RK Soft

Program na konfiguráciu ovládačov RK

Program RK Soft je určený na konfiguráciu ovládačov série RK. Umožňuje taktiež rýchle prihlasovanie ovládačov a priraďovanie funkcií ich tlačidlám.

 • činnosť v prostredí Windows 7/8/10
 • konfigurácia činnosti výstupov ovládačov RK
 • spravovanie ovládačov
  • pridávanie a vymazávanie ovládačov
  • priraďovanie výstupov ovládačov tlačidlám ovládača
 • informácia o stave
  • vstupov a výstupov ovládača
  • batérií ovládačov
RK Soft
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, anglický, bulharský, český, fínsky, francúzky, grécky, holandský, španielský, nemecký, nórsky, ruský, rumunský, slovenský, turecký, ukrajinský, maďarský, talianský
dátum verzie: 2020-11-16
poľský, anglický, bulharský, český, francúzky, holandský, španielský, nemecký, ruský, slovenský, maďarský, talianský, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2020-06-24

Produkty

1 kanálový rádiový ovládač
2 kanálový rádiový ovládač
4 kanálový rádiový ovládač
4 kanálový rádiový ovládač s konektorom SMA

Informačné materiály

1adresár