ACCO-USB-CZ

Čítačka bezdotykových kariet

Čítačka bezdotykových kariet ACCO-USB-CZ je zariadenie spolupracujúce s pasívnymi transpondérmi 125 kHz (karty, prívesky a podobne). Je určená na spoluprácu s prevodníkom ACCO-USB, a umožňuje administrátorovi systému kontroly vstupu ACCO jednoduché pridávanie užívateľov priamo na mieste. Čítačka má zvukovú a optickú signalizáciu pomocou bzučiaka a dvojfarebnej LED-ky.

  • obsluha kariet, príveskov a iných pasívnych transpondérov 125 kHz
  • uľahčenie práce administrátora systému: možnosť pridávania kariet, príveskov a iných pasívnych transpondérov 125 kHz užívateľom systému ACCO bez nutnosti odchádzania od počítača
  • dvojfarebná LED-ka informujúca o stave čítačky
  • akustická signalizácia
  • konektor RJ-45 na pripojenie do prevodníka ACCO-USB
ACCO-USB-CZ
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB

Technické informácie

Hmotnosť
186 g
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmer krytu
120 x 80 x 29 mm
Pracovná teplota
-20….+55 °C
Maximálny odber prúdu
50 mA

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu