BRACKET E-3

Podložka (výška 30 mm)

BRACKET E-3 je časť dištančnej konzoly s montážou na stenu alebo strop BRACKET E.

Dištančná podložka zväčšuje vzdialenosť detektora od steny alebo stropu na vyhnutie sa prekážkam. Počet použitých podložiek závisí od miesta montáže a veľkosti prekážky v priestore detekcie detektora.

Pri použití konzoly BRACKET E-3 treba medzi iným zohľadniť aj pevnosť a kompatibilitu celej konštrukcie.

Podložka BRACKET E-3 sa montuje na podložku BRACKET E-4 (GY).

BRACKET E-3
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu