BR-STD-1

Bezdotykový prívesok

Bezdotykový prívesok 125kHz plní úlohu unikátneho bezdotykového transpondera na bezdotykovú autorizáciu v systémoch kontroly vstupu a v systémoch kontroly signalizácie vlámania a napadnutia s čítačkami bezdotykových kariet. Forma prívesku uľahčuje manipuláciu s identifikátorom.

  • pasívny transponder 125 kHz
BR-STD-1
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu