Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

ASW-200

Plug in. Switch ON/OFF

Spoznajte nový spôsob ovládania Vášho
smart domu s inteligentnou zásuvkou ASW-200

Umožňuje ovládanie elektrických zariadení

Rádiová komunikácia využívaná na komunikáciu zaisťuje dosah až 1000 m 1 2

Zobrazuje aktuálny odber výkonu pripojeného zariadenia

Má programové zabezpečenia pred preťažením a prehriatím

1 pri činnosti v rámci systému ABAX 2 2 dosah pri činnosti v systéme ABAX je max. 500 m

Nový spôsob na inteligentný dom

s inteligentnou zásuvkou ASW-200

Smart všade a pre každého

S inteligentnou zásuvkou ASW-200 sa Vaše zariadenia môžu stať smart. Stačí do zásuvky ASW-200 pripojiť akékoľvek zariadenie s výkonom do 2300 W. Zásuvka ASW-200 pracuje ako časť obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2. Vďaka tomu môže byť každé pripojené zariadenie časťou systému automatizácie, ovládaného inteligentnou zabezpečovacou ústredňou SATEL.

Svetelná inteligencia

Spoznajte LED Ring – riešenie, ktoré Vám umožní rýchlu diagnostiku činnosti zariadení pripojených do ASW-200. LED Ring môže pracovať v dvoch režimoch:

Režim monitoringu

Pozrite sa, ako LED Ring v ASW-200 mení 32 odtieňov v závislosti od odoberaného prúdu pripojeným zariadením. Plynulý prechod z modrej do červenej farby LED Ring rýchlo umožní určiť úroveň odoberaného prúdu.

Režim svetelného bodu

LED Ring má dodatočný režim činnosti, v ktorom svieti jedna zo 7 dostupných farieb. Vyberte si svoju obľúbenú farbu! LED Ring je možné aj vypnúť.

ASW-200 power information

Domáca harmónia

Pozrite sa, ako sa bezpečnosť a komfort vo Vašom dome spájajú do jedného uceleného celku. Inteligentná zásuvka ASW-200 je naprojektovaná tak, aby harmonicky spolupracovala s Vaším zabezpečovacím systémom SATEL.

Šetrenie domáceho rozpočtu

Pri odchode z domu a zapnutí stráženia, zabezpečovací systém vypne všetky vybrané zásuvky ASW-200. Vďaka tomu pripojené zariadenia neodoberajú žiaden prúd počas Vašej neprítomnosti. Pre Váš rozpočet to bude reálna úspora.

Ochrana s nápadom

V spojení s inteligentnou ústredňou SATEL, môžu zásuvky ASW-200 simulovať prítomnosť obyvateľov pomocou časového zapínania svetiel. Je to populárne riešenie, ktoré odrádza potencionálnych zlodejov.

Alarm a automatizácia

Informácie získané zo zariadení zabezpečovacieho systému môžu byť taktiež využívané na ovládanie inteligentnej zásuvky ASW-200. Keď niektorý z detektorov pohybu zistí pohyb v kontrolovanom priestore, automaticky za zapne lampa pripojená do zásuvky.

Možnosti programovania inteligentných zásuviek závisia od toho, s akou zabezpečovacou ústredňou spolupracujú.

Zabezpečovacia ústredňa VERSA

činnosť podľa harmonogramu nastaveného inštalačným technikom

Zabezpečovacia ústredňa INTEGRA

možnosť nastavenia harmonogramu činnosti užívateľom

Zabezpečovacia ústredňa INTEGRA Plus

možnosť nastavenia harmonogramu činnosti užívateľom

možnosť ovládania činnosti ohrievacích zariadení pripojených do ASW-200 v závislosti od teploty meranej zabezpečovacou ústredňou

Okamžité ovládanie

Ovládajte zariadenia tak, ako je to pre Vás výhodné. ASW-200 je možné ovládať niekoľkými rôznymi spôsobmi.

Mobilná aplikácia SATEL

Ovládajte svoj smart home z ktoréhokoľvek miesta na svete. V závislosti od toho, ktorá z našich zabezpečovacích ústrední stráži Váš dom, môžete si bezplatne stiahnuť jednu z mobilných aplikácií SATEL.

Vyššia úroveň komfortu

S inteligentnou zásuvkou ASW-200 sa všetko môže diať automaticky! Zariadenia sa môžu zapínať a vypínať automaticky, zhodne s naprogramovaným harmonogramom činnosti.

Osvetlenie vo Vašom dome môže pracovať úplne automaticky, podľa naprogramovaných harmonogramov, alebo po zistení prítomnosti v miestnosti.

Vypni router, počkaj 20 sekúnd… Stop! So zásuvkou ASW-200 reštartujete router jedným kliknutím, nezávisle od toho, ako hlboko alebo vysoko je umiestnený.

Zabudnite na presun k zásuvke vždy, keď chcete vypnúť nabíjačku svojho notebooku. Inteligentná zásuvka ASW-200 môže na Váš príkaz alebo počas zapnutia stráženia, odpojiť napájanie, aby nabíjačka zbytočne neodoberala prúd.

Na zachovanie Vášho súkromia môže ASW-200 automaticky vypnúť napájanie kamier, keď stráženie systému nie je zapnuté. Po zapnutí stráženia inteligentné zásuvky automaticky zapnú kamery.

ASW-200 môže ovládať podlahové kúrenie v závislosti od nastaveného harmonogramu. Kúrenie bude zapnuté iba vtedy, keď ste doma, a tak nebude zbytočne plytvať energiou.

Keď Váš systém zistí vďaka detektoru zaplavenia únik vody, ASW-200 zatvorí elektrický ventil prívodu vody, a tým zabráni vzniku škôd..

Vďaka možnosti harmonogramov je možné nastaviť, kedy má byť Vaša záhrada zavlažovaná. Polievanie sa môže spustiť iba vtedy, keď je zapnuté stráženie systému – čiže počas neprítomnosti obyvateľov.

Vychutnajte si sviatočné chvíle bez zapínania svetiel pri zotmení. ASW-200 automaticky zapne svetlá podľa Vami určeného harmonogramu.

Predstavte si, že v lete, pri návrate do domu, je v dome ideálna teplota. So zásuvkou ASW-200 môžete diaľkovo zapnúť klimatizáciu aj keď ste mimo domu.

Bezpečnosť Vášho domu

Inteligentná zásuvka ASW-200 má rad mechanizmov zaručujúcich bezpečnosť jej používania. Pri nebezpečnej situácii zásuvka signalizuje poruchu.

Keď inteligentná zásuvka zistí, že prúd odoberaný zariadeniami prekračuje dlhšiu dobu maximálnu hodnotu, automaticky sa vypne.

Keď inteligentná zásuvka ASW-200 zistí nebezpečne zvýšenú teplotu počas činnosti, vypne sa, aby zabránila prehriatiu.

Inteligentná zásuvka ASW-200 prešla prísnymi testami, aby bola zaručená bezpečnosť pre Vás a Vašich blízkych. Materiály vysokej kvality, z ktorých je vyrobená, v spojení so špeciálnou nehorľavou hmotou, zaisťujú maximálnu bezpečnosť počas každodennej činnosti.

Plast vysokej kvality

Špeciálna nehorľavá zmes

Programové zabezpečenia pred preťažením
a prehriatím

Vydrží zaťaženie do 2300 W

Vypne sa pri prekročení teploty 100°C

Automaticky sa opätovne zapne, keď sa jej teplota vráti do normy

Bezpečnú konštrukciu ASW-200 dopĺňa moderný dizajn.

Kompaktné rozmery umožňujú pripojenie zariadení do susedných zásuviek.

Kompatibilné s Vami

Inteligentná zásuvka ASW-200 sa vyrába v dvoch variantoch:

Konektor typu E (EURO)

Konektor typu F (SCHUKO)

Spoznajte všetky možnosti, aké ponúkajú ostatné zariadenia bezdrôtového systému ABAX 2.

Viac informácií

Charakteristika

ASW-200 F je inteligentná zásuvka, ktorá umožňuje diaľkové zapínanie a vypínanie pripojených zariadení. Zásuvka je určená na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2/ABAX.

 • ovládanie elektrických zariadení s výkonom do 2300 W
 • šifrovaná obojsmerná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz (štandard AES)
 • diverzifikácia kanálov prenosu – 4 kanály umožňujúce automatický výber toho, ktorý umožní prenos bez interferencie s inými signálmi vo frekvenčnom pásme 868 MHz
 • diaľková aktualizácia firmvéru zásuvky
 • diaľková konfigurácia
 • LED-ka na signalizáciu
  • možnosť zobrazovania odberu prúdu pripojeného zariadenia
  • informácia o poruche
  • možnosť úplného vypnutia LED-ky
  • špeciálne tlačidlo na konfiguráciu nastavení LED-ky
 • programové zabezpečenie pred preťažením a prehriatím

ASW-200 obsluhuje:

ASW-200 sa vyrába taktiež so sieťovým konektorom typu E (EURO).

ASW-200 F

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-05-04
669 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2021-05-04
531 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-02-04
116 KB

Technické informácie

Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Hmotnosť
61 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozmery
ø45 x 70 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Splnené normy
EN 50130-4, EN 50130-5
Napätie napájania
230 V AC, 50-60 Hz
Odber výkonu v pohotovostnom režime
1 W
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ABAX
do 500 m
Prúd (zaťaženie s odporom)
10 A
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ABAX 2
do 1000 m

Informačné materiály

1adresár

2leták - užívateľ

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij