Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

GSM-X LTE univerzálny komunikačný modul

UNIVERZÁLNY KOMUNIKAČNÝ MODUL

GSM-X LTE

GSM-X LTE je univerzálny komunikačný modul, ktorý ponúka bohaté funkcie a obsluhu viacerých kanálov komunikácie.

Je vhodný na realizáciu rôznych úloh, ktorých časť môže realizovať súbežne.

Všestranné použitie

Modul je možné úspešne použiť v mnohých už jestvujúcich, ako aj nových inštaláciách. GSM-X LTE môže prijímať informácie o udalostiach z pripojenej zabezpečovacej ústredne, aby ich zasielal na pulty centralizovanej ochrany (PCO), alebo povereným osobám cez mobilnú sieť alebo ethernet*. Spojenie s ústredňou sa vykonáva pomocou jej telefónneho komunikátora (modul simuluje PCO), alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov ústredne pripojených na vstupy modulu.

Modul môže slúžiť na realizáciu funkcií diaľkového ovládania, napr. na zapínanie stráženia alebo otváranie príjazdovej brány pomocou mobilnej aplikácie.

GSM-X LTE môže „zmodernizovať” staršie zabezpečovacie systémy.

* Pri spolupráci GSM-X LTE s GSM-X-ETH

Kompatibilita so zabezpečovacími ústredňami
INTEGRAINTEGRA Plus

GSM-X LTE spolupracuje s ústredňami zo série INTEGRA a INTEGRA Plus cez rozhranie RS-232. Môže vykonávať monitoring udalostí z týchto ústrední všetkými dostupnými kanálmi: audio, SMS, ethernet* a LTE**. Dodatočne je pre ústredne série INTEGRA Plus dostupná funkcia automatického tvorenia správ SMS – obsah správ je preberaný priamo z pamäte udalostí.

GSM-X LTE umožňuje aj vzdialené spojenie so softvérom pre ústredne INTEGRAINTEGRA Plus:

 • DLOADX – program na konfiguráciu
 • GUARDX – program na administráciu zabezpečovacích systémov.

* Prenos údajov cez sieť ethernet - pri spolupráci GSM-X LTE s GSM-X-ETH
** Prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností siete

Komunikácia

Modul má zabudovaný mobilný telefón. Má dva konektory na karty SIM a umožňuje využívať služby rôznych operátorov. V prípade problémov so spojením na jednej z kariet, automaticky prepne na druhú a tak zachová stálosť komunikácie. Veľkou výhodou je možnosť používania predplatených kariet SIM, možnosť overovania stavu kreditu a nastavenia oznamovania pri poklese kreditu pod nastavenú hodnotu.

Modul je možné rozšíriť o ethernetový modul GSM-X-ETH, čo umožňuje prístup cez
– sieť Ethernet.

GSM-X LTE Efektívny monitoring

* Prenos údajov cez sieť ethernet - pri spolupráci GSM-X LTE s GSM-X-ETH
** Prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností siete

Efektívny monitoring

Modul dokáže realizovať spoľahlivý monitoring pomocou nasledujúcich kanálov spojenia:

 • cez mobilnú sieť** – pomocou protokolov TCP alebo UDP
 • hlasovo – kanálom audio cez GSM (6 formátov prenosu)
 • v textovej forme – SMS
 • cez sieť Ethernet (pri spolupráci s
  GSM-X-ETH) – s využitím TCP alebo UDP

V prípade sprístupnenia udalostí cez mobilnú sieť alebo ethernet*, modul obsluhuje dva formáty prenosu:

 • SIA-IP (na komunikáciu s ľubovoľným PCO)
 • SATEL (na komunikáciu so zariadeniami produkcie SATEL: PCO STAM-2 alebo konvertorom monitoringu TCP/IP do formátov audio SMET-256).

Obsluha niekoľkých kanálov prenosu v jednom zariadení, garantuje rýchle a spoľahlivé zaslanie informácií. Každý kanál je možné využívať nezávisle pomocou nadefinovania konkrétnych úloh na realizáciu.

Dual Path Reporting
(dvojkanálový monitoring)

GSM-X LTE s pripojeným modulom GSM-X-ETH umožňuje realizáciu monitoringu dvomi nezávislými kanálmi: cez mobilnú sieť* alebo ethernet (možnosť nastavenia priority).
Zariadenie stále kontroluje stav spojení s PCO, a v prípade potreby nahradí jeden kanál druhým.

GSM-X LTE má aj možnosť zaslania monitoringu na dva PCO, z ktorých môže mať každý v prípade potreby dve IP adresy.

* Prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností siete

GSM-X LTE Dual Path Reporting
GSM-X LTE Oznamovanie

Oznamovanie

Modul GSM-X LTE umožňuje zasielanie oznamovania na maximálne 8 telefónnych čísiel. Táto funkcia môže byť realizovaná:

 • hlasovo – zabudovaným telefónnym komunikátorom
 • pomocou správ SMS
 • pomocou správ PUSH
 • pomocou služby CLIP.

Zariadenie môže zasielať oznamovanie niekoľkými nezávislými kanálmi. Informácia o udalosti bude zaslaná všetkými naprogramovanými kanálmi, vďaka čomu bude doručená aj vtedy, keď nebude niektorý kanál dostupný.

Brána GSM

Modul môže plniť aj úlohu náhradnej analógovej linky. Vtedy generuje napájanie a signály charakteristické pre analógovú linku (napr. voľná/obsadená linka), a vykonaní spojenia cez mobilnú sieť umožní plnohodnotnú komunikáciu. Pri výpadku pevnej linky presmeruje hlasové spojenia do mobilnej siete. V prípade pobočkových telefónnych ústrední, plní modul funkciu externej linky, čo umožňuje optimalizovať náklady za spojenia (do mobilných sietí). Modul môže taktiež filtrovať spojenia, generovať signál zvonenia a informácie o volajúcom čísle (Caller ID).

Vzdialené ovládanie

GSM-X LTE má 4 výstupy, ktoré je možné vzdialene ovládať a aktivovať z ľubovoľného miesta niekoľkými spôsobmi.

Okrem ovládania zabezpečovacích systémov je modul GSM-X LTE vhodný aj na realizáciu funkcií automatiky: na ovládanie osvetlenia, brány, roliet alebo iných zariadení. Modul dokáže na želanie spustiť kúrenie, klimatizáciu, rekuperáciu, zavlažovanie a iné.

GSM-X LTEV Vzdialené ovládanie

Mobilný prístup

Aplikácia GX CONTROL umožňuje:

 • overiť stav vstupov a výstupov (pripojených zariadení)
 • prehliadať poruchy s možnosťou vymazania ich pamäte
 • prehliadať pamäť udalostí s možnosťou filtrovania
 • vzdialene ovládať výstupy modulu (pripojené zariadenia na výstupy).

Správy PUSH zaisťujú užívateľovi stály prístup k informáciám.

Čo je dôležité, konfigurácia aplikácie je veľmi jednoduchá, ako aj spojenie s modulom. Stačí pomocou aplikácie zaslať správu SMS do zariadenia, a užívateľ obdrží zodpovedajúce konfiguračné údaje. Iným jednoduchým spôsobom je naskenovanie QR kódu, ktorý je generovaný v programe GX Soft, alebo nakonfigurovanie aplikácie.

Konfiguračný program

GX Soft je moderný nástroj s prehľadným užívateľským rozhraním, určený na konfiguráciu a diagnostiku komunikačných modulov SATEL.

Spolupráca s programom sa vykonáva lokálne (cez USB) alebo diaľkovo (cez ethernet* alebo mobilnú sieť).

*Pri spolupráci GSM-X LTE s GSM-X-ETH

Pohodlné a bezpečné spojenie

Využívanie bohatých funkcií GX CONTROL a GX Soft je možné vďaka spojeniu cez server SATEL. Konfigurácia komunikácie aplikácie a programu s modulom GSM-X LTE zaberie iba krátku chvíľu a nevyžaduje využívanie verejnej IP adresy, ani zložité sieťové nastavenia. Zasielané údaje sú šifrované pomocou zložitého algoritmu, čo zaisťuje bezpečnosť prenosu.

Vzdialená aktualizácia firmvéru

GSM-X LTE spolupracuje so serverom aktualizácie UpServ, čo umožňuje diaľkovú aktualizáciu firmvéru zariadenia. Umožňuje to inštalačnému technikovi rýchle rozšírenie nových funkcií bez nutnosti príjazdu na objekt a demontovania modulu.

Univerzálny komunikačný modul

Komunikácia

 • simulácia telefónnej linky cez mobilnú sieť – brána GSM
 • zabudovaný komunikátor audio
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • jednoduché rozšírenie o ethernetový modul GSM-X-ETH

Monitoring udalostí

 • Dual Path Reporting zhodný z EN 50136*
 • zdroje monitoringu:
  • monitoring audio zabezpečovacej ústredne
  • interné udalosti
  • narušenie vstupov
  • zmena stavu výstupov
 • kanály hlásenia:
  • audio (GSM)
  • SMS
  • Ethernet* (TCP/UDP)
  • mobilná sieť** (TCP/UDP)

* Pri spolupráci GSM-X LTE s GSM-X-ETH
** Prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností siete

Solupráca s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou

 • programovateľné vstupy
 • výstupy s možnosťou diaľkového ovládania
 • konvertovanie monitoringu audio (PSTN) na: audio (GSM), SMS, ethernet*, LTE**

Kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus

 • rýchly prenos údajov
 • monitoring udalostí z ústredne pripojenej cez rozhranie RS-232
 • obsah oznamovania SMS je založený na pamäti udalostí (INTEGRA Plus)
 • vzdialené ovládanie ústrední pomocou programu GUARDX
 • vzdialená konfigurácia ústrední pomocou programu DLOADX

* Pri spolupráci GSM-X LTE s GSM-X-ETH
** Prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností siete

Oznamovanie

 • zdroje oznamovania:
  • monitoring audio zabezpečovacej ústredne
  • správy vo formáte PAGER
  • interné udalosti
  • narušenie vstupov
  • zmena stavu výstupov
 • spôsoby oznamovania:
  • hlasové
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Vzdialené ovládanie výstupov

 • SMS
 • CLIP
 • DTMF
 • mobilná aplikácia GX CONTROL
 • konfiguračný program GX Soft

Mobilná aplikácia GX CONTROL pre Android a iOS

 • overovanie stavu vstupov s možnosťou ich blokovania
 • ovládanie a overovanie stavu výstupov
 • prehľad porúch s možnosťou vymazania pamäte porúch
 • prehľad pamäte udalostí s možnosťou filtrovania
 • správy PUSH


Konfiguračný program GX Soft

 • prehľadné užívateľské rozhranie
 • úplná konfigurácia modulu
 • prehľad pamäte udalostí
 • diagnostika porúch

Charakteristika

GSM-X LTE ponúka rozšírené funkcie v oblasti komunikácie a umožňuje obsluhu niekoľkých kanálov komunikácie. Zariadenie má zabudovaný mobilný telefón, ktorý obsluhuje prenos údajov v technológii LTE*.

Toto zariadenie môže slúžiť na realizáciu monitoringu v zabezpečovacích systémoch.

Dôležitou vlastnosťou komunikátora je možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, vďaka čomu môže byť monitoring realizovaný dvomi nezávislými kanálmi (prenos údajov cez mobilnú sieť* a ethernet). Stála kontrola stavu spojenie s PCO a nahraditeľnosť kanálov spojenia zaručujú splnenie požiadaviek DP4 normy EN 50136 v rozsahu tzv. Dual Path Reporting.

GSM-X LTE môže zasielať oznamovanie na 8 telefónnych čísiel niekoľkými spôsobmi: hlasovo, pomocou správ SMS a PUSH, alebo pomocou služby CLIP.

V prípade ústrední INTEGRAINTEGRA Plus môže byť spojenie s ústredňami realizované cez RS-232. Týmto spôsobom modul GSM-X LTE realizuje monitoring a oznamovanie (obsah preberaný z pamäte udalostí – INTEGRA Plus), a taktiež diaľkové spojenie s programom DLOADX a GUARDX .

Modul má funkciu automatického prepínania komunikácie na kanál GSM, v prípade poruchy analógovej telefónnej linky. GSM-X LTE môže taktiež plniť úlohy brány GSM pre pobočkové telefónne ústredne (PBX).

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné ovládať diaľkovo pomocou SMS, CLIP, DTMF, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. Vďaka tomu môže byť modul GSM-X LTE použitý na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu slúži program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne po pripojené na port (mini-USB modulu) alebo diaľkovo (prenos údajov cez mobilnú sieť* / ethernet**).

Diaľková aktualizácia firmvéru je možná vďaka spolupráce modulu GSM-X LTE s programom UpServ.

Zabudovaný telefón GSM má konektory na dve karty SIM. V prípade problémov s dosahom siete operátora prvej karty sa modul automaticky prepne na druhú a tak zachová stálosť spojenia

.

 • obsluha Dual Path Reporting zhodne s EN 50136 **/***
 • monitoring udalostí: audio (cez mobilnú sieť / PSTN***) / SMS / LTE*/ ethernet**
 • konvertovanie a zasielanie kódov udalostí z iných zariadení (simulácia telefónneho PCO)
 • zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
 • oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána GSM
 • prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky
 • kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus:
  • rýchly prenos dát cez RS-232
  • monitoring TCP/IP alebo cez PSTN***
  • automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus)
  • možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX a GUARDX
 • prijímač SMS a CLIP pre PCO STAM-2
 • 8 programovateľných vstupov (NO, NC)
 • 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov
 • konfigurácia nastavení modulu:
  • lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu
  • diaľkovo - počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet** alebo mobilnú sieť*
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
 • možnosť pripojenia zdroja APS-412, APS-612 alebo APS-1412
 • možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH

* prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností mobilnej siete

** pri spolupráci s GSM-X-ETH

*** przy współpracy z GSM-X-PSTN

EN-50136 DP 4
GSM-X LTE

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-11-14
3.39 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-02-01
828 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2022-05-27
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-19
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2020-04-27
186 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
4
Počet vstupov
8
Rozmer krytu
126 x 158 x 46 mm
Rozmery dosky elektroniky
141 x 70 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Napätie napájania
12 V DC ±15%
Odber prúdu v pohotovostnom režime
170 mA
Maximálny odber prúdu
520 mA
Hmotnosť
269 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Počet napájacích výstupov
1
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Výstup AUX
300 mA / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij