VERSA Plus LTE

Zabezpečovacia ústredňa

Zabezpečovacia ústredňa VERSA Plus LTE je určená na ochranu malých a stredne veľkých objektov. Umožňuje vytvoriť drôtový, bezdrôtový alebo hybridný systém spájajúci obe tieto formy inštalácie. Spolupracuje s kontrolérmi bezdrôtového systému ABAX 2 (ACU-220, ACU-280), ABAX (ACU-120, ACU-270) a MICRA (Versa-MCU).

VERSA Plus LTE je jediné riešenie spájajúce v sebe funkcie, ktoré boli doteraz dostupné iba pri použití niekoľkých samostatných zariadení. Jej hlavná doska integruje moduly: ethernetový, mobilný GSM/ LTE*, dialér PSTN, hlasový a modul akustickej verifikácie alarmu. Vďaka tomu ústredňa VERSA Plus LTE umožňuje komunikáciu niekoľkými nezávislými kanálmi (ethernet, mobilná sieť*, PSTN), čím zaisťuje úspešné zaslanie informácií.

 • zhoda s EN50131 Grade 2
 • 4 programovateľné drôtové vstupy:
  • obsluha detektorov typu NO a NC, detektorov roliet a vibračných detektorov
  • obsluha konfigurácie EOL a 2EOL
 • dodatočný sabotážny vstup typu NC
 • 5 programovateľných drôtových výstupov:
  • 2 vysokoprúdové výstupy
  • 2 nízkoprúdové výstupy typu OC
  • 1 výstup relé
 • 3 napájacie výstupy
 • výstup na pripojenie piezoelektrickej sirény montovanej v skrinke (akustická signalizácia)
 • maximálny počet programovateľných vstupov: 30
 • maximálny počet programovateľných výstupov: 12
 • rozdelenie systému na 2 skupiny:
  • možnosť priradenia vstupu do dvoch skupín
 • ovládanie systému pomocou:
  • klávesníc:
   • mechanických LED klávesníc VERSA-LED
   • mechanických LCD klávesníc VERSA-LCD a VERSA-LCDM
   • bezdrôtových mechanických klávesníc so zabudovanou čítačkou bezdotykových kariet VERSA-KWRL2
   • dotykových klávesníc INT-TSG2, INT-TSH2
  • modul ovládania skupín INT-CR (pomocou bezdotykových kariet alebo príveskov)
  • bezdrôtových ovládačov
  • mobilnej aplikácie VERSA CONTROL
  • telefónu (SMS, hlasové menu)
 • zabudované moduly:
  • ethernetový (monitoring na PCO, oznamovanie e-mail, mobilná aplikácia, diaľkové programovanie)
  • mobilný GSM/LTE* (monitoring na PCO, oznamovanie hlasové/SMS, diaľkové ovládanie SMS/pomocou hlasového menu, mobilná aplikácia, diaľkové programovanie)
  • dialer PSTN (monitoring na PCO, hlasové oznamovanie, diaľkové ovládanie pomocou hlasového menu, diaľkové programovanie)
  • hlasový (prehrávanie hlasových správ pre potreby telefónneho oznamovania a hlasového menu)
  • akustickej verifikácie alarmu (odposluch zvukov na objekte)
 • zabudovaný konektor USB MINI-B, umožňujúci programovanie ústredne a aktualizáciu firmvéru pomocou počítača
 • pamäť 2047 udalostí
 • obsluha 30 užívateľov, z ktorých každému je možné prideliť:
  • kód
  • bezdotykovú kartu
  • ovládač
 • 4 timery umožňujúce automatické:
  • zapínanie/vypínanie stráženia v skupinách
  • ovládanie výstupov (zapínanie/vypínanie svetiel, zavlažovania a podobne)
  • odnímateľné svorkovnice
  * prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností mobilnej siete
VERSA Plus LTE
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2021-07-13
913 KB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2021-07-13
1.93 MB

Technické informácie

Hlasové správy
16
Pamäť udalostí
2047
Skupiny
2
Timery
4
Rozmer krytu
266 x 286 x 100 mm
Rozmery dosky elektroniky
173 x 105 mm
Pracovná teplota
-10…+55°C
Napätie napájania (±15%)
18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime
150 mA
Maximálny odber prúdu
300 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálny odber prúdu z akumulátora
430 mA
Programovateľné drôtové vstupy
4
Maximálny počet programovateľných vstupov
30
Programovateľné drôtové výstupy
5
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
12
Napájacie výstupy
3
Komunikačné zbernice
1
Klávesnice
do 6
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 2
Odporúčaný transformátor
40 VA
Hmotnosť (so skrinkou a príslušenstvom)
1250 g
Užívatelia
30
Adresy e-mail na oznamovanie
8
Textové správy
64
Zaťažiteľnosť výstupu KPD
500 mA / 12 V DC
Rozsaz výstupných napätí
10,5 V…14 V DC
Prúd nabíjania akumulátora
800 mA
Výstupné napätie zdroja
12 V DC ±15%
Telefónne čísla na oznamovanie
8
Výstupný prúd zdroja
2 A
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov
1100 mA / 12 V DC
Výstup AUX
500 mA / 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime s akumulátora
130 mA
Výstup +VR
200 mA / 12 V DC
Programovateľný výstup relé
1000 mA / 30 V DC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu