GSM LT-2

Modul GSM simulujúci telefónnu linku so vstupmi

Zoznámte sa s nástupcom GSM LT-2!

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

OVER
 

Komunikačný modul GSM LT-2 umožňuje využívať sieť GSM na realizáciu monitoringu a oznamovania v zabezpečovacích systémoch. Umožňuje spoluprácu s ústredňami produkcie SATEL, ako aj s ústredňami iných výrobcov vybavených telefónnym dialérom. V spolupráci s ústredňami SATEL je možné modul GSM LT-2 využiť na zasielanie SMS správ.

Vlastnosti a funkcie:

 • prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • diaľková konfigurácia modulu cez GPRS
 • diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
 • funkcia „vzdialeného portu RS-232”
 • diaľková aktualizácia firmvéru modulu
 • 4 vstupy modulu s možnosťou spúšťania oznamovania SMS a spúšťania prenosu udalostí monitoringu
 • retransmisia Caller ID - rozpoznávanie volajúceho čísla

Použitie:

 • modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
 • prjímač SMS pre PCO STAM
 • brána GSM
 • monitoring SMS, GPRS a CSD pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
archívny produkt
GSM LT-2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2016-03-29
2.23 MB

Softvér

poľský, český, anglický, španielský, nemecký, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2019-02-21
slovenský
dátum verzie: 2017-12-08
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB

Technické informácie

Priemerný odber prúdu (pohotovostný režim) (±10%)
50 mA
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Hmotnosť
220 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu