ETHM-1

Komunikačný modul TCP/IP pre zabezpečovacie ústredne INTEGRA a VERSA

Zoznámte sa s nástupcom ETHM-1!

 

ETHM-1 Plus

Komunikačný modul TCP/IP

OVER
 

Komunikačný modul ETHM-1 umožňuje využívať komunikáciu TCP/IP pre ústredne INTEGRAVERSA. Umožňuje on vykonávať monitoring TCP/IP a diaľkové programovanie ústrední cez INTERNET. V spojení s ústredňami INTEGRA umožňuje modul ETHM-1 diaľkové ovládanie systému cez INTERNET pomocou počítača, tabletu alebo smartfónu.

  • spolupráca s ústreňami NTEGRA a VERSA
  • monitoring TCP/IP
  • programovanie pomocou programu DLOADX
  • olvádanie systému pomocou programu GUARDX (iba ústredne INTEGRA)
  • obsluha systému pomocou internetového prehliadača a mobilného telefónu pomocou aplikácie: INTEGRA CONTROL (iba ústredne INTEGRA)
  • kódovanie prenosu údajov
  • obsluha automatickej konfigurácie adries DHCP
  • otvorený protokol na integráciu cez TCP/IP s inými systémami
EN-50136 ATS 5
archívny produkt
ETHM-1
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

popis protokolu
dátum aktualizácie: 2020-03-05
143 KB

Certifikáty

EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-04-07
3.60 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
120 mA
Maximálny odber prúdu
120 mA
Hmotnosť
64 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
68 x 140 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu