APS-1012

Zálohovaný zdroj

APS-1012 je zálohovaný zdroj s vysokým prúdovým výkonom 10 A. Je určený na napájanie zariadení pracujúcich na napätí 12 V DC. Je určený pre zabezpečovacie systémy a systémy kontroly vstupu.

Pulzný zdroj s vysokým výkonom zaisťuje dobré parametre napájania pri nízkych tepelných stratách. Vďaka priamemu napájaniu zo siete 230 V AC zariadenie nevyžaduje montáž dodatočného sieťového transformátora. APS-1012 má zabezpečenie proti prehriatiu, preťaženiu a skratu. Dodatočne má na vstupe filter proti rušeniu a sústavu korekcie výkonu.

Kovová skrinka zdroja má miesto na dva akumulátory 17 Ah, čo pri ich paralélnom pripojení zaisťuje dlhú čas činnosti v prípade výpadku sieťového napájania. Mikroprocesorová kontrola stavu nabitia, precízna regulácia napätia a funkcia automatického odpojenia akumulátora v prípade nadmerného vybitia dbajú o stav akumulátorov, predlžujú ich životnosť a zamedzujú ich poškodenie.

Zdroj má sabotážny kontakt. Štyri LED-ky zobrazujú stav sieťového napájania, stav napájania z akumulátorov a stav poruchy: prehriatia alebo preťaženia výstupu. Poruchy sú dodatočne signalizované akusticky. Oznamovanie do zabezpečovacieho systému o problémoch umožňujú štyri výstupy typu OC. Zmeny ich stavov informujú o: prekročení pracovnej teploty, poklese napätia akumulátora pod prípustnú hodnotu, preťažení výstupu alebo o výpadku sieťového napájania.

Zdroj APS-1012 spĺňa požiadavky Grade 2 normy EN 50131-6.

  • zhoda s EN50131-6 Grade 2
  • efektívny pulzný zdroj 12 V DC bez sieťového transformátora
  • prúdový výkon zdroja: 10 A
  • zabezpečenie proti skratu, preťaženiu, prehriatiu
  • možnosť pripojenia záložného akumulátora
  • sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu
  • zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
  • 4 výstupy typu OC na diaľkovú kontrolu
  • optická signalizácia stavu sieťového napájania, akumulátora, prehriatia a preťaženia
  • akustická signalizácia poruchy
archívny produkt
APS-1012
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2016-04-28
345 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť výstupov typu OC
50 mA
Typ zdroja
A
Rozmer krytu
403 x 323 x 100 mm
Rozmery dosky elektroniky
233 x 73 mm
Pracovná teplota
+5…+45 °C
Napätie napájania
230 V DC
Odporúčaný akumulátor
12 V/17 Ah
Hmotnosť bez akumulátora
3,44 kg
Výstupné napätie
12 V DC
Prúdový výkon
10 A
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
2 alebo 4 A
Elektrická účinnosť
do 84%

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu