STAM-2

Program PCO

STAM-2 je program na obsluhu PCO firmy SATEL. Je to aplikácia typu klient-server, a pracuje v prostredí Windows. Slúži na obsluhu kariet STAM-1 P, STAM-1 PE, STAM-1 R, STAM-1 RESTAM-1 K, nainštalovaných v PC a modulov GSM. Umožňuje spravovanie signálov prijatých do PCO. Dodatočne spolupracuje s prijímačmi iných výrobcov, pracujúcich na základe protokolov VISONIC, SURGUARD a MESSER. Zaisťuje obsluhu prichádzajúcich udalostí niekoľkými operátormi na viacerých stanoviskách v sieti. Program spolupracuje so systémom vizuálnej verifikácie alarmu.

Program umožňuje obsluhu udalostí niekoľkými operátormi z viacerých stanovísk v sieti. Program spolupracuje so systémom vizuálnej verifikácie alarmu. Je možný príjem prenosov zasielaných telefónnou linkou, sieťou Ethernet (TCP/IP) alebo sieťou GSM (SMS a CLIP), od viac ako 50 000 účastníkov. Každý z účastníkov môže mať priradených niekoľko identifikátorov, pri čom každý účastník a jeho identifikátor môže mať nezávisle nadefinované rôzne kategórie prichádzajúcich kódov (alarm, zapnutie a vypnutie stráženia, porucha, test prenosu a pod.).

Program môže prijímať a určovať signály udalostí ako vyžadujúce zásah s automatickou signalizáciou alarmovej situácie. Umožňuje taktiež archiváciu a tvorenie hlásení pre jednotlivých účastníkov, operátorov a systému PCO. Do histórie udalostí sú zapisované všetky prijaté udalosti, nezávisle od prítomnosti identifikátora daného zariadenia v databáze. O bezpečnosť zapisovaných údajov sa stará funkcia kódovania.

Inštalácia programu sa môže vykonávať dvomi spôsobmi: ako program servera a ako program klienta.

Program STAM-2 je dostupný v dvoch verziách: základnej STAM-2 BASIC ( (licencia na 10 stanovísk), ktorá ponúka rozšírené možnosti základnej verzie. Dostupná je taktiež demoverzia s označením STAM-2 DEMO, ktorá umožňuje oboznámenie sa so všetkými funkciami programu.

 • obsluha účastníkov monitorovaných cez telefónnu linku, pomocou siete GSM alebo cez sieť Ethernet
 • program pracujúci v prostredí WINDOWS, umožňujúci činnosť viacerých operátorov na viacerých stanoviskách v sieti
 • spolupráca so systémom videoverifikácie alarmu
 • obsluha viac ako 50 000 účastníkov
 • možnosť prideľovania niekoľkých identifikátorov pre každého účastníka
 • rôzne kategórie kódov prijímaných od účastníkov, nezávisle definovanie pre každého účastníka a identifikátor
 • hlásenie situácií vyžadujúcich zásah
 • triedenie udalostí vyžadujúcich zásah
 • tvorenie hlásení pre účastníkov, operátorov a systém PCO
 • archivovanie udalostí
 • možnosť importu údajov z programu STAM-1
STAM-2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-07-04
5.00 MB

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2013-05-28
16 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2013-08-16
viacjazyčný
dátum verzie: 2013-08-16

Produkty

Program PCO s rozšírenými funkciami
DEMO verzia programu STAM-2

Informačné materiály

1adresár