Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

ETHM-2

Univerzálny komunikačný modul TCP/IP

ETHM-2 je ethernetový modul simulujúci analógovú telefónnu linku, určený na použitie v systémoch signalizácie vlámania a napadnutia na ciele monitoringu. Toto zariadenie umožňuje zasielanie kódov udalostí pomocou siete Ethernet (TCP/IP) na PCO STAM-2 alebo na konvertor SMET-256, a umožňuje aj obsluhu vstupov - výstpov.

Modul má 8 vstupov, na ktoré je možné pripojiť napríklad výstupy zabezpečovacej ústredne bez telefónneho komunikátora. Zodpovedajúce naprogramovanie ústredne a modulu umožné monitoring stavu ústredne. Modul môže taktiež plniť úlohu jednoduchej ústredne s možnosťou komunikácie TCP/IP. Modul má taktiež 4 nízkoprúdové výstupy typu OC so zaťažiteľnosťou do 50 mA. Výstupy môžu byť využívané na ovládanie zariadení s nízkym odberom (napr. LED-ky, sirény s vlastným napájaním) alebo na ovládanie relé (pomocou ktorých je možné ovládať zariadenia s vysokým odberom). ETHM-2 vykonáva konverziu kódov prijímaných v telefónnom formáte, alebo vo formáte SIA a generuje kódy v prípade (okrem iného) vzniku udalostí na vstupoch (narušenie), výstupoch (aktivovanie), alebo pri zmene stavu napájania. Na utajenie zasielaných údajov využíva modulu rozšírený algoritmus AES s 192-bitovým kľúčom. Dodatočne je dostupné aj zasielanie informácií pomocou e-mailov s použitím kódovania SSL.

ETHM-2 môže byť konfigurovaný diaľkovo cez sieť Ethernet alebo lokálne pomocou portu RS-232 a počítača s programom ETHM-2 SOFT. Diaľková obsluha modulu je taktiež možná pomocou internetového prehliadača (týka sa iba ETHM-2 FLASH v1.02).

Zariadenie má zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 1,2 A, so sústavou nabíjania a kontroly akumulátora. Môže byť napájaný taktiež napätím 12 V DC. Zariadenie má taktiež pamäť 512 udalostí.

Ethernetový modul ETHM-2 spĺňa požiadavky triedy ATS 5 určenej normou EN50136.

 • konvertovanie telefónneho monitoringu z ľubovoľnej ústredne na monitoring TCP/IP
 • monitoring TCP/IP spúšťaná pomocou vstupov modulu
 • obsluha protokolu šifrovania SSL v komunikácii so serverom odchádzajúcej pošty (týka sa iba ETHM-2 FLASH v2.00)
 • diaľkové ovládanie výstupov pomocou internetového prehliadača (týka sa iba ETHM-2 FLASH v1.02)
 • diaľková konfigurácia pomocou aplikácie ETHM-2 SOFT
 • lokálne programovanie pomocou počítača pripojeného na port RS-232
 • možnosť použitia ako jednoduchej zabezpečovacej ústredne vybavenej komunikáciou TCP/IP
 • kódovaný prenos údajov

 

EN-50136 ATS 5
ETHM-2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2014-08-08
449 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2014-05-05
800 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2017-07-01

Certifikáty

EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-02-04
209 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť výstupov typu OC
50 mA
Prúdový výkon zdroja
1,2 A
Rozmery dosky elektroniky
68 x 120 mm
Pracovná teplota
0…+45 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
150 mA
Maximálny odber prúdu
450 mA
Hmotnosť
86 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij