GSM LT-1

Modul GSM simulujúci telefónnu linku

Zoznámte sa s nástupcom GSM LT-1!

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

OVER
 

Komunikačný modul GSM LT-1 umožňuje využívať sieť GSM na realizáciu monitoringu a oznamovania v zabezpečovacích systémoch. Umožňuje spoluprácu s ústredňami produkcie SATEL, ako aj s ústredňami iných výrobcov vybavených telefónnym dialérom. V spolupráci s ústredňami SATEL je možné modul GSM LT-1 využiť na zasielanie SMS správ.

Vlastnosti a funkcie:

  • prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
  • konvertovanie správ PAGER na SMS
  • diaľková konfigurácia modulu cez GPRS
  • diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
  • funkcia „vzdialeného portu RS-232”
  • diaľková aktualizácia firmvéru modulu

Použitie:

  • modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
  • prjímač SMS pre PCO STAM
  • brána GSM
archívny produkt
GSM LT-1
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2013-06-11
1.56 MB

Softvér

poľský, český, anglický, španielský, nemecký, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2019-02-21
slovenský
dátum verzie: 2017-12-08
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
72 x 104 mm
Pracovná teplota
-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
100 mA
Maximálny odber prúdu
350 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Hmotnosť zariadenia so skrinkou (obalom)
204 g
Vyžadovaný minimálny prúdový výkon
500 mA
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu
50 mA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu