ETHM-2

Univerzálny komunikačný modul TCP/IP

ETHM-2 je ethernetový modul simulujúci analógovú telefónnu linku, určený na použitie v systémoch signalizácie vlámania a napadnutia na ciele monitoringu. Toto zariadenie umožňuje zasielanie kódov udalostí pomocou siete Ethernet (TCP/IP) na PCO STAM-2 alebo na konvertor SMET-256, a umožňuje aj obsluhu vstupov - výstpov.

Modul má 8 vstupov, na ktoré je možné pripojiť napríklad výstupy zabezpečovacej ústredne bez telefónneho komunikátora. Zodpovedajúce naprogramovanie ústredne a modulu umožné monitoring stavu ústredne. Modul môže taktiež plniť úlohu jednoduchej ústredne s možnosťou komunikácie TCP/IP. Modul má taktiež 4 nízkoprúdové výstupy typu OC so zaťažiteľnosťou do 50 mA. Výstupy môžu byť využívané na ovládanie zariadení s nízkym odberom (napr. LED-ky, sirény s vlastným napájaním) alebo na ovládanie relé (pomocou ktorých je možné ovládať zariadenia s vysokým odberom). ETHM-2 vykonáva konverziu kódov prijímaných v telefónnom formáte, alebo vo formáte SIA a generuje kódy v prípade (okrem iného) vzniku udalostí na vstupoch (narušenie), výstupoch (aktivovanie), alebo pri zmene stavu napájania. Na utajenie zasielaných údajov využíva modulu rozšírený algoritmus AES s 192-bitovým kľúčom. Dodatočne je dostupné aj zasielanie informácií pomocou e-mailov s použitím kódovania SSL.

ETHM-2 môže byť konfigurovaný diaľkovo cez sieť Ethernet alebo lokálne pomocou portu RS-232 a počítača s programom ETHM-2 SOFT. Diaľková obsluha modulu je taktiež možná pomocou internetového prehliadača (týka sa iba ETHM-2 FLASH v1.02).

Zariadenie má zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 1,2 A, so sústavou nabíjania a kontroly akumulátora. Môže byť napájaný taktiež napätím 12 V DC. Zariadenie má taktiež pamäť 512 udalostí.

Ethernetový modul ETHM-2 spĺňa požiadavky triedy ATS 5 určenej normou EN50136.

  • konvertovanie telefónneho monitoringu z ľubovoľnej ústredne na monitoring TCP/IP
  • monitoring TCP/IP spúšťaná pomocou vstupov modulu
  • obsluha protokolu šifrovania SSL v komunikácii so serverom odchádzajúcej pošty (týka sa iba ETHM-2 FLASH v2.00)
  • diaľkové ovládanie výstupov pomocou internetového prehliadača (týka sa iba ETHM-2 FLASH v1.02)
  • diaľková konfigurácia pomocou aplikácie ETHM-2 SOFT
  • lokálne programovanie pomocou počítača pripojeného na port RS-232
  • možnosť použitia ako jednoduchej zabezpečovacej ústredne vybavenej komunikáciou TCP/IP
  • kódovaný prenos údajov

 

EN-50136 ATS 5
ETHM-2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2014-08-08
449 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2014-05-05
800 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2017-07-01

Certifikáty

EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-02-04
209 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť výstupov typu OC
50 mA
Prúdový výkon zdroja
1,2 A
Rozmery dosky elektroniky
68 x 120 mm
Pracovná teplota
0…+45 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
150 mA
Maximálny odber prúdu
450 mA
Hmotnosť
86 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu