STAM-1 PE

Základná karta prijímača monitoringu TCP/IP

STAM-1 PE je základná ethernetová karta, ktorá je súčasťou PCO STAM-2. Na základnú kartu STAM-1 PE môže byť pripojených 15 rozširovacích kariet rôznych typov (telefónnych, ethernetových) a modulov GSM.

Toto zariadenie je kompletným prijímačom monitoringu TCP/IP SATEL zo zariadení Ethernet a GPRS. Umožňuje správu centra monitoringu zabezpečovacích systémov. STAM-1 PE môže byť nainštalovaná v konektore PCI ľubovoľného PC, z ktorého je brané iba napájanie. Je možné využitie iných hardvérových riešení, ako je nainštalovanie kariet do skrinky STAM-BOX alebo do systému PCO so zabudovaným mikroserverom STAM-IRS. Komunikácia so serverom PCO sa vykonáva prostredníctvom portu RS-232 (konektor DB-9). Každá ethernetová karta má konektor RJ-45 na pripojenie siete Ethernet, čo umožňuje priradenie PCO jednej IP adresy.

Táto karta môže obsluhovať do 256 účastníkov s možnosťou filtrovania prichádzajúcich udalostí s využitím MAC adries. Prijaté udalosti sú uchovávané v pamäti až do momentu ich zaslania na PCO, čo zamedzuje strate údajov.

Na správnosť činnosti STAM-1 PE dohliadajú funkcie kontroly spojenia s účastníkmi a kontroly pripojenia na Ethernet.

  • príjem monitoringu TCP/IP SATEL (zariadenia ETHERNET a GPRS)
  • obsluha do 256 účastníkov s kontrolou spojenia
  • uchovávanie prijatých udalosťi do momentu úspešného zaslania na PCO
  • kontrola spojenia ETHERNET
  • možnosť filtrovania udalostí pomocou adries MAC
  • obsluha automatickej konfigurácie IP adresy s využitím DHCP
  • možnosť montáže do konektora PCI v počítači
  • port RS-232 na spojenie so serverom PCO
STAM-1 PE
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
864 KB

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu