ACTIVA-5

Aktívna 5 lúčová IR bariéra

Aktívne IR bariéry ACTIVA sú detektory obvodovej ochrany. Na zisťovanie narušenia chráneného priestoru využívajú infračervené (IR) lúče, ktoré sú neustále vysielané medzi vysielačom a prijímačom. Dosah činnosti bariér, ako aj estetický vzhľad a vysoká kvalita použitých materiálov zaručujú montáž v interiéroch ako aj v exteriéroch chráneného objektu.

Zlepšenia vykonané v elektronike a vo firmvéri IR bariér ACTIVA novej generácie, a taktiež ich hermetická konštrukcia zaisťujú vysokú odolnosť na rušenia a poveternostné vplyvy.

  • kódovaný synchronizovaný prenos znemožňujúci výmenu vysielača
  • výkonný procesor
  • dosah do 20 m (do 10 m v exteriéri)
  • možnosť uchytenia rovnobežne alebo priečne na stenu pomocou konzol
  • optická a akustická signalizácia uľahčujúca inštaláciu
  • možnosť činnosti v exteriéri
  • hermetická konštrukcia chrániaca prvky citlivé na kontakt s vodou
  • dokonalá činnosť v sťažených podmienkach (sneh, dážď, padajúce lístie a podobne)
  • vylepšená odolnosť na elektrické rušenia
  • stupeň ochrany IP: IP44
ACTIVA-5
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-11-18
777 KB

Softvér

poľský, anglický, nemecký, holandský, talianský, slovenský, ruský
dátum verzie: 2015-02-24

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB

Technické informácie

Pracovná teplota
-25…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
40 mA
Maximálny odber prúdu
50 mA
Hmotnosť
1250 g
Dĺžka lišty
131 cm
Hĺbka lišty
26 mm
Šírka lišty
25 mm
Vzdialenosť prvého lúča od hrany dosky so svorkovnicou - dolnej časti bariéry
148 mm
Vzdialenosť posledného lúča od konca dosky - hornej časti bariéry
125 mm
Maximálny dosah
20 m
Dĺžka emitovanej vlny
950 nm
Vzdialenosť medzi prvým a druhým uzlom
245 mm
Vzdialenosť medzi nasledujúcimi uzlami
265 mm

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu