitý v jeho konštrukcii zaisťuje dobré parametre napájania pri nízkych tepelných stratách. Prúdový výkon zdroja je 3 A. Zariadenie je napájané striedavým napájaním z rozsahu 17÷20 V.

APS-30 má zabezpečenie proti skratu a preťaženiu. Mikroprocesorová kontrola stavu nabitia, precízna regulácia napätia a funkcia automatického odpojenia akumulátora v prípade nadmerného vybitia dbajú o stav akumulátora, predlžujú jeho životnosť a zamedzujú jeho poškodenie.

Zdroj má sabotážny kontakt. Dve LED-ky zobrazujú stav sieťového napájania a napájania akumulátora. Poruchy sú dodatočne signalizované akusticky. Oznamovanie do zabezpečovacieho systému o problémoch umožňujú dva výstupy typu OC. Zmeny ich stavov informujú poklese napätia akumulátora pod prípustnú hodnotu (spôsobeného aj odpojením alebo poruchou akumulátora) alebo o výpadku sieťového napájania (alebo o výpadku napájania na vstupoch AC).

  • pulzný zdroj 12 V DC
  • prúdový výkon zdroja: 3 A
  • zabezpečenie proti skratu a proti preťaženiu
  • možnosť pripojenia akumulátora
  • sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu
  • zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
  • 2 výstupy OC na vzdialený dozor
  • optická signalizácia stavu sieťového napájania, akumulátora a procesu nabíjania akumulátora
  • akustická signalizácia poruchy
APS-30
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-12-21
482 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
I
Napätie napájania transformátora
230 V AC
Výstupné napätie (±15%)
12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupov typu OC
50 mA
Typ akumulátora
12 V 17 Ah
Prúdový výkon zdroja
3 A
Rozmer krytu
324 x 382 x 108 mm
Rozmery dosky elektroniky
140 x 99 mm
Pracovná teplota
+5…+40 °C
Napätie napájania hlavnej dosky (±15%)
20 V AC
Hmotnosť bez akumulátora
3,35 kg

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu