K-2 2E

Magnetický kontakt

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K-2 2E je určený na zapustenú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K-2 2E sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt K-2 2E má dodatočne 2 rezistory 1,1 kΩ prepojené s kontaktom v konfigurácii 2EOL. Rezistory umožňujú zabezpečovacej ústredni zistiť sabotáž detektora kontrolovaním zmeny odporu na vstupe.

K-2 2E je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K-2 2E sa vyrába v dvoch farbách: bielej (K-2 2E) a hnedej (K-2 2E BR).

  • zapustená montáž
  • zabudované rezistory 1,1 kOhm v konfigurácii 2EOL/NC
K-2 2E
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB

Technické informácie

Maximálne napätie prepínané kontaktom
20 V
Maximálny prepínaný prúd
20 mA
Hmotnosť
10 g
Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA
360 000
Kontaktný materiál
Ru (Ruten)
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov
28 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov
40 mm
Rezistancia
2 x 1100 Ω

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu