STAM-1 PTSA

LED tablo

STAM-1 PTSA je LED-tablo umožňujúce vizualizáciu stavu monitorovaných objektov pomocou LED-iek. Každé LED-tablo umožňuje vizualizáciu stavu 64 monitorovaných objektov (dve LED-ky pre každý objekt). V prípade väčšieho počtu objektov je možné pripojiť ďalšie LED-tablá (iba prvé LED-tablo sa pripája priamo na PCO - rozširovacie tablá sa prepájajú medzi sebou). Je možné použiť maximálne 63 tabiel v jednom systéme, vďaka čomu môže byť zobrazovaný stav až 4032 objektov. Spôsob signalizácie LED-iek je programovateľný pomocou programu PCO.

Tablo má zálohovaný pulzný zdroj s výkonom 1,3 A, so sústavou nabíjania a kontroly stavu akumulátora (do 7 Ah).

  • zobrazenie stavu do 64 monitorovaných objektov pomocou LED-iek 
  • možnosť pripojenia spolu až 63 LED tabiel v jednom systéme
  • pulzný zdroj
STAM-1 PTSA
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-06-22
361 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Maximálna kapacita akumulátora
7 Ah
Priemerný odber prúdu (pohotovostný režim) (±10%)
25 mA
Typ zdroja
A
Prúdový výkon zdroja
1,3 A
Rozmery dosky elektroniky
173 x 102 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
20 V AC, 50-60 Hz V
Maximálny odber prúdu
40 mA
Hmotnosť
202 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu